Distrikt 3: Uddannelse af hjemvendte migrantkvinder

Med økonomisk støtte sikret af klubber i Distrikt 3, Soroptimist International Danmark, har den etiopiske NGO, CAWEE, den 25.januar 2022 startet uddannelsen af et hold med seks arbejdsløse migrantkvinder, der er hjemvendt efter en fastlåst situation uden rettigheder i Dubai.

Vores samarbejds-organisation, CAWEE, er oprettet for at støtte kvindelige iværksættere med at afsætte deres varer såvel nationalt som internationalt.

Organisationen har stor erfaring med at støtte iværksættere, uddanne kvinder til forskellige erhverv og – i kraft af deres store kontaktflade – sørge for at de kommer i job.

Der er udtaget 6 kvinder fra flygtningebarakken ved ambassaden i Dubai og ambassaden har betalt deres flybillet hjem til Etiopien.

De bor nu i Addis Ababa – i et shelter, som CAWEE har fundet til dem og de er begyndt på deres professionelle træning indenfor sektoren “Spa & Wellness” på Biogenic Training Center.

CAWEE sikrer endvidere, at de 6 kvinder bliver oplært i marketing, økonomi og iværksætteri samt at de efter endt træning tillige får et job.

Der er blandt staben i CAWEE udpeget en projektleder, Tsion, som vil forsyne os i Region 6 med update og nyheder gennem hele projektet.

https://www.facebook.com/EthiopiaCAWEE

https://cawee-ethiopia.com/

 

På vegne af Distrikt 2:

Gunvor Bruus