Soroptimist International Danmark

Soroptimist International er proaktive kvinder, som arbejder sammen på lokalt, nationalt og internationalt plan for at uddanne og styrke kvinder og piger med det formål at forbedre deres liv.

Vi har arbejdet med kvindespørgsmål både i og udenfor vores lokalsamfund siden Soroptimist International blev grundlagt i 1921. I dag er vi et stærkt internationalt netværk af omkring 70.000 kvinder, heraf 1250 i Danmark. Vi er magtfulde og effektive fortalere for kvinders og pigers rettigheder og. har bla. repræsentanter siddende i 7 FN kontorer, hvor de hver dag arbejder for vores formål.

Vores engagement i menneskerettigheder er centralt for alt, hvad vi gør. Vi ser det i vores projekter, herunder vores arbejde med at udrydde vold mod kvinder. Og i vores vigtigste strategiske mål – hvoraf det ene er at sikre uddannelse til kvinder og piger.

Vi fortsætter vores støtte, når katastroferne er forsvundet fra forsiderne. Vi når ud til soroptimister i de berørte regioner, indsamler reel og aktuel information om de lokale forhold, og samarbejder for at lægge en fælles strategi, der giver bæredygtige, langtidsholdbare løsninger.

Vores styrke ligger i vores unikke verdensomspændende netværk af fagligt og socialt forskelligartede kvinder, som giver os mulighed for et stærkt og ligeværdigt samarbejde på tværs af landegrænser.

Bliv medlem   Kontakt en lokal klub

Bliv medlem af en klub

Et stærkt netværk af aktive kvinder, der fremmer kvinders vilkår over hele verden

Læs mere om medlemsskab her
Læs vores informationsbrochure her:

Bliv medlem - medlemsbrochure

Markeringen af 75-års dagen for Verdenserklæringen for Menneskerettigheder

Soroptimist International var i december af FN-Forbundet inviteret til Christianborg for at repræsentere Soroptimist International Danmark i markeringen af 75-års dagen for Verdenserklæringen for Menneskerettigheder. Flere medlemsorganisationer var indbudt og alle fik 4 minutter hver til at præsentere deres take på menneskerettighederne. Har man lyst, kan man læse SIDK’s indlæg og opfordring til politikerne på s.13-14 i FN-Forbundets opfølgningshæfte.

Link HER

På FN-Forbundets FB-side kan hvor alle video-præsentationer fra dagen ses (SIDK’s indlæg ligger på videoen fra ca. 1.33.40 til 1.38.30).

MOVING THE WORLD TO END HUNGER bliver præsenteret af SI til FN's HLPF i New York i juli

Som meddelt i Medlemsnyt 5, er projektet Moving The World to End Hunger via Soroptimist International Europe blevet udtaget til at blive præsenteret af Soroptimist International til FN’s årlige High-Level Political Forum on Sustainable Development 2024 i New York i juli. Her har Soroptimist International mulighed for at præsentere, hvordan vi som organisation arbejder med de SDG’er, man har valgt at fokusere på det pågældende år og hvordan vi ville anbefale at man forbedrede indsatsen.
I år er det: 1, 2, 13, 16 og 17.

Soroptimist International’s rapport er færdig og ligger på SI’s hjemmeside. Her er link til den: HLPF Rapport

Det kan vi godt være stolte af!

De beder os om hjælp til at få delt rapporten på de sociale medier, vi er på:
LinkedIn, Facebook, Instagram, og X .

Læs selve Soroptimist Internationals statement til HLPF HER

Man kan læse mere om High-Level Political Forum her: https://hlpf.un.org/2024

Rent vand i Kabekel


SI Silkeborg har siden 2012 gennemført en række projekter i Gambia, der omfatter uddannelse af piger og kvinder, støtte til kvindeklinik, hospitaler, vand til en sponsorfamilie, ris til fattige familier m.m. Repræsentanter fra klubben har med undtagelse af året med Korona epidemien besøgt Gambia og klubbens projekter hvert år. I en del af projekterne samarbejder klubben med soroptimisterne i Banjul, Gambias hovedstad.I 2015 besøgte 3 soroptimister fra Silkeborg klubben sammen med repræsentanter fra klubben i Banjul landsbyen Kabekel og så den stærkt forurenede brønd i landsbyen. Brønden var åben og adskillige døde dyr som slanger og rotter etc. var gennem årene faldet i brønden. Landsbyens kvinder brugte tid på at filtrere vandet, som bl.a. blev brugt til madlavning. Sundheden hos landsbyens 2000 indbyggere var ikke særlig god. Børnene skulle have ormekur 2 gange om året, og deres indlæringsevne var dårlig.Soroptimisterne i Silkeborg besluttede efter besøget at skaffe rent vand til landsbyen. Der blev udarbejdet en samarbejdsaftale med et svensk firma til at udføre opgaven. De fik lavet en brøndboring til grundvandet, etableret en solcelledrevet pumpe og et vandtårn med 3 beholdere á 5.000 liter samt nedgravet et rørsystem fra tårnet til landsbyens 64 compounds. Hver compound fik sin egen vandhane. Med et ophold på ca. 1½ år på grund af Corona epidemien blev projektet færdiggjort og fejret sammen med landsbyens beboere ved et besøg i november 2023 af 20 soroptimister fra den danske union og fra danske klubber.Adgangen til rent vand har stor effekt for landsbyens beboere. Kvinderne bruger ikke længere tid på at filtrere vand, men dyrker grøntsager og høster flere gange om året. Den mere varierede kost betyder større sundhed og velvære hos indbyggerne. Børnene skal ikke længere have ormekur, og deres indlæring og fremmøde i skolen er væsentlig forbedret. Kvinderne sælger deres overskudsproduktion af frugt og grøntsager på markeder, og for pengene køber de geder, høns og svin. Desuden giver pengene, som de tjener, også mulighed for at betale skoleudgifter, der er forbundet med at sende børnene i skole. De enkelte compounds i landsbyen skulle selv bekoste rørføringen fra hovedvandledningen til deres egen vandhane. Derudover har landsbyens høvding besluttet at oprette en konto i banken, hvor hver tilsluttet bruger betaler et lille beløb hver måned til vedligeholdelse af tilbehør til ex. vandhaner. Endvidere har de også selv efterfølgende bekostet etableringen af en generator, så de kan få tilstrækkelig vand til at vande kvindehaverne om natten.

Nordiske Dage 2024

KVINDER MED EN AGENDA.

Under denne overskrift har afholder SI Danmark i år Nordiske Dage – en fantastisk weekend i København med deltagelse af Soroptimister fra de 5 nordiske lande samt Rumænien, Estland, Letland og Littauen.

Læs alt om arrangementet og tilmeld dig her – senest d. 30. juni: http://www.soroptimist-danmark.dk/nordicdays

8. marts Den Internationale Kvindedag. Gå i Forskellige Sko

Aktiviteter i årets løb

Den 25. november er FN´s Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. I flere år har Soroptimist International Danmark taget del i den 16-dages verdensomspændende kampagne, som sætter fokus på emnet frem til den 10. december, der er FN´s Menneskerettighedsdag. Mange soroptimistklubber i Danmark sætter også i år fokus på Stop Vold mod Kvinder alle FN’s 16 Orange Dage.

Mange bygninger, monumenter, broer, stadioner og statuer vil igen verden over blive oplyst i orange farver.

Soroptimister i Danmark og verden over ønsker at gøre opmærksom på, at mænd og kvinder i alle forhold må stå sammen om at konfrontere og bekæmpe vold. Vi må og skal respektere hinanden og vi skal sikre, at piger og kvinder kan opnå fuld retssikkerhed og kan føle sig trygge i familien og i samfundet.

Herunder et par billeder fra Orange Dage 2023.

Årets Inspirationsdag i FN-Byen

Hent kortet her: Soroptimist Thank-you-4

Næste års inspirationsdag i FN-Byen bliver fredag d. 8. november. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Erklæring fra Netværket for Kvinder, Fred og Sikkerhed om Gaza

Israel-Palæstina konflikten er frygtelig. Hamas’ angreb og Israels regerings modsvar går ud over både kvinder, mænd og børn. I krigs og konfliktsituationer er kvinder imidlertid særligt udsatte og det gælder også i den nuværende situation. Der skal findes en langvarig løsning og FN’s Sikkerhedsråd resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed skal respekteres og følges.

Netværket for Kvinder, Fred og Sikkerhed, som koordineres af Kvinderådet, har formuleret denne udtalelse i relation til situationen i Gaza. Soroptimist International Danmark er medunderskriver af erklæringen. Læs den HER

Harmoniseringen af voldtægtsforbrydelsen baseret på manglende frit givet samtykke bør være en del af det nye EU-direktiv om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Soroptimist International of Europe opfordrer indtrængende alle lande til at sikre inklusion af voldtægt i EU-direktivet om vold mod kvinder og vold i hjemmet og dets hurtige vedtagelse.
På internationalt plan repræsenterer Soroptimist International 5 forbund med 65.000 medlemmer, der har arbejdet i mere end 100 år for at transformere kvinders og pigers liv. Hos Soroptimist International of Europe repræsenterer vi over 30.000 medlemmer. Vi opfordrer til, at voldtægt inddrages i den nye EU-politik. Der bør ikke være nogen kønsbaseret voldsbeskyttelsespakke, der ikke omhandler voldtægt eller nogen form for vold i henhold til Istanbul-konventionen.
Vi forventer, at Tyskland og Frankrig, som alle EU, forpligter sig til ét ligeværdigt og ikke-voldeligt samfund.

Læs hele erklæringen HER

Udtalelse fra Soroptimist International om Mahsa Amini

På baggrund af det iranske politis brutale overfald og drab på den unge iranske kvinde Mahsa Amini d. 16.09.22, har Soroptimist International d. 04.11.22 udsendt en udtalele:  “….Kvinders og pigers menneskerettigheder gennem de senere år er blevet undergravet og kvinders og pigers protester er blevet undertrykt, og sågar i nogle tilfælde brutalt bragt til total tavshed. Soroptimist International forlanger at den iranske regering og andre regeringer øjeblikkeligt stopper den statskontrollerede vold mod ubevæbnede og forsvarsløse kvinder og piger….”

Læs hele udtalelsen her

30 unge kvinder fra Norden og Baltikum har været samlet til vores årlige nordiske LEADERSHIP ACADEMY i Skurup i Sverige. Næste år er det i Tjøtta i Norge. Der er åbent for tilmelding. Læs mere her: SNLA

Her en kort snak med nogle af de danske deltagere.

Soroptimist International Kisumu i Kenya har et enestående mentorship program for unge piger.

Se videoen og hør, hvordan det ændrer pigernes liv og fremtidsmuligheder. 

Mentorshipprogrammet er for en stor dels vedkommende sponsoreret af SI Århus.

Se videoen HER

                               

 

TEENAGEMØDRE I RUMÆNIEN – sådan gør Soroptimister en forskel i Rumænien: 

Uddrag af den nyeste rapport fra vores Soroptimist Søstre i SI Slatina i Rumænien:

Gennem dette projekt hjælper vores klub mindreårige piger, der er blevet -eller er ved at blive- mødre såvel som deres babyer. Det gør vi primært ved at hjælpe med specifikke produkter til babyer, men også til mødrene. Behovet er der, fordi de ofte bliver udstødt af deres familier. Ydelsen af ​​finansiel støtte til produkter er betinget af, at pigerne fortsætter deres skolegang. Pengene modtages i vores klub fra Soroptimist International Union Denmark. Vi hjælper også de respektive studerende piger ved at yde psykologisk rådgivning på de skoler, hvor de studerer og fortsætter deres studier.

Implicit tjekker vi situationen i deres familier. Dette er enten deres egen familie eller de såkaldte “nye familier”, hvor pigerne bor sammen med deres samlevende og/eller deres partneres familier. Dette gør vi gennem de skolevejledere, vi samarbejde med. En anden vigtig komponent i den psykologiske rådgivning af disse piger handler om at overbevise pigerne om ikke at opgive og forlade deres børn, idet vi er overbeviste om, at dette er det bedste for både barnet og pigen.

Vi oplever, at vores projekt har tiltrukket skolemyndighedernes opmærksomhed i positiv forstand, og det har haft den effekt, at seksualundervisningen i skolerne er intensiveret, for at forhindre alt for tidlig graviditet.

Selvom der ikke er nogen lovgivningsramme i vores land for seksualundervisning, blev vi informeret om, at de psykologiske rådgivere og lederne af elevernes klasser begynder at arbejde med dette emne – dog begrænset af de realiteter, de står over for i skolen. I Rumænien giver offentligheden skolerne skylden for, at der er unge gravide elever, idet skolen betragtes som ansvarlig, selvom det er kendt, at problemet er meget mere komplekst, og familien har en grundlæggende rolle i undervisningen af ​​børn. Det er en ond cirkel, fordi i de fleste familier i vores land, er emnet seksualitet et tabu!

Arbejdet med teenagemødrene har skabt opmærksomhed, og Soroptimisterne i SI Slatina er blevet interviewet til lokalt TV.

Se videoen HER (Rumænsk med engelske undertekster)

Projektet er sponsoreret af den danske union. Læs meget mere om unions-projektet HER

Billeder fra SI Brasov:

Klubmøder

Moving the World to end Hunger

SI Skive
10/08 klokken 18:00 til 13/08 klokken 22:00 - (2024)
Moving the World to end Hunger vil i år foregå i Ørslevkloster. Endeligt program følger. Arrangør: Fokusgruppen "MTW"

Sommerudflugt i august

SI Hillerød
11/08 klokken 12:00 til 16:00 - (2024)
Besøg i Odsherred Terapihave. Stokkebjergvej 1 4500 Hølkerup. Medbring mad og drikke. Der serveres kaffe og kage. Merete Johnsen, som ejer Odsherred terapihave, og Helle Eliasson, som er psykoterapeut på stedet, vil besvare spørgsmål om stedet, Gæster velkomne.

Klubmøde Varde – Fremlæggelse af Gruppe 12. Ansvarligt forbrug

SI Varde
14/08 klokken 18:00 til 22:00 - (2024)
Besøge Røde Kors, spisning på Arnbjerg

Se alle klubmøder

Kalender

Vi indsamler “dåseringe” til benproteser i Thailand

SI Hillerød
01/01 klokken 00:00 til 31/12 klokken 00:00 - (2023)
SI Hillerød indsamler dåselukkeringe fra sodavands- og øldåser for at skaffe arm- og benproteser til fattige i Thailand.

Vi indsamler brugte briller

SI Hillerød
01/01 klokken 00:00 til 31/12 klokken 00:00 - (2024)
SI Hillerød indsamler BRUGBARE briller, d.v.s. med stænger og glas, der ikke er ridsede. De videregives til "Syn for sagen", der flere gange om året med frivillige optikere og sygeplejersker arrangerer "pop up" -klinikker i forskellige udviklingslande, hvor de tester syn og og udleverer briller til mange svagtseende, der derved får nye muligheder, som feks.at kunne gå i skole og lære at læse.

Indsamling af briller

01/01 klokken 00:00 til 31/12 klokken 00:00 - (2024)
Vi indsamler alle slags briller/solbriller, som renses og tjekkes i Danmark, inden de sendes til en øjenklinik i Afrika.

Se alle klubaktiviteter

Det sker: Union og internationalt

Se alle

Soroptimist International Europe

The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe.

Følg os

Ønsker du at få publiceret noget på vores Facebook side? Kontakt Facebook redaktionen

Vores 5 fokusområder

Undervisning
Undervisning
Styrkelse og opbygning af kvinders erhvervsmuligheder
Styrkelse og opbygning af kvinders erhvervsmuligheder
Vold mod kvinder
Vold mod kvinder
Sundhed og fødevaresikkerhed
Sundhed og fødevaresikkerhed
Bæredygtighed
Bæredygtighed