Teenagemødre i Rumænien

Uddannelse og social indsats

Klubberne i Soroptimist International Rumænien har yderst vanskeligt ved selv at rejse midler til projekter, men de havde et stort ønske om at gå i gang med et nyt projekt blandt landets mange teenagemødre. Projektet er tostrenget, idet klubberne:

  • Ønsker at starte et oplysende, forebyggende arbejde overfor en større målgruppe af unge fra 12 års alderen, så pigerne bliver bevidstgjort om deres rettigheder og får kendskab til prævention.
  • Ønsker at støtte med en social indsats blandt vanskeligt stillede teenagemødre, som ofte bliver udstødt af deres familier. Målet er, at teenagemødrene med støtte både vil kunne tage sig bedre af deres børn og færdiggøre deres skolegang.

Danmarksunionen ønsker med projektets midler at give et markant løft og en opmuntring til de rumænske klubber, så de lokalt med deres projekt kan være med til at skabe mere respekt omkring unge teenagepiger samt bevidsthed om og forståelse for kvinders ret til at bestemme over egen krop og i tillæg på sigt ændre den fordømmende og nedgørende holdning, der hindrer teenagemødre i at få den uddannelse, de har ret til.

Projektet blev aftalt med den rumænske union under daværende unionspræsident Adriana Rotaru’s besøg i Danmark i foråret 2017.

Projektperioden blev aftalt til 4 år, men da den rumænske union først var parat til at starte pr. 1. oktober 2017, går projektperioden frem til 30. september 2021.

Vores mål er at indsamle kr. 50-100.000,-/ år til projektet.

SI Danmark ser dette projekt som en del af mentoropgaven for SI Rumænien. SI-DK’s Forretningsudvalg støtter endvidere med fast kontakt til SI Rumænien og afholder hvert 2. år træningsseminarer for den tiltrædende rumænske unionsledelse.

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg nr. 2600 konto nr. 4392717620

  • eller på Mobile Pay 17623 (skriv i meddelelsesfeltet “Teenagemødre” + dit CPR nr.)

Det er rigtigt, at der kun er 5 cifre og når du betaler kan du se, at det er til Soroptimist International Danmark
Angiv ved bankoverførslen eller i en SMS dit navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen – så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen.

Ved betaling som Kernegiver og oplysning af CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.

2021, Nyt fra Rumænien

Den ene af de tre teenagemødre, Lore fra Brasov er droppet ud af projektet. I september 2020 fik vi at vide, at hun havde planer om at gifte sig. Nu hører vi fra Brasovklubben, at hun er flyttet til Bucharest, og at klubben ikke har flere oplysninger om hende.

De to andre teenagemødre fortsætter med deres skolegang. Det foregår online i øjeblikket. Daniela fra Craiova har fået en tablet stillet til rådighed af skolen. Targovisteklubben har doneret 5 tablets til skolepiger i en landsby. Melania fra Targoviste forbereder sig til sin afgangseksamen til sommer.

Det er ikke nemt for nogen af dem, men de to piger hænger i, så godt de kan og får støtte fra deres soroptimist mentorer.

2020, September - Nyt fra Rumænien

Corona virussen har sat mange ting på pause i Rumænien ligesom i Danmark. De tre teenagemødre, som danske soroptimister støtter, har heldigvis været i stand til at afslutte skoleåret i sommer, alle med pæne karakterer.

De tre lokale klubber har løbende haft kontakt med de unge mødre. Indtil videre har de alle undgået at blive smittet. Soroptimisterne har sørget for, at pigerne har fået den månedlige støtte i form af nødvendige ting til dem selv og deres småbørn.

Nu er skoleåret startet igen. Craiova klubben har oplyst, at de blandt andet har købt diverse skolematerialer til deres unge mor, Daniela for pengene fra Danmark. Targoviste klubben har foruden bleer, tøj og mad også købt skolebøger og en rygsæk og senest også mundbind og håndsprit til deres mor, Melania. De studerende skal bære mundbind i skolen. Hun er nu startet på det sidste år, inden hun afslutter sin skolegang.

Situationen for den tredje teenagemor, Lore i Brasov er p.t. uafklaret. Vi har fået oplyst, at hun har fået sig en kæreste, at hun vil giftes med ham, når hun bliver 18 om kort tid, og at hans familie er villig til at tage sig af hendes barn. Vi har ikke hørt noget om, hvad det vil betyde for hendes skolegang. Vi kan kun håbe, at hendes soroptimis- mentorer i Brasov klubben kan gøre deres indflydelse gældende.

2020, april: Påskehilsen fra Rumænien

 

2020, April  – Påskehilsner fra tre klubber i Rumænien

De tre klubber i Rumænien, som støtter hver sin teenagemor, har alle sendt hilsner i anledning af påsken.

Dana fra Craiovaklubben skriver:

Jeg sender ønsker om en glædelig påske til alle vores soroptimistvenner med ønsker om lys og håb i jeres sind.

I går lykkedes det os at sende vores månedlige hjælpepakke til Daniela Oprisan, da en af vores venner havde et ærinde i nærheden af Dobrotesti, og vi gav hende pakken med. Alle i familien ser ud til at være ved godt helbred, og Andrei vokser og udvikler sig fint.

Her har vi restriktioner på at rejse og på skoler. Universiteter er lukkede, folk over 65 år kan gå på apoteket og på markedet mellem kl. 11 og 13 med en erklæring om, hvor de er på vej hen. Alle andre skal have en tilsvarende erklæring med, når de er ude, selv når de skal på arbejde. Ingen er på gaden mellem kl. 22 og 6. Store lastbiler kan passere grænsen mod vest i dette tidsrum, forudsat de følger en ‘grøn rute’ gennem landet. I Craiova er der ikke mange, der er smittet med covid 19 i forhold til andre lande, men epidemien forventes først at toppe i de kommende uger.

Alle bærer på en blanding af frygt og håb. Folk født før 1990 er vaccineret mod tuberkulose, BCG vaccine, men derefter var det ikke obligatorisk. Det virker som om dette hjælper på immuniteten.

Hav et dejligt forår og godt helbred og nyd livet med familie og venner.
Knus og kærlig hilsen
Dana

Rodica fra Brasov skriver:

Vi er alle raske, men alle sorotimistaktiviteter er blevet aflyst indtil september.

I Brasov og i Rumænien er vi meget bekymrede over situationen med coronavirus. Præsidenten i Rumænien har erklæret undtagelsestilstand indtil den 16. maj. Skolerne er lukkede. De fleste bliver hjemme, men i denne måned lykkedes det Felicia at aflevere det nødvendige til Lore og hendes lille pige Briana. Felicia gik ikke ind i huset, men hun og Lores mor mødtes ved havelågen.

Vi ønsker jer alle en glædelig påske. Undgå coronavirus.

Bedste hilsner
Rodica

Rodica fra Targoviste skriver:

Situationen er den samme i Rumænien som i Danmark. I klubben kommunikerer vi på vores Watsapp gruppe. Nogle få af os går stadig på arbejde, nogle arbejder hjemmefra og lærere og pensionister i klubben holder sig hjemme. Vi kan gå ud efter nødvendige ting eller på arbejde. Vi kan få alt, hvad vi har brug for i supermarkedet og andre fødevarebutikker.

Vi holder kontakt med vores teenagemor. Jeg taler ofte med hende i telefonen, og hun gemmer kvitteringerne for de ting, hun køber til sig selv og hendes lille pige, så vi kan betale hende senere.

Jeg og vores klub ønsker jer glædelig påske – så god som den nu kan blive efter omstændighederne.

Bliv hjemme og forbliv raske.
Rodica

2020, februar, Brev fra Dana

Den 18. februar 2020 skrev Dana fra SI Craiova om deres besøg hos teenage mor Danielas familien.

“Den 6. februar besøgte soroptimistteamet, der består af Simona, Christina og mig, Andrei og hans familie. Vi besøgte dem ikke i januar, men vi har planlagt det næste besøg allerede i næste uge. Vi mødte en sund og rask Andrei, der legede udenfor med sin fætter Eric (3 år) og mostrene Daria (6 år) og Alina (8-9 år). Solen skinnede, og børnene virkede glade.

Daniela, Andreis mor var ikke hjemme. Det var hans mormor heller ikke. De var ikke i landsbyen, da de var taget til Craiova for at løse et problem i forbindelse med Andreis fødselsattest. Mormoren er Andreis værge.

I familien Oprisans hus bor for tiden også Danielas brors kone og deres to børn på et og tre år. Broderen arbejder i Spanien. De bor altså 11 mennesker sammen:

Teenage mor Daniela og hendes søn Andrei på 2 år

  • Danielas forældre
  • Danielas to brødre på 14 og 15 år
  • Danielas to søstre Daria og Alina på 6 og 8-9 år
  • Danielas svigerinde Andreea og hendes to sønner på 1 og 3 år

Forestil jer 11 mennesker til morgenmad, frokost og middagsmad hver dag. Vi synes, det er meget positivt, at Danielas forældre har tilbudt svigerdatteren og hendes børn husly. Der var nok ikke andre muligheder, og vi tror, de får et månedligt bidrag fra sønnen, der arbejder i Spanien.”

2019, April status på unionsprojektet Teenagemødre i Rumænien

Unionspræsident Laura Chitu og koordinator af projekt Teenage Mødre i Rumænien har været på besøg i Danmark som en del af Danmarksunionens mentorforpligtelse over for den rumænske union. De berettede om status for projektet per april 2019:

Den første del af projektet med workshops om sexualoplysning og prævention på skoler er gennemført. Nogle klubber har valgt at fortsætte, selv om målet for antal unge og antal workshops for længst er nået.

Den anden del af projektet består af en social indsats over for nogle få udvalgte unge mødre. Først blev klubberne enige om et antal kriterier for udvælgelse af mødrene, der skal have særlig hjælp og støtte. 7 kandidater blev foreløbig identificeret. Derefter udvalgtes 3. En fjerde ung mor afslog tilbuddet, sandsynligvis på grund af mistro og frygt for, at der skulle være en skjult dagsorden. Den rumænske union vil prøve at finde 1-2 unge mødre mere.

De valgte mødre er henholdsvis 15, 17 og 17 år, og deres børn er pt. 1 år og 9 måneder, 1 år og 11 måneder. De kommer fra meget fattige familier i landområder/landsbyer. Alle tre unge mødre bor hos en eller begge forældre og får opbakning herfra. Fædrene til børnene er derimod helt fraværende. Den ene af mødrene gik ud af 7. klasse, da hun blev gravid, den anden går i 8. klasse og den tredje gik ud af skolen efter 10. klasse.

De unge mødre vil blive fulgt og hjulpet af mentorer fra de tre klubber, som har indstillet dem (Craiova, Brasov og Targoviste). Desuden vil de lokal soroptimister forsøge at etablere et samarbejde med kommunale socialarbejdere, som allerede har kendskab til familierne, idet mødrene får eller forventes at få et lille offentligt tilskud. For at undgå, at pengene fra projektet bliver brugt til utilsigtede formål, vil mødrene ikke få udbetalt penge direkte. Klubberne vil sørge for at købe de ting (bleer mm) som børn og mødre har brug for. ‘

14. april 2019 Anne-Grete Cobley

2018 Status på unionsprojektet Teenagemødre i Rumænien

Kr. 170.000 indsamlet i 2017 – 2018

Der er gjort status for det første år af det 4-årige unionsprojekt “Teenagemødre i Rumænien” og udarbejdet en PFR herom. Danske klubber har i det forløbne soroptimistår indsamlet i alt flotte kr. 170.000,-.
Der skal her udtrykkes en uforbeholden tak for de midler, der muliggør en stor indsats.

Past- præsident for den rumænske union Adriana Rotaru har her hen imod slutningen af 2018 sendt en status for projektet ’Teenage Mødre i Rumænien – Uddannelse og social indsats’.

”Projektet er blevet implementeret i 6 af de 7 eksisterende klubber i Rumænien. Bucharest klubben har ikke magtet at gøre noget.

I den rumænske union har vi i 2018 sammenlagt undervist 1320 teenagere. 68 skolepsykologer og 20 lærere har været involveret. Psykologer og lærere har overtaget soroptimisternes præsentationsmateriale til projektet for at brede det videre ud i deres respektive skoler. Vi syntes, det var en mere effektiv måde at sprede informationerne, end hvis vi selv skulle stå for undervisningen, fordi klubberne kun har få medlemmer, som kan involvere sig direkte. Alle klubberne vil fortsætte aktiviteterne på skolerne i 2019.

Til den anden del af projektet har vi nu fundet 7 piger mellem 15 og 17 år, som er blevet mødre i 2018. Nogle af dem bor sammen med deres forældre, men de er meget fattige, så de lever under forhold, der ikke egner sig til at give barnet en rimelig opvækst. To af dem var gået ud af skolen, før de fødte deres barn. Resten går fortsat i skole. Unionens forretningsudvalg vil opstille nogle kriterier for udvælgelse af tre piger, som kan blive hjulpet. Vi vil holde jer informeret om vores beslutning.”

For at nå længere ud i samfundet har soroptimisterne i Rumænien oprettet en facebookside, der oplyser om projektet.
Se facebooksiden “Mame Adolescente” via dette link:
https://www.facebook.com/soroptimistromania/