Region 2 – Ukraine projekt

Ukraine-projektet startede i 2003, efter at Region 2’s projekter i Zimbabve måtte opgives på grund af landets politiske forhold.

Følgende ni klubber i Region 2 deltager i Ukraine-udvalget: Brande, Grenaa, Herning, Ikast, Ringkøbing, Silkeborg, Skanderborg, Skjern/Tarm og Aarhus.

Region 2 har kontakt til fem soroptimistklubber i Ukraine: Lviv, Uzhgorod, Kiev, Chernihiv og Dnipro.

Kontaktpersoner til klubberne:

Lviv og Uzhgorod: Thilde Brunsgaard, Herning

Kiev og Chernihiv: Else Madsen, Ikast

Dnipro: Berit Kiilerich Andresen, Skanderborg.

De ni klubber i Ukraine-udvalget donerer penge til udvalgets arbejde. Udvalget mødes to gange om året, hvor projektansøgninger fra Ukraine-klubberne bliver drøftet og udvalget beslutter, hvilke projekter det vil støtte. Der er ingen administrationsomkostninger eller lignende – alle penge går direkte til de ukrainske soroptimistklubber til de specifikke projekter. Når projekter er gennemført modtager Ukraine-udvalget udførlige rapporter, der ofte er vedlagt fotos af projekterne. Det er de ukrainske klubber, der udarbejder fokusrapporter for projekterne.

Se årsrapporterne:

 

De sociale forhold i Ukraine er meget anderledes end vore, og soroptimisterne dér gør et utroligt stort, meget engageret og uegennyttigt arbejde. Udpluk af projekter, Ukraine-udvalget har støttet gennem årene:

  • ”Let Children Smile”. Behandling af børn, hvis emalje på tænderne var blevet ødelagt pga. tungmetaller i drikkevandet.
  • ”Mother and Child”. Projektet har fungeret i 7 år og startede som hjælp til nybagte mødre. I dag hjælper man kvinder og piger, som har været udsat for vold, samt kvinder som har mistet deres mænd i krigen i Østukraine. Endvidere er der en aflastningsordning for mødre med handicappede børn.
  • ”Childrens Theatre”. Teaterprojekt for børn på børnehjem med fysiske og psykiske handicap, hvor børnene optræder for publikum.
  • ”Børnehjem for synshandicappede børn”. Støtte til indkøb af inventar og medicin, samt til etablering af sansehave ved børnehjemmet.
  • ”Clean Wells”. Oprensning og vedligeholdelse af brønde i landområde, hvor der ikke er central vandforsyning.

Som det fremgår, er det projekter af alvorlig karakter, som de ukrainske soroptimistklubber beskæftiger sig med. I nogle tilfælde arbejder klubberne sammen med de kommunale myndigheder og de indgår som anerkendte samarbejdspartnere.

Gennem årene er der opbygget rigtig gode kontakter mellem Ukraine-udvalget og medlemmer af de ukrainske klubber, både i samarbejdet om projekterne, men også ved besøg i Ukraine og i Danmark. Den økonomiske situation og den lave levestandard i Ukraine betyder, at den måde Ukraine-udvalget kan hjælpe de ukrainske soroptimistklubber på, er ved at samle penge ind og støtte projekter og derudover at fungere som rådgivere og ved at give moralsk opbakning.

Ukraine-udvalget kan ikke hjælpe alle, men være med til at gøre en forskel. Ved besøg i Ukraine, har udvalgets medlemmer set, at hjælpen nytter.

Ulla Madsen, SI Aarhus