Distrikt 2: Skrædderuddannelse til unge kvinder i Uganda

Skrædderuddannelse til unge kvinder mhp. selvforsørgelse i Kisoko Dida i Uganda

Et partnerskabsprojekt mellem SI Tororo og flere klubber fra Distrikt 2

Formålet med projektet er at uddanne de unge kvinder til skræddere, så de med deres nye kompetencer bliver i stand til at forsørge sig selv.

I øjeblikket deltager 9 klubber i projektet: SI Aabenraa, SI Grindsted-Billund, SI Haderslev, SI Kolding, SI Rødding-Gram-Toftlund, SI Sønderborg, SI Tønder, SI Varde og SI Vejen.

Det er et aktivt og levedygtigt projekt, og derfor har vi brug for at få flere klubber til at deltage i projektet, og det gælder både økonomisk, ligesom vi kan have brug for flere hænder i styregruppen.

 

Projektet er startet op i 2021, men ideen opstod i 2019

I 2019 var 5 soroptimister på studiebesøg hos WoMena i Uganda, som er det tidligere regionsprojekt i region 4. Forud for besøget blev der taget kontakt til søsterklubben i Tororo. SI Tororo fortalte om deres lokale projekter og udfordringer for unge kvinder uden uddannelse. SI Tororo havde visioner om at oprette en form for teknisk skole, hvor unge kvinder kunne få mulighed for at tage en faguddannelse f.eks. indenfor sy- og skrædderfaget.

Siden 2021 har vi gennemført 2 pilotprojekter på hver af ca. 6 måneders varighed. Med afslutning af de to første uddannelsesforløb er vi med det tredje uddannelsesforløb fra maj 2023 gået over i en drifts- og udviklingsfase. I pilotprojekterne er der indkøbt 25 pedalsymaskiner desuden Zig-Zag og broderimaskiner samt diverse møbler, så der i dag står et veletableret undervisningslokale.

SI Tororo og præsident Sophia Dorothy Aketch drømmer om at kunne drive en lille lokal fagskole for de kvinder, som af forskellige årsager, alt for tidligt er droppet ud af deres grundskoleforløb. De mangler selvtillid, uddannelse og økonomi. På grund af infrastrukturen i området er det derudover både vanskeligt at få den nødvendige uddannelse og til overhovedet at få en beskæftigelse.

Derfor er der et stort behov for opbakning til projektet fra soroptimistklubberne i Danmark, da det vil give mulighed for at fortsætte det gode arbejde med at uddanne de unge kvinder og i evt. flere forskellige fagkompetencer og give dem mulighed for at opnå selvforsørgelse.

 

Forløbet af Skrædderuddannelsen

I det 6 måneders uddannelsesforløb bliver der indledningsvis undervist i basis sy-teknikker og korrekt brug af symaskinerne og herefter i mere avancerede sy-teknikker med henblik på, at de studerende kan sy uniformer og anden beklædning med salg for øje.

Efter hvert uddannelsesforløb afholder SI Tororo en event med deltagelse af lokale myndigheder og de unges forældre, hvor der uddeles certifikater til de unge kvinder, som bevis på deres erhvervede kompetencer.  Det fremgår tydeligt af den tilsendte rapportering fra SI Tororo, at projektet nyder anerkendelse lokalt og i det omgivende samfund.

Figuren viser projektforløbet, vedrørende drifts- og etableringsomkostninger og antal deltagere.

 

Årsagen til, at nogle elever ikke gennemfører uddannelsesforløbet, er at nogle af de unge kvinder mangler de regnefærdigheder, der er nødvendige i skrædderfaget. Dertil kan familiemæssige forhold som giftermål og graviditeter have betydning for frafaldet. Enkelte af de unge kvinder har genoptaget uddannelsesforløbet på det næste hold, efter f.eks. en fødsel.

 

Arbejdet i styregruppe

Styregruppen samarbejder med SI Tororo i et partnerskab med detaljerede budget- og projektbeskrivelser pr. uddannelsesprojektforløb samt midtvejs- og slutrapporteringer. Dertil er vi i løbende maildialog med SI Tororos Præsident Sophia Dorothy Aketch.

I Danmark arbejder vi sammen som gruppe og mødes oftest på zoom, delopgaver gennemføres ofte 2 og 2, ligesom vi hver især har forskellige arbejdsområder vi har ansvar for.

Styregruppen har udarbejdet en flyer og en dobbeltsidet roll up, der omtaler SI og projektet, og som de deltagende klubber kan bruge i deres eget arbejde med Advocacy og synlighed af klubbernes projektarbejde.

Link til FLYER 3-fløjet

Link til: ROLLUP

 

Styregruppen udarbejder løbende nyhedsbreve, som i tekst og billeder fortæller om uddannelsesprojektet i Kisoko Dida, Uganda.

Kan hentes herunder:

2021-08-23 Nyhedsbrev 1

2021-10-28 Nyhedsbrev 2

2021-12-06 Nyhedsbrev 3

2022-03-23 Nyhedsbrev 4

2022-09-27 Nyhedsbrev 5

2023-01-11 Nyhedsbrev 6

2023-09-27 Nyhedsbrev 7

2023-11-23 Nyhedsbrev 8

2024-05-05 Nyhedsbrev 9