Mødeplaner og referater fra FU-møder

Mødeplan 2020-2021

Forretningsudvalget har fastsat følgende mødedatoer for indeværende soroptimistår:

26. oktober

28.november

15. januar

22. februar

21. marts

22. april

4. juni

20. august