Mentorskab

Hvad forstår vi ved Mentorskab?

Mentorskab er en væsentlig del af Soroptimist InternationaI’s DNA. Da vores mål er at uddanne, styrke og derigennem sætte kvinder og piger i stand til at forbedre deres levevilkår, ønsker vi at dele ud af soroptimisterne i Danmarks professionelle viden, færdigheder og værdier, og tilbyder mentorskab efter nærmere aftale mellem den enkelte mentor og mentee.

 

Hvad er mentoring?

Mentoring er en proces, hvor mentor og mentee – gennem samtale arbejder sammen om at opdage og udvikle mentees evner og færdigheder – i forhold til mentees arbejdsmæssige karriere og/eller jobsituation. Mentor er ikke en terapeut, konsulent eller professionel coach, men en erfaren person, der stiller sig selv, sin viden og indsigt til rådighed. Det er mentees opgave at sørge for indhold på mentormøderne, og det er mentees ansvar at tilpasse og bruge mentors input i sin egen situation. Mentor stiller til gengæld tid og erfaring til rådighed. Forholdet bygger på et åbent og gensidigt forhold.

 

Hav styr på forventningerne!

Det er mentee og mentees behov, der styrer indholdet i mentorskabet. Hvilke forventninger har mentor og mentee til mentorskabet?

Begge parter skal være parate til at give og tage!

Erfaringen er, at det er vigtigt at få brugt de første par møder til at få afdækket mentees drømme/mål og personlige baggrund. Samtidig får parterne mulighed for at lære hinanden bedre at kende, før der lægges en plan for det videre forløb.

 

Kontrakt på mentorskab?

Det er op til mentee og mentor om forløbet skal foregå med eller uden kontrakt. Hvis partnerne beslutter at indgå en kontrakt har vi følgende anbefalinger til minimum af indhold:

  • Mål og formål
  • Tavshedspligt
  • Hvor ofte man mødes
  • Hvor/hvordan man mødes
  • Hvor længe møderne varer
  • Hvordan man opsiger kontrakten

Eksempel på mentorkontrakt