Mødeplaner og referater fra FU-møder

Mødeplan 2021-2022

Forretningsudvalget har fastsat følgende mødedatoer for soroptimiståret 2021-2022:

10. oktober

26.november

27. januar

20. februar

29. april

10. juni

10. september