Indlæg fra klubberne

I anledning af 100 års jubilæet for Soroptimist International sender SI Grenå et opslag om at klubben prioriterer jævnligt at uddele studielegater til lokale unge kvinder. Her er det fra 2017, hvor to unge kvinder, Kathrine og Frederikke, hver fik et legat på flotte kr. 25.000.
—-oOo—-
I anledning af Soroptimist International’s 100 års jubilæum deler SI Aarhus dette minde.:
Det var meget mere end en vidunderlig cykeltur, det mindes vi i anledning af 100 året: Dengang i 2015, da 29 soroptimister fra ni lande i løbet af fem smukke sommerdage cyklede rundt i Østjylland, var det også et indsamlingsprojekt for Aarhusklubben, for det gav et pænt overskud til skolepiger i Kenya. Men frem for alt var det et dejligt samarbejde med Soroptimist International Odder, Soroptimist International Skanderborg og Soroptimist International Silkeborg, der på skift tog imod gæsterne og viste, hvad international goodwill og understanding også kan gå ud på. #cykeltur #fællesskab #aarhussoroptimistklub #soroptimist100år
—-oOo—-
I SI Odense har vi de seneste år arbejde i grupper der tager forskellige FN ́s verdensmål op
som temaer og laver et klubmøde om emnet. Vi er tidligere i en historie fra os kommet ind på
besøget i februar 2020 af Niels Larsen, men besøget har udviklet sig til en donation, som vi håber,
vil kunne blive taget op af flere klubber Soroptimist klubber i Danmark
Niels Larsen er lærer, kultursociolog BA og Ph.d. i Pædagogik. Niels er i bestyrelsen for RCE
Denmark, en FN organisation, der arbejder med uddannelse og bæredygtig udvikling
– herunder de 17 Verdensmål. Igennem forskning og frivilligt arbejde har han rejst meget rundt i
verden som frivillig. Frivillig med det formål at være med til at sikre alle adgang til
kvalitetsuddannelse og fremme mulighederne for livslang læring, som jo er
vores/Soroptimisternes fokusområde nr. 1 = Uddannelse.
Niels fortalte os om Raila Educational Centre i Kenya. De fleste skoler i Kibera er både drenge og
pigeskoler, men på skolen er der meget fokus på pigernes situation i slummen. I Odenseklubben
har vi i 2020 doneret 10.000 kr. som ”Education fee/betaling for skolegang” til 10 specifikke piger,
men der er mange flere der kunne bruge hjælp til pigernes fortsatte skolegang efter de er færdige
med Secondary school. Mange piger vil gerne i gang med, for eksempel en erhvervsuddannelse.
Men der er også behov for undervisningsmaterialer eller støtte til skolens uddeling af mad, én
gang om dagen. For mange pigers vedkommende vil de gerne dyrke sport, der er en ekstra ​
aktivitet om eftermiddagen. Her er der brug for støtte til at udbygge sportsgrunden på skolen eller
få rekvisitter, som er specielt egnet til pigerne. .
Piger er de mest udsatte
Kibera i Nairobi, Kenyas hovedstad, er en af de største slumområder i Afrika. Officielt bor der
omkring 1 million mennesker i Kibera, men det er svært at tælle, da mange familier bor illegalt i
bydelen.
En af skolerne, Raila Educational Centre er en blandet drenge og pige dagskole, som både har en
Primary skole og en Secondary skole. Som alle andre skoler i Kenya, skal der betales for skolegang
på Raila Educational Centrer.
Pigerne på Highschool (se billedet) er glade for at gå i skole og mange er meget ambitiøse for at få
en uddannelse. Mange af pigernes forældre har imidlertid svært ved at betale de skolepenge
(schoolfee), der skal til.
Fattigdommen i Kibera er enorm og specielt under Corona krisen er der mange der bor i slummen,
der har mistet deres arbejde. Dels fordi de er løsarbejdere inde i storbyen og dels på grund af de
mange nedlukninger grundet Corona restriktioner, det går ud over slummens indbyggere, da de
klogest at undgå at være inde i Nairobi efter kl. 19 om aftenen. De fleste går eller bruger offentlige
transportmidler, så det er svært at nå hjem til slummen. Det gør det endnu vanskeligere for
pigerne at få mulighed for at gå i skole.
Pigerne på skolen er de mest udsatte, og kan dagligt frygte for deres sikkerhed. Mange mænd
drikker for meget at den lokale øl, Changaa. Hvilket ofte kan føre til overgreb og ubeskyttet sex,
hvilket er et stort problem (for mange piger/kvinder er sex lig med voldtægt). En opgørelse viser at
godt 50% af pigerne fra 16-25 år bliver gravide. De fleste af disse graviditeter er uønskede og
resulterer i mange aborter. Graviditeter har store konsekvenser for pigernes mulighed for at klare
sig godt i samfundet.
Støtten til pigerne på en skole som Raila Educational Centre, er derfor en stor hjælp ikke alene for
deres forældre – hvis de har nogen, da mange af eleverne er forældreløse eller kun har enten en
mor eller en far. Men det er også en hjælp for lærerne som ofte selv, støtter deres elever, til trods
for lærerlønnen i Kenya ikke er stor i forvejen, og det aldrig vil være ”nok til alle”.
Når pigerne får en uddannelse, bliver de mere selvsikre og det betyder ofte, at de nemmere kan
undgå at blive ufrivilligt gravide og bedre i stand til at passe på sig selv. Det bruger lærerne på
Raila Educational Centre også meget tid på at snakke med pigerne om.
Vi i SI Odense, mener helt klart at det er en sag der er værd at støtte, og håber flere klubber kunne
have interesse i dette, så sagen kan løftes op til en sag for hele SI Danmark.
Der er uden tvivl mange piger der har behov for støtte, få hjælp med at komme på den rette vej i
livet, blive selvstændige, uafhængige, uddannede og stolte kvinder.
Tekst: Niels Larsen/ ph-d. og Eva Holdensen/ SI Odense
Se videoen – den er fra 2011 men stadig aktuel. ”The Kibera school for Girls – I know I Can”
The Kibera School for Girls - I Know I Can
—–oOo—-
SI Birkerød markerede SI’s 100 års jubilæum ved at plante et træ i Mantziusparken.
På Kulturnatten den 10. september 2021 markerede Soroptimist International Birkerød jubilæet og plantede et valnøddetræ ved Mantziusgården, hvor klubben har haft sit faste mødested gennem mange år.
Borgmester Jens Ive og klubbens præsident Dorthe Borlund stod for plantningen og Holte Kammerkor fremførte Soroptimist hymnen og to andre numre med relation til træer og årstiden. Birkerødborgere og andre deltagere i Kulturnatten mødte op i Mantziusparken kl. 1800.
”I forbindelse med 100-års jubilæet for Kvinders Valgret i Danmark plantede SI Birkerød den 3. oktober 2015 et egetræ i Politiparken, og det er en dejlig tradition at give naturen, mennesker og dyr i Birkerød et træ, når klubbens milepæle skal markeres”, sagde Dorthe
Borlund.
Birkerødklubben blev etableret i 1958 og har 36 aktive medlemmer fra Rudersdal Kommune og flere nabokommuner. Vi arbejder for at forbedre kvinders og pigers uddannelsesmuligheder og status lokalt, nationalt og internationalt. Vi prioriterer at donationer går til sagen og ikke til administration. Vi  samarbejder bl.a. med Hovedbiblioteket i Birkerød om to årlige aktiviteter med spændende foredrag og deltager i Birkerød Kulturnat, i Julemarkedet mm. Vores donationer går bl.a. til Julemærkehjemmet Kildemose, lokale krisecentre og en pigelandsby i Indien. For at skabe et stærkt netværk har vi ugentlige gåture og kulturaktiviteter for medlemmerne.
Soroptimist International blev grundlagt i USA og er i dag et verdensomspændende netværk af kvinder med 70.000 medlemmer i mere end 120 lande.
—–oOo—-
Indlæg fra SI Aarhus i anledning af 100 års jubilæet for Soroptimist International:
Engang sendte vi det samme brev til 100 fremtrædende mænd i Aarhus. Det mindes vi i år, hvor det er 100 år siden, Soroptimist International blev dannet. I brevet bad vi de 100 mænd skrive under på, at de tog afstand fra handel med kvinder. Den daværende Aarhusborgmester Nicolai Wammen støttede vores kampagne og mødte efterfølgende op på Strøget, hvor vi i løbet af en eftermiddag og i dagene efter samlede over 3000 underskrifter! Dem afleverede vi senere personligt til den daværende justitsminister. Vi siger fortsat: Stop handel med kvinder og Stop Trafficking! #stoptrafficking
—–oOo—-
“HEKSEANKLAGEDE KVINDER I BURKINA FASO”
I anledning af 100 året for Soroptimist International sender SI Kastrup-Taarnby ”highlight” fra et klubprojekt, som vi har etableret i samarbejde med SI Princesse Yennega, Ouagadougou, Burkina Faso.
I oktober 2018 havde klubben indbudt Anne Simonsen, der dengang arbejdede på Den danske Ambassade i Ouagadougou, til at holde foredrag om sin interesse for Centre Delwendé, der tager sig af ca. 200 hekseanklagede kvinder.
Da hun startede i 2015, var hendes første opgave at vise Kronprinsesse Mary om kvinders forhold i landet, og valget faldt på Centre Delwendé. En af kvinderne i centret fortalte Kronprinsessen, at der hvor hun kom fra, var det landsbyoverhovedet der fik en kylling til at afgøre om hun var forhekset eller ej. ”De hugger hovedet af en kylling og lader den løbe. Så afhænger det hele af, hvordan kyllingen falder om og foran hvem. Hvis kyllingen dør foran dig med fødderne i vejret, betyder det, at du er forhekset”.
Da Anne besøgte centret med Kronprinsessen faldt hun pladask for den indsats nonnerne, der leder centret, gør for at hjælpe disse udstødte kvinder, og brugte meget af sin fritid på centret. Bl.a. gav hun sig i kast med at lære kvinderne at strikke og ikke mindst, begyndte hun at købe og sælge det garn, som kvinderne udvinder.
Efter Annes foredrag besluttede vores klub at støtte centret. Efter klubbens Bazar i 2018, hvor garnet også blev solgt, betalte vi for et hygiejnekursus og indkøb af affaldssorteringsspande, vaskebaljer og vanddunke. Dette har resulteret i forståelse for orden, rengøring af toiletter og håndhygiejne, der også har resulteret i, at diarré er næsten forsvundet fra centret.
De stærkeste af kvinderne er daglejere i høsttiden og på centret dyrkes grøntsager, og der holdes lidt dyrehold. Som terapi og for at tjene lidt penge til private småfornødenheder, håndfremstiller kvinderne bomuldsgarn helt fra bunden.
Da vi fik oplyst, at alle beboere var analfabeter, gik vi i 2019 i samarbejde med den lokale klub i Ouagadougou SI Princesse Yennega. Der blev indkøbt undervisningsmaterialer og skaffet en kvindelig lærer. Der tilmeldte sig langt flere end forventet til kurset, og iveren for at lære er meget stor. For vores støtte kan der undervises op til 35 kvinder på centret i deres lokale sprog og regning, Formålet er, at de så har mulighed for at starte en lille butik op, når de forlader centret og generelt står styrket til at møde udfordringer i verden udenfor.
Vi støtter forsat centret, og håber, at få så mange af kvinderne undervist som muligt!
—–oOo—-
I anledning af 100 året for Soroptimist International sender SI Avedøre-Hvidovre dette “Highligt” af et par klubprojekter, hvor vi har givet støtte til unge lettiske kvinders uddannelse.
SI Avedøre-Hvidovre har gennem årene haft en god kontakt til en lokalfunderet højskole i Letland ved navn Rite Højskole, hvorigennem vi kom i forbindelse med unge kvinder med en social tung baggrund, der ønskede en uddannelse. De har begge fået nye muligheder gennem klubbens støtte.
Ieva fik en Handels- og Kontoruddannelse.
Igennem 4 år støttede vi Ieva, hvis baggrund var, at hun jævnligt kom på højskolen som barn, hun var opvokset i en familie med misbrug, men vores kontakt på højskolen så et potentiale i den unge pige. Da hun havde behov for økonomisk støtte og opmuntring til at tage en god uddannelse, besluttede SI Avedøre-Hvidovre at gå ind i projektet med en ydelse på kr. 5.000 årligt.
Ieva blev i 2015 optaget på en Handels- & Kontoruddannelse ved en Landbrugsskole uden for Riga i Letland og i november 2018 tog hun de sidste forelæsninger på skolen med et efterfølgende års praktisk/ træning på et nærliggende hotel, som indbefattede indblik i cateringtjeneste og kendskab til dokumentation og forretningskundskab.
Ieva har gennem forløbet korresponderet med os og fortalt om sit engagement i sport, kor og samfund. Hun klarer nu sig selv og videreuddanner sig i “Business Administration” ved siden af sit job.
Esmeralda går på Kunst- og Medieskole i Riga.
Siden 2020 har klubben støttet en anden ung pige, som i en alder af 11 år mistede sin mor og således også var socialt udfordret. Esmeralda gik gennem tre år på Kunstskole og var optaget af kunst, musik, tegning, maling og fotografering. Hun bestod optagelsesprøven til Riga Kunst- og Medieskole og skal nu klare sig gennem 4 års studier med et begrænset legat. Vores klub støtter hende med kr. 4.000 årligt, fordi hun ud over sin husleje har brug for at betale telefonregning, købe materialer til undervisningen, mad samt nyt tøj, når der er brug for det.
Også Esmeralda skriver jævnligt til klubben og fortæller om sine studier og fremskridt – den seneste tid med fjernundervisning pga. Corona har været hård for hende.
I anledning af Soroptimist International, 100 års jubilæet, bringes dette indslag fra SI Mariager Fjord:
I september 2021 er de sidste Nato-soldater ude af Afghanistan, det er en politisk beslutning, men vi bekymrer os for pigerne i landet efter september.
Derfor har vi i SI Mariager Fjord valgt at støtte to piger, Mahnaz og Marva, så de kan få det nødvendige udstyr, som er krævet, for at de kan gå i skole. Forældrene skal selv skaffe skolebøger, uniformer, tasker, hygiejneartikler mm. undervisningen er gratis
Vi støtter via SACS (Sent Afghan Children to School). Initiativet er taget af en afghansk familie, der flygtede til Danmark fra Taleban i 2013, de har et godt netværk derude, der opsøger relevante familier, lave aftale om skolegang, indkøbe det nødvendige, supervisere skolegangen og sende dokumentation.
—–oOo—-
SI Skagen vil i vort tilbageblik over gode projekter gerne fremhæve vort ”Stop Sult” projekt under ”Moving the World to end Hunger”, hvor vi samarbejdede med Skagen Skoles 6. klasser. Der blev arbejdet med verdensmål, NGO arbejde, madspild, levevilkår og skoleforhold i Burkina Faso.
Eleverne fortalte om skolemadsprojektet ved ugens fællessamling og skaffede penge ved salg af kager – bagt i madkundskab – i skolens kantine og ved indsamling af flasker.
Elevprojekterne blev fremlagt for forældre og interesserede ved et arrangement, hvor
SI Skagen deltog og præsenterede vores organisation og skolemadsprojektet, og hvor Jesper Winther – ejer af Skagen Fiskerestaurant – fortalte om ansvarligt forbrug og madspild i hans branche. Også her tjente eleverne penge ved et traktement.
Projektet blev omtalt i de lokale medier og fremlagt af SI Skagen på inspirationsdagen i FN byen.
Desværre forhindrede Corona os i at gentage succesen med at samarbejde med en skole i 2020.
—–oOo—-
I anledning af SI 100 året sender SI Odder dette Highlight: https://youtu.be/VWKmdba6gs0
—–oOo—-
SI Sønderborg præsenterer i anledning af SI 100 året endnu et af klubbens vellykkede projekter: Giv en pige ret
I Danmark kunne vi i 2015 fejre, at vi som kvinder har haft demokratiske rettigheder i 100 år. Rundt om i verden er der stadig piger og kvinder, der ikke har sådanne rettigheder. Dem vil vi gerne være med til at hjælpe, og støttede derfor kampagnen Giv en pige ret. Kampagnen foregår i samarbejde med Kvindernes U-landsudvalg og en række andre partnere.
I Mali lever der feks. piger og kvinder, der ikke eksisterer. De mangler de identitetspapirer, der giver dem respekt i familien og rettigheder i samfundet. Kampagnen “Giv en pige ret” sikrer, at piger og kvinder i Mali får bevis på deres eksistens og deres rettigheder.
Uden en fødselsattest kan de ikke gå i skole eller stemme
Uden et identitetskort kan de ikke få en bankonto, eller rejse frit rundt i deres eget land.
Uden en vielsesattest kan de miste retten til deres børn, hvis deres mand vil skilles
Kampagnens formål er at sikre piger og kvinder bedre adgang til basale rettigheder i samfundet i Mali, ved at de får de officielle papirer, der giver dem legale rettigheder.
Ved en reception i Byrådssalen på Sønderborg Rådhus d. 3. oktober 2015 donerede SI-Sønderborg 25.000 kr. til projektet
Projektet er vel afsluttet!
—–oOo—-
Jette Nielsen, SI-Brande, fortæller i anledning af SI 100 års jubilæet om den internationale oplevelse det var at deltage på den 21. Soroptimist International Verdenskongres i Kuala Lumpur, den 18. – 21. juli 2019
En pludselig indskydelse gjorde, at Ulla Bundgaard og jeg selv fra SI-Brande glade og forventningsfulde drog afsted til vores første SI-verdenskongres – i helt privat anledning.
Verdenskongressen blev en helt unik oplevelse for os. Mødet med så mange skønne, ligesindede og powerfulde kvinder fra alle afkroge af verden var stort. Alle var vi på bølgelængde med hinanden og kæmper for den samme sag. Vi var stolte over at være del af denne fine verdensomspændende organisation.
Fra klubarbejde til globale projekter
På kongressen kunne vi i helikopterperspektiv opleve trådene samles. Det var imponerende, men uden det store arbejde lokalt i vores klubber går det ikke. Det er dem, der binder det hele sammen.
Når Soroptimister mødes, opstår der en helt særlig energi! Sammen formår vi at flytte bjerge. Derfor får vores arbejde verdens bevågenhed, og vi får indflydelse. Vores indsats virker, og der er fortsat et stort behov for, at vi sammen kæmper for at give de svagest stillede kvinder og børn bedre vilkår.
Vi havde håbet at gentage succesen ved at deltage i SI’s 100-års jubilæum i San Francisco i år. Det bliver af flere grunde desværre ikke til noget, men verdenskongressen i Kuala Lumpur var en unik oplevelse med de herligste minder om et event, der tåler gentagelse. Har du muligheden, så kan jeg kun opfordre dig til at tage af sted.
Et stort tillykke til os alle med SI’s 100-års fødselsdag.
—–oOo—-
I anledning af SI 100 året sender SI Silkeborg dette indlæg om deres projekt:
Rent vand – En verden til forskel.
Folk i landsbyen Kabekel, Gambia, glæder sig til at de sidste vandledninger er nedgravet, som skal transportere rent vand fra de tre vandtårne og videre til de enkelte husstande i landsbyen.
Det hele startede for godt 4 år siden, da 3 soroptimister fra SI Silkeborg besøgte klubbens forskellige støtteprojekter i Gambia. I landsbyen Kabekel så de byens brønd, som var fra 1949. Den var dyb og åben, både dyr og meget andet, der gennem årene var faldet i brønden havde forurenet vandet. Børnene fik ormekur hvert halve år, og kvinderne brugte meget tid på at filtrere og koge vandet. Kvinder og piger i området skulle gå langt hver dag for at få vand.
SI Silkeborg ville gerne hjælpe landsbyen med at få rent vand.
I samarbejde med SI Banjul etablerede vi 3 vandtårne og vandledninger fra en ny boring til områdets husstande. I første omgang blev der rejst 3 vandtårne og nedgravet 1,5 km vandledninger. Alt sammen drevet på solceller. De enkelte familier betalte selv for etablering af rørledning til hovedledningen. Der mangler dog stadig en strækning på 1 km vandledninger.
SI Silkeborg havde vanskeligt ved at bekoste hele projektet og bad derfor om støtte fra andre klubber. Alle klubber i Region 8. Vordingborg, Ringsted, Nykøbing Falster, Lolland, Nykøbing Falster og Næstved har støttet. Derudover Avedøre- Hvidovre, Brande, Ringkøbing, Skjern-Tarm, Bogense- Nordfyn og vores egen klub Silkeborg har givet økonomisk støtte, så projektet kan færdiggøres. Et af de mange, mange gode oplevelser, vi har med samarbejdet inden for vores organisation. En stor TAK til alle klubber, som har bidraget.
Desværre blev projektet ikke som planlagt afsluttet i november 2020, hvor soroptimister fra Silkeborg, havde planlagt den årlige rejse til Gambia med de sidste penge til færdiggørelsen. Coronaen kom, og heller ikke Gambia gik fri, så arbejdet blev udskudt. Pengene står stadig på en konto i Silkeborg. Forhåbentlig kan vi se det færdige resultat og aflevere de sidste penge på en rejse til november 2021.
Ud over den fantastiske opbakning fra de nævnte soroptimist klubber skal vi ikke glemme samarbejdet med SI Banjul i Gambia. De har løbende overvåget, at projektet forløb, som planlagt og løbende givet evalueringer tilbage til projektlederen i SI Silkeborg.
—–oOo—-
I anledning af 100 års jubilæet i Soroptimist International beretter Region 6 om at de fra 2013-16 støttede projektet ”Unge grønlandske Mødre”.
Foreningen Grønlandske børn havde med støtte fra fagfolk oprettet mødregruppen til gavn for de grupper af unge grønlandske kvinder, der af forskellige årsager som vold, incest eller misbrug var flyttet alene til Danmark uden at kende til deres rettigheder og de muligheder, der er for hjælp og støtte fra samfundets side i en svær integrations-proces. De unge mødre havde deres gang på Kofoeds Skole, men fik med projektet en selvstændig mødregruppe samt vejledning og støtte på mange fronter.
Projektet gav økonomisk støtte til, at de unge mødre kunne samles: Støtte til transport, kommunikation, udflugter, julefester, weekends og lejre, således at der skabes ro og tillid, så de over tid fik skabt en god base for deres børn, et stabilt og godt netværk for sig selv, og om muligt blev motiveret til at komme i gang med en uddannelse og et arbejde.
Gennem en række somre fik de unge grønlandske kvinder desuden støtte til med mødregruppen at tage på en “mini-ferie” i Gilleleje feriecenter. Senere blev der dannet lignende mødregrupper i en række provinsbyer rundt om i landet og projektet overgik til offentligt regi.
—–oOo—-
Projekt børnehospital i Georgien.
I anledning af 100 års jubilæet i Soroptimist International vil SI Varde gerne dele en projektoplevelse med Jer.
I 2007 indledte SI Varde et samarbejde med vores venskabsklubber i Holland og Sverige til fordel for et børnehospital i Georgien.
I SI Varde indsamlede vi hospitalssenge, -møbler og udstyr i form af forbindinger og andet.
Fra flere Vandrehjem i omegnen og fra Røde Kors fik vi doneret madrasser, dyner, puder og sengelinned.
Der blev også doneret meget børnetøj fra både medlemmer og venner.
Mærsk stillede en 40 fods container til rådighed, og Folkekirkens Nødhjælp betalte for transporten til Georgien.
Et meget spændende projekt, som til tider gav klubben store udfordringer, men også et fantastisk godt samarbejde.
Holland og Sverige donerede penge til hospitalet.
—–oOo—-
I anledning af 100 året for Soroptimist International fremhæver SI Bogense Nordfyn Kunstmessen Eventyrlig Kunst, som Soroptimisterne Bogense – Nordfyns flagskib.
Kunstmessen har været afholdt 4 gange. Kunstmessens formål er at skaffe penge til donationer i henhold til Soroptimisternes mission og værdier. Ca. 50 kunstnere udstiller på messen, og i løbet af den weekend messen foregår kommer der ca. 1200 besøgende. Vi får penge ind via entreindtægter, kunstnerens standleje og annoncer fra lokale virksomheder, der reklamerer i kunstkataloget. I 2019 udbetalte vi donationer for i alt 58.500 kr. til blandt andet Reden i Odense, Mødrehjælpen, SPOR, studietur til flygtningepiger og Danmarksindsamlingen.
For at tiltrække opmærksomhed og gøre messen synlig, har vi hvert år et fyrtårn/en kendt kunstner, der også udstiller på kunstmessen. Blandt andet har Jens Galschiøt, privat samling af Kvium, 2 x Trampedach og Troels Trier udstillet på messen og i 2022 er det Monica Ritterband. Vi forsøger at aktivere så mange soroptimister som muligt i den eventyrlige kunstmesse. Det kræver en kæmpe indsats fra både soroptimister og deres mænd.
—–oOo—-
I anledning af SI 100 året skriver SI Horsens dette Highlight:
IMPLEMENTERING AF PROJEKTSTYRINGSVÆRKTØJ I SI HORSENS’ PROJEKTARBEJDE
SI Horsens har gennem mange år arbejdet med events og moneymaking, men i 2020 blev det besluttet, at det var nødvendigt at arbejde med projekter som basis for eventuelle moneymaking aktiviteter.
Der blev derfor udarbejdet et projektstyringsværktøj indeholdende en stor del af de punkter, Unionen ønsker indarbejdet i projektfokusrapporterne.
Værktøjet består af et projektdokument med projektorganisation, programmålsætninger, projektmålsætning, projektets historie (indledning og baggrund), projektbeskrivelse, hvordan implementerer vi det, hvad gøres konkret, milepæle og leverancer, udvælgelseskriterier, detaljeret tids- og handleplan, eventuelle problemer og løsning af disse (interessentanalyse og risikoanalyse), kommunikation, projektresultat, hvem og hvor mange hjælpes, anden form for hjælp end penge, beløb, fremskaffelse af pengene, supplerende materiale.
Fordelene ved at arbejde med projektstyringsværktøjet er mange. Vi skaber sammenhæng mellem FN´s verdensmål og klubbens projekter, vi bliver mere projektorienterede, vi får styring på tid, handling og kommunikation, vi holder fokus på målene og andet i projektforløbet og vi gør det lettere for KPD at udarbejde PFR. Projektdokumentet vil løbende opdateres i hele projektforløbet.
Ønsker du at modtage en kopi af værktøjet, så er du velkommen til at kontakte Sonja Elgaard, SI Horsens, mail: sonja.elgaard (snabela) lightmail.dk
Dette værktøj er nu implementeret i klubbens projektarbejde, foreløbigt i to projekter hhv. projekt ’Orange dage’ og projekt ’Kvinder og uddannelse’
SI Horsens projekt ’Kvinder og uddannelse’ hænger særligt sammen med verdensmål 4 og klubben har netop etableret en aftale om støtte til en yngre, enlig mor, der er påbegyndt pædagoguddannelse i februar 2021.
—–oOo—-
I anledning af SI 100 året har SI Sønderborg fundet disse 2 projekter i klubbens historiebog.
Letlandsprojektet.
Projektet havde opstart i 1997 og var et 10 års projekt med en skoleklasse på Auce skole og skolehjem. Det
årlige budget var kr. 20.000.
Halvvejs i forløbet havde vi 27 børn og tre lærere på 10 dages lejrskole ophold her i Sønderborg med alle
udgifter betalt. De blev indkvarteret på Sct. Georgs Gildets feriehus Naldmosehus.
Der var samarbejde med Guderup Skole og Chatrinesminde teglværk mht. undervisning. Der blev arrangeret
udflugter til Sønderborg Slot, Dybbøl Banke, Sønderskovens naturskole og besøgets ”clou” Lego Land.
Lørdag var der besøg hos ”tanterne” – børnenes pennevenner.
Turens budget var kr. 52.000 + sponsorater.
Det var 10 givtige år.
Efterfølgende var der udvekslingsbesøg af tre elever fra 11. klasse i tre mdr., tre studenter var på et årige
studier på Sønderborg Handelsskole og fire lærere kom på studiebesøg.
Hanne Lund har stadig kontakt til enkelte af deltagerne.
Siam-projektet.
Projektet var et samarbejde med AIDS-Fondet i 1997.Vi havde et større arrangement på Sønderborg Slot og
Sønderborg Teater.
Fondets daværende direktør Charlotte Nekmann gjorde en stor indsats for at skaffe kunstnere som Susse
Wold og Kåre Norge som optrædende.
Vi solgte billetter til aftenens arrangement blandt byens borgere. Aftenen indledtes med middag i
forgemakket til Riddersalen på Sønderborg Slot, hvor der blev serveret en middag, klubbens medlemmer
havde tilberedt. Efter middagen gik gæsterne til slottes kapel hvor organist Helge Granum spillede. Bagefter
gik turen til Sønderborg Teater, hvor der var underholdning. Konferencier var fru Fanø fra Det danske Teater
i Flensborg. Der var underholdning med Chorius 77og Susse Wold læste Nattergalen. Efter pausen spillede
Kåre Norge og Chorius 77underholdt igen.
Efter underholdningen på teatret gik alle i fakkeltog til Sct. Marie Kirke hvor sognepræst Lis Hejner
Mortensen holdt en kort mindeandagt i anledning af mindedagen for AIDS ofre i Danmark.
Overskuddet på kr. 65.000 blev ligeligt fordelt mellem Siam-projektet og AIDS-Fondet.
Loppemarkeder.
Vi har i mange år arrangeret loppemarked, hvor overskuddet er udelt til bl.a. Julemærkehjemmet,
Krisecentret, Tuba og kvindelige studerende i utraditionelle uddannelser.
—–oOo—-
Region 1 highlighter her et projekt anledning af SI’s 100 års jubilæum.
Klubberne i Region 1 er netop nu i gang med at uddanne 35 traditionelle jordmødre i Angola. Undervisningen gennemføres samtidig med, at der tages hensyn til alle forholdsregler i forbindelse med covid-19.
Denne form for klasseundervisning er en nyskabelse i Angola, idet undervisningen foregår i lokalområdet. Det betyder, at det er Sundhedsskolens lærere, der rejser ud til eleverne i stedet for, at eleverne flytter ind til byen. Det kan kun ske, fordi De lokale Sundhedsmyndigheder, Sundhedsskolen, vores angolanske samarbejdspartnere Mamas Optimistas de Angola og soroptimisterne i Region 1 har en samarbejdsform, hvor troværdighed og ærlighed er i højsædet.
Fordelene for kursisterne er indlysende, da de alle er kvinder, der sideløbende med undervisningen kan passe deres hjem og eventuelle familier. Eleverne er fra 18 til 49 år gamle med et gennemsnit på 27 år. De allerfleste er i 20’erne.
Undervisningsforløbet er ca. 6 måneder, og alle er sikre på et job efter afsluttet eksamen.
I 2018 blev det første hold på 20 elever uddannet på denne måde, og efterfølgende var det et ønske fra sundhedsmyndighedernes side, at der kunne etableres flere tilsvarende kurser. Budgetter og regnskaber er en naturlig del af projektforløbet.
—–oOo—-
SI Kerteminde fortæller i anledning af SI 100 års jubilæet: I 2005 blev der med daværende borgmesters hjælp plantet et egetræ.Vi markerede dermed SI Kertemindes 25-års jubilæum samt 100 året for kvinders valgret.
I anledningen af, at SI Danmark i år har 100-års jubilæum, blev der plantet påskeliljer. Vi venter med længsel på foråret, genåbning af Danmark, så vi alle kan mødes igen.
—–oOo—-
I anledning af 100 års jubilæet for Soroptimist International skriver SI-Skive om deres aktiviteter:
Corona- har virkelig sat dagsordenen for dette års arbejde i SI Skive
Vi har os trods alt haft HELD til at gennemføre arrangementer af oplysende og social karakter, hvilket har givet os
mulighed for også i 2020 at uddele midler omend i mindre omfang end sædvanligt til primært KVINDER OG PIGER
—–oOo—-
SI Ringkøbing beretter i anledning af Soroptimist Internationals 100 års jubilæum om et Ukraine-projekt, de er særlig stolte af.Birgit Tønnesen, chartermedlem i SI Ringkøbing, deltog i 2005 sammen med andre soroptimister fra Region 2 i en tur til Lviv-klubben i Ukraine, hvor man bl.a. aflagde besøg på et hjem for handicappede børn, som Lviv-klubben forsøgte at hjælpe, så godt de kunne.
Forholdene på børnehjemmet rystede Birgit. Store huller i gulvene, utætte vinduer, revnede ruder, store sovesale med tynde madrasser i sengene, ikke andet inventar til børnenes få ejendele end en bærepose til hver osv.
Besøget gjorde et dybt indtryk på Birgit, som var en handlingens kvinde. Da hun kom hjem fra turen, besluttede hun sig for, at hendes kreative evner fra nu af skulle bruges til at skaffe penge, mange penge til hjælp med renoveringen af børnehjemmet. I sine yngre dage havde hun undervist i porcelænsmaling, og disse talenter brugte hun nu til at fremstille håndmalede kort, såvel akrylmalede non-figurative kort som akvarelmalede anemonekort.
Birgits mand tilbød – i taknemlighed over at hun brugte tiden hjemme – at betale for alle materialerne, så pengene fra salget ubeskåret kunne gå til børnehjemmet i Lviv. Inspirationen til anemonekortene fik hun sikkert fra sine år på Falster, hvor hun ofte besøgte Lolland, hvor digterpræsten Kaj Munk kom fra, inden han blev præst i Vedersø. Vedersø Præstegård er i dag museum, og Birgit fik lov til at sælge anemonekortene her – uden at museet skulle tjene på salget. De non-figurative kort blev bl.a. solgt via en tøj- og smykkeforretning, hvor Birgit var kunde.
Det lykkedes Birgit at sælge så mange kort, at hun hvert år kunne sende titusindvis af kroner til Lvivklubben til deres renoveringsprojekt af børnehjemmet, og takket være økonomisk hjælp fra Lviv-klubbens venskabsklub i Schweiz, blev børnehjemmet færdigrenoveret.
Herefter kastede Lviv-klubben sig over renovering af sygestuer på et gynækologisk hospital, og også her gjorde Birgits penge stor gavn. Der er stuer på hospitalet, som hun ved sin flid med kortene har formået ene kvinde at betale renoveringen af. Og det var en tydelig rørt og stolt Birgit, der ved selvsyn i 2010 sammen med vi andre soroptimister fra Region 2 kunne besigtige resultatet og se donations-skiltet, der bar SI Ringkøbings navn.
Herefter var det en brandsårsafdeling på et hospital i Lviv, der skulle hjælpes via Lviv-klubben, men dette projekt nåede Birgit ikke at fuldføre før sin død i foråret 2012 efter kun få dages sygdom.
Allerede ved mindefesten efter bisættelsen gav familien udtryk for, at de gerne ville overlade rettighederne til kortene til os, hvis vi i Ringkøbing-klubben ville fortsætte med kortsalget, hvilket vi naturligvis var dybt taknemlige for.
Anemonekortene bliver nu trykt efter Birgits håndmalede originalkort hos den lokale bogtrykker, og i klubben har vi formået at fastholde kontakten til Vedersø Præstegård, som er en vigtig salgskanal for os.
Naturligvis sælger vi også kortene alle de steder, hvor det passer sig: til regionalmøderne i Region 2, på vore markedsdage om sommeren i Ringkøbing og hvor lejligheden ellers byder sig.
At Birgit startede med at male kort, og at arvingerne overlod os rettighederne betyder, at vi hvert år via Region 2’s Ukraineudvalg kan donere et pænt beløb til de ukrainske søsterklubber som økonomisk støtte til deres forskellige projekter for kvinder og piger i deres nærområde. Og selv om vi ikke formår at tjene lige så mange penge, som Birgit evnede, er vi glade for at videreføre arbejdet

—–oOo—-

I anledning af SI’s 100 års jubilæum har Joan Brun Iversen fra SI Varde skrevet følgende

SI Varde startede i 2009 et nyt projekt, hvor vi fik mulighed for at få en stand på Vardes årlige musikfestival Open Air.
Vi besluttede, at vi ville sælge frikadeller og ribbensteg burgere. Det blev en kæmpe succes. Mange festivaldeltagere står gerne længe i kø for at købe vores hjemmelavede burgere.
For at tiden ikke skal blive alt for lang, har vi lavet en slagsang, som vi synger, indtil der er produceret burgere, vi kan lange over disken.
Indimellem bliver vi også opfordret til sang.
Rigtig mange klubmedlemmer er engageret i dette arbejde, og vi både hygger os, arbejder hårdt og har det sjovt.
Vi har solgt burgere i 11 år og har i alt haft et overskud på kr. 1.072.617,00.
Vi har i årenes løb doneret penge til bl.a. Dansk Stalking Center i Kbh., Mødrehjælpen i Esbjerg, Karen Blixen klubben i Kenya, Hjælp til uddannelse til unge kvinder i Varde kommune, Skoleprojektet i Addis Ababa, Womena, Moving the world to end Hunger, Reden International Kbh., Kvinde til kvinde Varde.
—–oOo—-
SI Lolland, SI Nykøbing F, SI Næstved og SI Ringsted har igangsat et fælles projekt. Her fortæller de i anledning af SI 100 års jubilæet om det spændende initiativ, der skal fortsætte frem til 2026:
Mål: Vi vil forbedre liv og status for 3 piger fra fattige kår i Arusha, Tanzania gennem uddannelse, så de får mulighed for at realisere deres potentiale.
Hvordan: Ved at give dem mulighed for at gennemføre en gymnasielignende uddannelse (Secondary School, Form 1-6) på en nærliggende skole.
Tid: Skolestart januar 2021 – og 6 år frem.
Baggrund:
Sct. Gabriel tæt ved Arusha i Tanzania er etableret i ca. 2006 som et hjem for børn, hvis mødre er indsatte i det lokale fængsel, hjemmet er drevet af 6 Sct. Gemma søstre. Der bor omkring 15 – 27 børn på hjemmet. Kun et fåtal af børnene tager derfra med deres mødre, da en del af mødrene har livstidsdomme.
Søstrene har grundlagt Sct. Gemma School en lille oase midt i et fattigt samfund, hvor der i dag er ansat en lang række lærere og andet personale, som brænder for at skabe en tryg hverdag og fremtid for skolens ca. 560 elever og deres familier. Her får børnene hver dag mad og lærer de nødvendige kundskaber for at komme videre i livet. En af disse kundskaber er engelsk, som er en forudsætning for at gå videre ud over 7. klasse til Secondary School.
Økonomi: 18.000 årligt i 6 år.

 

—–oOo—-
“Highlight” fra SI Ringsted for at fejre 100 års jubilæet i Soroptimist International:
I forbindelse med Ringsted SI’s 40 års jubilæum i 1989 blev Lokalkomiteen “Plant et træ” oprettet, som et projekt.
Kommiteen har arbejdet for at gøre Ringsted “grønnere og kønnere” ved at vække interessen for træer og planter. Ringsted SI indledte med at plante en vandgran i Klosterhaven i 1989. Adskillige virksomheder plantede i de første år derefter “månedens træ”.
I 1991 fejrede Ringsted By 550 års jubilæum og kommunen tog velvilligt Lokalkomiteens ide op med uddeling af et paradisæbletræ til hver nyfødt i kommunen. I 2003 blev der udgivet en guidebog Turen i Ringsted træer forfattet af soroptimisterne Karen Inger calolisen og Lis Randrup Thomsen. Projektet og guiden indbragte Ringsted SI Best Practice Award fra SIE i 2004/5.
I 2010 blev “Ringstedtræet plantet. Otte grupper træer, hvor forbogstaverne alle danner ét af bogstaverne i bynavnet Ringsted i alt 180 træer.
I 2019 i forbindelse med Ringsted SI kunne fejre 70 års jubilæum blev 2 bord bænke sæt indviet som klubben havde doneret.
—–oOo—-
SI Gribskov fortæller i anledning af SI 100 års jubilæet om et skoleprojekt, der varede fra 2014 til 2018. Projektets navn var Seleyian, og skolen ligger i Masai Mara i Kenya.
Gennem de fire år, projektet varede, lykkedes det os at rejse 115.000 kr. via loppemarkeder, lotteri, møder, salg af stof (som metervare) på landsmøder, m.m. Derudover har vi solgt kort og billeder med forskellige motiver af dyr og mennesker fra netop dette område i Kenya.
Pengene er blevet brugt til møbler, bøger og andet undervisningsmateriale til skolen, som vi har indkøbt og delt ud på stedet. Derudover er der blevet råd til at bygge to ekstra og meget tiltrængte klasselokaler samt at få opsat vandtanke på skolens grund. Flere af vores medlemmer har besøgt skolen flere gange, så vi har fulgt projektet tæt.
Den lille skole havde godt 100 elever, da vi startede på projekt Seleyian, men populariteten steg voldsomt, i takt med den hjælp vi gav. I dag har skolen således knap 400 elever – og den har igen brug for at blive udvidet. Så i 2021 starter vi et nyt projekt, Marianta Village School, hvor vi rejser penge til endnu et klasselokale.

 

—–oOo—-

 

Vibeke Flarup fra SI Hillerød skriver anledning af 100 års jubilæet for Soroptimist International:
Jeg faldt over dette indlæg, jeg skrev for 25 år siden til “Soroptima”. Det synes jeg er ret sjovt at læse i forhold til nutidens selvfølgelige brug af medier! Måske vil andre også synes det?
—–oOo—-
Således beretter SI Grindsted-Billund i anledning af 100 års jubilæet i Soroptimist International:
I Grindsted-Billund klubben har vi siden 2006 støttet foreningen SOS-Gambia med sponsorering af unge, gambianske pigers uddannelse og donationer i form af øremærkede pengebeløb til f.eks. værktøj og klimaanlæg til en teknisk skole. Desuden har vi indsamlet og doneret fysiske ting som hospitalsenge, symaskiner, skoletasker, fodboldtøj m.m.
—–oOo—-
SI Tønder sender i anledning af SI 100 års jubilæet dette “Highlight” om klubbens største økonomiske projekt, et stort og spændende projekt i samarbejde med billedkunstneren Hans Tyrrestrup var indsamlingen af penge til kvinder og børn i det nødlidende land Sierra Leone.
Hans Tyrrestrup, den danske og internationale billedkunster og digter, skænkede SI Tønder 480 litografier á 1500 kr. til brug for videresalg for det internationale SI projekt i årene 2007-2011, SIerra A Family and A Future.
I oktober 2009 skabte Hans 4 x 120 stk. litografier med fire forskellige motiver på det grafiske værksted “Edition Copenhagen” på Amager. Litografiserien kaldes ”The African Quartet”, og den lever til fulde op til sit navn, idet værkerne er tydeligt inspireret af afrikanske former og farver.
Det lykkedes i årene derefter SI Tønder at sælge litografier for 240.000 kr. Trykkeprocessen kostede 62.500 kr.
Det var en fantastisk stor oplevelse for os i Tønder klubben at arbejde sammen med Hans Tyrrestrup, som nu igen har et tæt samarbejde med Soroptimister i DK i 2021, hvor kunstudstillingen: *The Global Goals, FN’s 17 Verdensmå*l vises flere steder i landet.
—–oOo—-
I Nyborg Soroptimistklub markerede vi årsdagen for FN’s Børnerettighedskonvention d. 20. november 2020. Det var vores vision at få børn i Nyborg Kommune til at reflektere over og kende deres rettigheder. Vi inviterede to 6. klasser fra Birkhovedskolen til at arbejde med emnet ”Børns rettigheder og FN’s Børnekonvention” i en projektuge. Eleverne så blandt andet film om emnet, fremlagde rettigheder for hinanden og fremstillede flotte collager ud fra Børnekonventionens indhold. Collagerne blev så udstillet i byens frivillighus og på vores bibliotek. Eleverne fik også en præsentation af Soroptimisternes arbejde.
Vi er glade for, at vi trods coronanedlukning i efteråret 2020 nåede så langt med dette advocacy-tiltag. Vi havde et godt samarbejde med skolen og med udstillingsstederne. Føtex Nyborg og Lærerstandens Brandforsikring donerede juice, muffins og små gaver til eleverne.
Det er vores ambition at gøre dette til en årlig tradition, og vi håber at kunne udvide til flere skoler og udstillingssteder næste år.
—–oOo—-
I SI Gentofte er vi meget heldige, da vi i en del år har haft et godt og tæt forhold til vores venskabsklubber, som er: SI Cardiff og SI Lund.
SI Cardiff har besøgt os et par gange i løbet af de senere år. Under det første besøg – i 2003 – kom ”næsten” hele klubben på besøg. De var i Danmark i nogle dage, hvor vi tog os af dem. Nogle få år efter kom Cardiff igen til København, men denne gang i en kortere periode og med færre deltagere. Nogle af vores medlemmer har, ligeledes, besøgt Cardiff, hvor de blev indlogeret privat. Cardiff fylder i år 70 år, og det var meningen at nogle af os fra SI Gentofte skulle deltage i fejring af den runde dag, men, ak! ”Mennesket spår og Gud rår”, som der siges. Under alle omstændigheder, har alle møder været meget spændende og lærerige.
SI Lund er nærmest vores ”pseudo” tvilling. Vi holder sommermøder skiftevis i Lund og i København. Vi har haft mange dejlige oplevelser sammen med dem ”hinsidan”, ligesom de har nydt at besøge de interessante steder, vi har valgt at vise dem i Danmark. Der er mange ting vi kunne fortælle om de hyggelige møder, men jeg vil fremhæve, at vores medsøstre i SI Lund har en alderspredning fra +70 til +30. Vi har set et af de unge medlemmer deltage i møde sammen med sin lille datter på 6-7 år!!! Hvem i den danske Union kan gøre kunsten efter? Jeg spørger bare.
—–oOo—-
For at fejre Soroptimist International’s 100 års jubilæum bringer vi en præsentation af det seneste unionsprojekt i SI Danmark og SI Rumænien: “Teenagemødre i Rumænien”.
Dana Constantinescu, SI Craiova, sender Soroptimist venskabshilsener fra alle rumænske deltagere i projektet.
Præsentationen tilegnes nyligt afdøde Ariana Rotaru, chartermedlem i SI Craiova. Adriana underskrev partnerskabet og arbejdede ihærdigt i projektet og for soroptimismen i Rumænien.

Se video

—–oOo—-

Mød en ny soroptimist fra SI Silkeborg klubben. Birgitte fortæller i anledning af SI 100 års jubilæet om hvorfor hun blev soroptimist.
Se videoen
—–oOo—-
SI Mariager Fjord arrangerer hvert år 5 Gå-ture i kommunens smukke natur. Vi har fået aftaler med lodsejere, hvor publikum normalt ikke kommer og lodsejerne viser os rundt og fortæller områdets historie.
Vi har ofte mere end 100 deltagere på turene, der betaler 20 kr. Vi har de sidste 3 år doneret 10.000 kr. Beløbet er på skift gået til Broens arbejde blandt piger eller en piges ophold på Hobro Julemærkehjem, udstyr i deres motionsrum eller et køkken hvor pigerne og forældrene laver sund mad sammen.

—–oOo—-

SI Rødding-Gram-Toftlund er den yngste soroptimistklub i Danmark. I anledning af SI 100 års jubilæet, sender klubben en hilsen.
—–oOo—-
SI Kerteminde fortæller i anledning af 100 året for starten af Soroptimist International således:
SI Kertemindes lykkedes over en 4-årig periode at indtjene og donere 93.000 kr. til Unge-organisationen NANU – en non-profit og upolitisk organisation med formålet, at skabe væresteder for børn og unge i Grønland.
Pengene til projektet blev indtjent ved bl.a. modeopvisning og flere koncerter – og gav på den måde god omtale i klubbens nærområde.
Projektet har ligget stille nogle år, da NANU har været støttet af diverse fonde, men tages op i klubben igen i 2021 – nu som julehjælp.
Læs mere her: Nanu projektet
—–oOo—-
SI Hillerød fortæller her i anledning af SI 100 års jubilæet om et ganske særligt klubprojekt:
Orkaner/tyfoner på Filippinerne koster hvert år menneskeliv og ødelagte huse. Gennem et familiemedlem fra Filippinerne, som tog tilbage for at organisere hjælp, gik vores bidrag gennem tre år som vi helst vil donere: ”Fra hånd til hånd” direkte til skoleuniformer, skolebøger og genopbygning af en skole. På billedet har børnene skrevet en tak til klubben i Hillerød.
—–oOo—-

SI Brande fortæller i anledning af SI 100 års jubilæet om et ganske særligt klubprojekt, der både er udvalgt som bedste danske projekt i 2020 og desuden af SIE er berømmet som et solidt langtidsprojekt : I 2002 oprettede SI Brande i samarbejde med SI Eldoret, Kenya, et herberg for hjemløse gadebørn i Eldoret. Siden har samarbejdet resulteret i etablering af 3 toiletter, 2 baderum for piger samt installation af en vandtank + pumpe for at sikre vandforsyningen. Indsamlede mider ialt: 6.200,- Repræsentanter fra vores klub har flere gange besøgt Eldoret – senest i 2019. Vi har også været så heldige, at vi har haft genbesøg fra Kenya. Læs her om vores mange-årige samarbejde med SI Eldoret: http://www.soroptimisteurope.org/eldoret-rescue-center-a-long-term-cooperation-project/