Teenagemødre i Rumænien

Uddannelse og social indsats

Projektet skal støtte projekter i de rumænske soroptimistklubber med det formål at hjælpe gravide unge piger og nybagte teenage mødre til at fortsætte deres skolegang og uddannelse; og projekter, som har til formål at udføre oplysende og forebyggende aktiviteter.

Baggrund

Med et gennemsnit på ca 8.500 nye mindreårige mødre om året har Rumænien det næsthøjeste antal helt unge mødre blandt europæiske lande. Der er en sammenhæng mellem tidligt moderskab og vanskelige socioøkonomiske forhold.

Sexualundervisning findes ikke i skolernes læseplaner, og i samfundet som helhed er der en udbredt modvilje imod sexualoplysning.

I 2017 indledte den danske og den rumænske soroptimist union et 4-årigt samarbejde om projektet ’Teenage Mødre i Rumænien’, som dels skulle gennemføre et oplysende og forebyggende arbejde overfor en større målgruppe af unge fra 12 års alderen, så pigerne blev bevidstgjort om deres rettigheder og fik kendskab til prævention, dels gennemføre en social indsats blandt vanskeligt stillede teenagemødre, som ofte bliver udstødt af deres familier.

Efter aftale med de rumænske soroptimister forlænges projektet – nu som et paraplyprojekt, hvorunder de rumænske klubber kan søge om økonomisk støtte fra Danmarksunionen til klubprojekter, der skal støtte udvalgte unge mødre, samt til projekter med oplysende og forebyggende formål.

Formål med projektet

Projektet er et paraplyprojekt, der skal bakke op om de rumænske sorotimistklubbers arbejde for at hjælpe trængende teenagemødre, så pigerne får mulighed for at fortsætte deres skolegang og uddanne sig med henblik, at de selv og deres børn kan få et godt liv.

Målgruppe

Projektets målgruppe er helt unge, gravide piger, og nybagte mødre i teenagealderen, unge udsatte piger med risiko for tidlig graviditet, samt unge kvinder, som blev mødre mens de var teenagere, og som ønsker at fortsætte uddannelsen og får bedre livsvilkår.

Tidsplan

Paraplyprojektet løber over 4 år fra 1. september 2021

Ansøgninger fra klubberne har en tidshorisont på ét år med mulighed for forlængelse på baggrund af en årlig evaluering og fornyet ansøgning.

Projektansoegnings-skema Teenage Mødre – august 2021

Projektevaluerings-skema Teenage Mødre – august 2021

Teenage mødre i Rumænien – projektbeskrivelse på engelsk

Application in English

Report and evaluation in English

 

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg nr. 2600 konto nr. 4392717620

  • eller på Mobile Pay 17623 (skriv i meddelelsesfeltet “Teenagemødre” + dit CPR nr.)

Det er rigtigt, at der kun er 5 cifre og når du betaler kan du se, at det er til Soroptimist International Danmark
Angiv ved bankoverførslen eller i en SMS dit navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen – så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen.

Ved betaling som Kernegiver og oplysning af CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.

Det har vi støttet i 2020-2022!

I 2021 har vi støttet 2 teenagemødre med i alt 12.560 kr. via klubben SI Slatina. Støtten skal være med til at sikre deres fortsatte skolegang og sætte fokus på den manglende sexualundervisning i skolerne.

 

Via klubben SI Craiova har vi støttet 2 unge teenagemødre med i alt 32000 kr. De går på High School of Food Industry. Støtten skal dels bruges til fornødenheder til børnene og de unge mødre.

2020, September - Nyt fra Rumænien

Corona virussen har sat mange ting på pause i Rumænien ligesom i Danmark. De tre teenagemødre, som danske soroptimister støtter, har heldigvis været i stand til at afslutte skoleåret i sommer, alle med pæne karakterer.

De tre lokale klubber har løbende haft kontakt med de unge mødre. Indtil videre har de alle undgået at blive smittet. Soroptimisterne har sørget for, at pigerne har fået den månedlige støtte i form af nødvendige ting til dem selv og deres småbørn.

Nu er skoleåret startet igen. Craiova klubben har oplyst, at de blandt andet har købt diverse skolematerialer til deres unge mor, Daniela for pengene fra Danmark. Targoviste klubben har foruden bleer, tøj og mad også købt skolebøger og en rygsæk og senest også mundbind og håndsprit til deres mor, Melania. De studerende skal bære mundbind i skolen. Hun er nu startet på det sidste år, inden hun afslutter sin skolegang.

Situationen for den tredje teenagemor, Lore i Brasov er p.t. uafklaret. Vi har fået oplyst, at hun har fået sig en kæreste, at hun vil giftes med ham, når hun bliver 18 om kort tid, og at hans familie er villig til at tage sig af hendes barn. Vi har ikke hørt noget om, hvad det vil betyde for hendes skolegang. Vi kan kun håbe, at hendes soroptimis- mentorer i Brasov klubben kan gøre deres indflydelse gældende.