Distrikt 1: Ukraine projekt

Ukraine-projektet startede i 2003, efter at Region 2’s projekter i Zimbabve måtte opgives på grund af landets politiske forhold.

Følgende ni klubber i Distrikt 1 deltager i Ukraine-udvalget: Brande, Grenaa, Herning, Ikast, Ringkøbing, Silkeborg, Skanderborg, Skjern/Tarm og Aarhus.

Distrikt 1 har kontakt til fem soroptimistklubber i Ukraine: Lviv, Uzhgorod, Kiev, Chernihiv og Dnipro.

Kontaktpersoner til klubberne:

Lviv og Uzhgorod: Thilde Brunsgaard, Herning

Kiev og Chernihiv: Else Madsen, Ikast

Dnipro: Berit Kiilerich Andresen, Skanderborg.

De ni klubber i Ukraine-udvalget donerer penge til udvalgets arbejde. Udvalget mødes to gange om året, hvor projektansøgninger fra Ukraine-klubberne bliver drøftet og udvalget beslutter, hvilke projekter det vil støtte. Der er ingen administrationsomkostninger eller lignende – alle penge går direkte til de ukrainske soroptimistklubber til de specifikke projekter. Når projekter er gennemført modtager Ukraine-udvalget udførlige rapporter, der ofte er vedlagt fotos af projekterne. Det er de ukrainske klubber, der udarbejder fokusrapporter for projekterne.

Se årsrapporterne:

 

De sociale forhold i Ukraine er meget anderledes end vore, og soroptimisterne dér gør et utroligt stort, meget engageret og uegennyttigt arbejde. Udpluk af projekter, Ukraine-udvalget har støttet gennem årene:

  • ”Let Children Smile”. Behandling af børn, hvis emalje på tænderne var blevet ødelagt pga. tungmetaller i drikkevandet.
  • ”Mother and Child”. Projektet har fungeret i 7 år og startede som hjælp til nybagte mødre. I dag hjælper man kvinder og piger, som har været udsat for vold, samt kvinder som har mistet deres mænd i krigen i Østukraine. Endvidere er der en aflastningsordning for mødre med handicappede børn.
  • ”Childrens Theatre”. Teaterprojekt for børn på børnehjem med fysiske og psykiske handicap, hvor børnene optræder for publikum.
  • ”Børnehjem for synshandicappede børn”. Støtte til indkøb af inventar og medicin, samt til etablering af sansehave ved børnehjemmet.
  • ”Clean Wells”. Oprensning og vedligeholdelse af brønde i landområde, hvor der ikke er central vandforsyning.

Som det fremgår, er det projekter af alvorlig karakter, som de ukrainske soroptimistklubber beskæftiger sig med. I nogle tilfælde arbejder klubberne sammen med de kommunale myndigheder og de indgår som anerkendte samarbejdspartnere.

Gennem årene er der opbygget rigtig gode kontakter mellem Ukraine-udvalget og medlemmer af de ukrainske klubber, både i samarbejdet om projekterne, men også ved besøg i Ukraine og i Danmark. Den økonomiske situation og den lave levestandard i Ukraine betyder, at den måde Ukraine-udvalget kan hjælpe de ukrainske soroptimistklubber på, er ved at samle penge ind og støtte projekter og derudover at fungere som rådgivere og ved at give moralsk opbakning.

Ukraine-udvalget kan ikke hjælpe alle, men være med til at gøre en forskel. Ved besøg i Ukraine, har udvalgets medlemmer set, at hjælpen nytter.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har udvalget fortsat mødtes. Udvalget har stadig kontakt til de fem ukrainske klubber.
Som tingene er pt., kan vi ikke bede klubberne fremsende projektansøgninger. Vi donerer penge til klubberne med den begrundelse, at de kan anvende dem, så de gør bedst gavn, sådan som deres situation er nu. Vi gør det som en opmuntring og for at vise, at vi støtter dem i denne forfærdelige tid. Selv om vi ikke beder om oplysning om, hvad pengene er brugt til, har flere klubber alligevel fortalt, hvordan de har brugt dem. Samtidig med at de udtrykker stor taknemlighed for vor støtte.

Ulla Madsen, SI Aarhus