Teenagemødre i Rumænien

Uddannelse og social indsats

Projektet skal støtte projekter i de rumænske soroptimistklubber med det formål at hjælpe gravide unge piger og nybagte teenage mødre til at fortsætte deres skolegang og uddannelse; og projekter, som har til formål at udføre oplysende og forebyggende aktiviteter.

Baggrund

Med et gennemsnit på ca 8.500 nye mindreårige mødre om året har Rumænien det næsthøjeste antal helt unge mødre blandt europæiske lande. Der er en sammenhæng mellem tidligt moderskab og vanskelige socioøkonomiske forhold.

Sexualundervisning findes ikke i skolernes læseplaner, og i samfundet som helhed er der en udbredt modvilje imod sexualoplysning.

I 2017 indledte den danske og den rumænske soroptimist union et 4-årigt samarbejde om projektet ’Teenage Mødre i Rumænien’, som dels skulle gennemføre et oplysende og forebyggende arbejde overfor en større målgruppe af unge fra 12 års alderen, så pigerne blev bevidstgjort om deres rettigheder og fik kendskab til prævention, dels gennemføre en social indsats blandt vanskeligt stillede teenagemødre, som ofte bliver udstødt af deres familier.

Efter aftale med de rumænske soroptimister forlænges projektet – nu som et paraplyprojekt, hvorunder de rumænske klubber kan søge om økonomisk støtte fra Danmarksunionen til klubprojekter, der skal støtte udvalgte unge mødre, samt til projekter med oplysende og forebyggende formål.

Formål med projektet

Projektet er et paraplyprojekt, der skal bakke op om de rumænske sorotimistklubbers arbejde for at hjælpe trængende teenagemødre, så pigerne får mulighed for at fortsætte deres skolegang og uddanne sig med henblik, at de selv og deres børn kan få et godt liv.

Målgruppe

Projektets målgruppe er helt unge, gravide piger, og nybagte mødre i teenagealderen, unge udsatte piger med risiko for tidlig graviditet, samt unge kvinder, som blev mødre mens de var teenagere, og som ønsker at fortsætte uddannelsen og får bedre livsvilkår.

Tidsplan

Paraplyprojektet løber over 4 år fra 1. september 2021

Ansøgninger fra klubberne har en tidshorisont på ét år med mulighed for forlængelse på baggrund af en årlig evaluering og fornyet ansøgning.

Projektansoegnings-skema Teenage Mødre – august 2021

Projektevaluerings-skema Teenage Mødre – august 2021

Teenage mødre i Rumænien – projektbeskrivelse på engelsk

Application in English

Report and evaluation in English

 

Vi modtager med glæde donationer til projektet på

  • SI DK’s konto: reg nr. 2600 konto nr. 4392717620
  • eller på SI DK’s Mobile Pay 17623 (skriv i meddelelsesfeltet “Teenagemødre” )

Angiver du ved overførslen eller i en mail/SMS dit navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen, kan du trække beløbet fra på selvangivelsen.

Ved betaling som Kernegiver og oplysning af CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.

Det har vi støttet i 2020-2022

Støtte til teenage mor – Alina – og hendes datter

I november 2022 har vi støtte Alina og hendes datter med 13.500 kr.

Alina går i 12. klasse på Technical College. Hun er fast besluttet på at tage den afsluttende eksamen næste sommer og måske fortsætte, da hun angiveligt er meget ambitiøs.

Pengene skal gå til fornødenheder til barnet, skolematerialer til Alina og ting til husholdningen.

 

Status fra SI Slatina over støtte til 9 teenagemødre

Slatinaklubben har sendt en udførlig status over deres projekter under Teenage Mødre paraplyen. De oplyser, at det går godt for alle 9 mødre og deres børn. Mødrene bliver fulgt tæt af både skolerådgivere og skolepsykologer. De rapporterer tilbage til soroptimisterne, at de unge mødre er velintegrerede i skolerne og passer undervisningen.

Vi får fortalt, at de unge mødre lever i familier som fungerer normalt. Soroptimisterne vurderer, at de til en vis grad bliver beskyttet mod ubehagelige situationer og tilkendegivelser fra deres omgivelser, netop fordi de er med i projektet. Ellers finder der tilsyneladende en del mobning sted i samfundet mod dem, som har det svært.

Nogle skolepiger, som ellers ikke er med i projektet, er blevet involveret i at hjælpe de unge mødre og soroptimisterne med at købe alle de mange fornødenheder, som vores penge skal bruges til – mad, babyartikler, tøj osv. Derved har disse piger også fået en indsigt i de vanskelige forhold, som nogle unge kvinder kan komme ud for.

Vi har modtaget udførlige lister med opgørelser over alt, hvad der er købt, og hvad det har kostet, samt hvad der er tilbage af vores donation til næste indkøbsrunde. Den er planlagt til efter sommerferien.

De to første mødre, som kom med i projektet i slutningen af 2021 boede dengang på et hjem for unge mødre med deres babyer. Nu er den ene blevet gift med barnets far og er flyttet sammen med ham. Den anden er sammen med sit barn flyttet hjem til sin far, som vil hjælpe med at tage sig den lille.

Et par af soroptimisterne er blevet interviewet til pressen om projektet. De er gode til at lave PR for projektet og for SI.

 

Via klubben SI Craiova har vi støttet 2 unge teenagemødre med i alt 16.000 kr. De går på High School of Food Industry. Støtten skal dels bruges til fornødenheder til børnene og de unge mødre.

Så er første indkøb foretaget!!!

I marts 2022 har vi støttet 5 teenage mødre og 2 gravide piger med i alt 3.776 EU.

SI Slatina har etableret et samarbejde med skolerne (skoleinspektører, klasselærere og skolepsykologer) og med ‘Directorate of Social Assistance and Child Protection’ i Olt County. Skolerne har hjulpet med at udvælge de unge mødre, og med at identificere deres behov. De vil desuden følge mødrene tæt og bidrage til evalueringen af projektet. Skolerne samarbejder desuden med den amtslige institution, som har myndighed til at indføre seksualundervisning i skolerne for både drenge og piger.

Gennem projektet bygger Slatinaklubben videre på et allerede eksisterende samarbejde med skolerne. De støtter helt konkret nogle trængende unge mødre, og de er bevidste om, at projektet skal bidrage til at øge kendskabet til soroptimismen. Ikke mindst er de meget bevidste om at få sat fokus på problemstillingen med de mange purunge mødre og dermed påvirke holdningen i retning af at få indført sexualundervisning i skolerne, hvilket er et kontroversielt emne i Rumænien.

I 2021 har vi støttet 2 teenagemødre med i alt 12.560 kr. via klubben SI Slatina. Støtten skal være med til at sikre deres fortsatte skolegang og sætte fokus på den manglende sexualundervisning i skolerne.

 

 

 

 

 

 

 

2020, September

Corona virussen har sat mange ting på pause i Rumænien ligesom i Danmark. De tre teenagemødre, som danske soroptimister støtter, har heldigvis været i stand til at afslutte skoleåret i sommer, alle med pæne karakterer.

De tre lokale klubber har løbende haft kontakt med de unge mødre. Indtil videre har de alle undgået at blive smittet. Soroptimisterne har sørget for, at pigerne har fået den månedlige støtte i form af nødvendige ting til dem selv og deres småbørn.

Nu er skoleåret startet igen. Craiova klubben har oplyst, at de blandt andet har købt diverse skolematerialer til deres unge mor, Daniela for pengene fra Danmark. Targoviste klubben har foruden bleer, tøj og mad også købt skolebøger og en rygsæk og senest også mundbind og håndsprit til deres mor, Melania. De studerende skal bære mundbind i skolen. Hun er nu startet på det sidste år, inden hun afslutter sin skolegang.

Situationen for den tredje teenagemor, Lore i Brasov er p.t. uafklaret. Vi har fået oplyst, at hun har fået sig en kæreste, at hun vil giftes med ham, når hun bliver 18 om kort tid, og at hans familie er villig til at tage sig af hendes barn. Vi har ikke hørt noget om, hvad det vil betyde for hendes skolegang. Vi kan kun håbe, at hendes soroptimis- mentorer i Brasov klubben kan gøre deres indflydelse gældende.