Mødeplaner og referater fra FU-møder

Mødeplan 2021-2022

Forretningsudvalget har fastsat følgende mødedatoer for soroptimiståret 2021-2022:

10. oktober 2021

26.november 2021

27. januar 2022

20. februar 2022

29. april 2022

10. juni 2022

10. september 2022

18. november 2022