FU’s Værdigrundlag

Vision for FU 2023-2024:

“Vi vil være et synligt FU, der via åbenhed og balance arbejder målrettet på at få SI DK til at vokse som en samlet organisation. Vi fokusererSI’s globale mål: Styrkelse af kvinders og pigers vilkår og rettigheder.”

 

Vi vil være synlige for medlemmerne. Dette både online og fysisk i klubberne. Vi vil være synlige  og gøre os attraktive for omverdenen via flittig og vedvarende brug af hjemmesiden og flere forskellige Sociale Medier. Være til stede og netværke som FU-medlemmer på Unionsprojekt-initiativer, MtW, SNLA, L&R, Nordiske Dage, SI Convention etc.

Åbenhed og ærlighed er en prioritet i vores arbejde og vi ønsker at være tilgængelige for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Vi arbejder målrettet med rekruttering og advocacy for at øge medlemstallet med fokus på at dette sker i alle klubber, så organisationen vokser samlet.

SI’s globale mål:

De tre E’er:

EDUCATE – EMPOWER – ENABLE

opnås gennem de tre A’er:

AWARENESS – ADVOCACY – ACTION

SI Danmarks Unionen arbejder ydermere med udgangspunkt i SIE’s strategi for 2019-2025 og vil gerne inspirere klubberne til at gøre det samme.(se Medlemsbogen side 144-145) .

Forretningsudvalget marts 2023