Repræsentanter i andre organisationer

SI Danmark samarbejder med en række danske organisationer.

Karen-Lisbet Jacobsen er valgt til Kvinderådets bestyrelse, hvor hun repræsenterer Unionen.

SI Danmark har 3 repræsentanter i Kvinderådets repræsentantskab. Det er unionspræsidenten, RPD Gunvor Bruus samt Linda Sommer fra SI Lolland – udpeget af Forretningsudvalget.

 

 

RPD Kirsten Torpe er unionens repræsentant i  FN-Forbundet.

RPD Kirsten Torpe e Unionens repræsentant.

 

Læs mere om CISU https://www.cisu.dk/

RPD Dorthe Borlund er Unionens repræsentant i CISU Øst, og RPD Hanne S. Meyer er Unionens repræsentant i CISU Vest