Repræsentanter i andre organisationer

SI Danmark samarbejder med en række danske organisationer.

Karen-Lisbet Jacobsen er valgt til Kvinderådets bestyrelse, hvor hun repræsenterer Unionen.

SI Danmark har 3 repræsentanter i Kvinderådets repræsentantskab. Det er unionspræsidenten, DPD Else Nørgaard samt Linda Sommer fra SI Lolland – udpeget af Forretningsudvalget.

 

 

DPD Rita Offersen er unionens repræsentant i  FN-Forbundet og sidder endvidere i FN-Forbundets bestyrelse i 2023-2024.

Birthe Kjeldsen, SI Gentofte, er Unionens repræsentant i Verdens Bedste Nyheder udpeget af FU.

 

Læs mere om CISU https://www.cisu.dk/

DPD Hanne S. Meyer er Unionens repræsentant i CISU Vest og DPD Rita Offersen RPD  er Unionens repræsentant i CISU Øst