FU’s Værdigrundlag

SI Danmarks Unionen arbejder med udgangspunkt i SIE’s strategi for 2019-2025 og vil gerne inspirere klubberne til at gøre det samme.(se Medlemsbogen side 144-145) .

FU 2020-2022 arbejder ud fra værdierne DIALOG, ORDENTLIGHED, SYNLIGHED OG ÅBENHED – internt i FU og i forhold til klubberne og eksterne samarbejdspartnere. FU 2023-2024 vil definere vores værdier og bekendtgøre dem her ultimo marts 2023.

 

Ved DIALOG forstår vi:

At være gode til at lytte og respektere hinandens synspunkter

At gå i dialog med klubberne – både på FU’s og klubbernes initiativ

At beslutninger træffes på grundlag af dialog med relevante parter

 

Ved ORDENTLIGHED forstår vi:

At tale med hinanden, ikke om hinanden, vi holder altid den gode tone og går efter sagen

At være velforberedte til møder – både i FU og i forhold til andre samarbejdspartnere

At besvare henvendelser hurtigst muligt

At beslutninger er velbegrundede – også hvis love og regler evt. fraviges.

 

Ved SYNLIGHED forstår vi:

At fortælle de gode historier

At vi og vores arbejde er synlige via opdateret hjemmeside, Nyhedsbreve, sociale medier og i pressen.

At virke i de sammenhænge, hvor Unionen er repræsenteret (UNICEF, KVINDERÅDET m.fl.)

At deltage i arbejdet i SIE i det omfang, det er ønskeligt og muligt.

At være bevidste om de 3 A’er (Awareness/bevidstgørelse, Advocacy/fortalervirksomhed, Action/handling) og bruge Awareness offensivt over for medier.

 

Ved ÅBENHED forstår vi:

At vores kommunikation er åben og ærlig, og at der er respekt for forskelligheden.

At der er åbenhed om FU’s arbejde

At vi gerne modtager nye ideer og inspiration fra klubberne og eksterne samarbejdspartnere.

At vi møder andre mennesker med åbenhed og nysgerrighed.

 

Godkendt i Forretningsudvalget den 26. oktober 2020