Distrikt 2: Samarbejder med WoMena i Uganda

HUSK PÅ 25% af verdens befolkning menstruerer

IKKE ALLE KVINDER HAR DET LIGE LET

Kvinder og piger bruger forskellige metoder:
I nogle samfund bliver kvinderne forvist til en menstruationshytte og kommer ikke i skole. Det kan forringe deres uddannelse.

Mange kvinder i verden har ikke mulighed for hjælpemidler og bruger i stedet blade, aviser, træspåner, mudder eller tøjstykker, hvilket øger risikoen for infektioner.

Nogle bruger hygiejnebind eller tamponer. Det kan indeholde skadelige stoffer og belaster økonomisk og miljømæssigt.

En Menstruationskop indsættes i skeden (ligesom et pessar) for at opsamle menstruationsblodet.

Brug af menstruationskopper

  • mindsker sygdom
  • fremmer uddannelsesmuligheder
  • forbedrer økonomi
  • mindsker belastning af miljøet

Klubberne i Distrikt 2: SI Esbjerg, SI Grindsted-Billund, SI Haderslev, SI Kolding, SI Ribe, SI Rødding-Gram-Toftlund, SI Sønderborg, SI Tønder, SI Varde, SI Vejen og SI Aabenraa er gået sammen om at støtte WoMenas udviklingsaktiviteter indenfor menstruationssundhed i Uganda og i Danmark.
Der er nedsat en styregruppe for distriktets samarbejde med WoMena. Det er inspirerende for styregruppen at arbejde sammen med de aktive kvinder, som står bag WoMena projektet.

WoMena er en dansk NGO, som i 2012 blev dannet af danske folkesundhedskandidater. I dag arbejder den danske WoMena med deres ugandiske søster NGO WoMena Uganda, i forskellige områder i Uganda for at skabe lokale erfaringer og forskning om menstruationskopper, og menstruationssundhed.

WoMena har tre typer aktiviteter

  • – Forskning
  • – Støtte og undervisning til andre organisationer der vil lave menstruationskop programmer
  • – Oplysningsarbejde samt fortalervirksomhed om menstruationssundhed

Finansiering
Soroptimisterne i Distrikt 2 har over en to-årig periode bevilget 107.100 kr. til projekter i Uganda og i Danmark

Den årlige dag for menstruationshygiejne finder sted, den 28. maj.

Dagen er indstiftet af WASH United (WASH = water, sanitation, hygiene)

Hvorfor den 28. maj?
Den gennemsnitlige længde af en menstruationscyklus er 28 dage. Og i gennemsnit menstruerer en kvinde 5 dage pr. måned.

Best Practice Award 2021

I forbindelse med Lands- og Repræsentantskabsmødet 2021 fik den tidligere region 4 (nu en del af Distrikt 2) tildelt Unionens Best Practice Award 2021.

Læs her om erfaringerne med at arbejde med projektet

Erfaringer fra womena_styregruppe