Stop omskæring af piger

Flere klubber i REGION 3 har etableret dette nye, spændende projekt   

Projektet var for piger i Etiopien, men pga de stadige og åbenbart vedvarende store uroligheder i Etiopien kan Orchid Project DK ikke anbefale/og ikke gennemføre projektet i Etiopien på nuværende tidspunkt.
Vi har fået tilbudt et nyt projekt i Kenya. Så snart alt er godkendt, og der kan udfærdiges en ny projekt beskrivelse vil dette ske, og der vil komme nyt aktuelt materiale på vore websider.

Projektet er et partnerskabsprojekt med Orchid Project Danmark.

Foreløbig er det enkelte klubber i region 3 (foreløbig SI Vejle, SI Fredericia, SI Bogense-Nordfyn og SI Nyborg), der gennem det sidste år har haft møder med Orchid Project og med hinanden og har besluttet at starte dette projekt. Flere klubber kan gerne deltage i projektet.

Pigeomskæring – FGC (Female Genital Cutting) er at kategorisere som Vold Mod Piger og Kvinder.

Overordnet:
Projektet skal støtte udviklings- og advocacy-tiltag inden for pigeomskæring og har en varighed på 3 år.
FN har erklæret omskæring af piger for et brud på Menneskerettighederne og på kvinders og børns rettigheder.
Det er en social norm, der ligger til grund for omskæring af piger.

VISION
”En verden fri for omskæring af piger”.

Mål
Via vort partnerskab med Orchid Project Danmark:
– at øge kendskabet til, hvilken indflydelse omskæring har på en piges liv både ved omskæringen og videre i resten af hendes liv.
– at ændre den sociale norm, så det normale og accepterede bliver, at piger IKKE skal være omskårne
– at reducere forekomsten af omskæring af piger med mindst 15% i 38 udvalgte lokalsamfund fordelt på 3 områder i Oromia: Arsi, West Arsi og East Shewa.

Klik på billedet og lær mere

Målgruppe

Projektets målgruppe er piger og unge kvinder, der vokser op med, at man kun kan blive gift og være en accepteret kvinde, hvis man er omskåret.
Målgruppen er ligeledes pigernes forældre og det omkringliggende lokalsamfund, da beslutning om ændringen skal ske kollektivt.

Hvem skal udføre opgaven
Orchid Project har startet samarbejde med 3 lokale partnere i Etiopien: Consortium of Reproductive Health Associations (CORHA) – Talent Youth Association (TaYA) og Harmee Education for Development Association (HEfDA). (Læs mere derom på Power Point).

Økonomisk mål
Grundlaget for projektet blev startet i 2021 via en større donation fra Novo Nordisk.
Vort projekt vil kræve en startkapital på kr. 50.000,-, når dette beløb er indsamlet vil de blive videresendt til Orchid Project og vort projekt vil starte. Der vil løbende være evaluering.

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg. 9560 kontonr. 6580453714 Vestjysk Bank. (Oprettet af SI Vejle.)

 

Hvem er partneren Orchid Project
En non-profit organisation med hovedsæde i London, hvorfra ansatte arbejder. Orchid Project Danmark er en støtteforening på frivillig basis og har eksisteret siden 2011.
Link til Orchid Project DK.

http://www.orchidproject.dk/

 

Projektbeskrivelse

Powerpoint præsentation af projektet:  Soroptimisterne og Orchid Project PP jan. 22

Endelig Projektbeskrivelse – Orchid P Etiopien maj 22. pdf

 

Projektgruppen er:

Orchid Project DK:
Mette Hoffmann Meyer – formand
Birgitte Zachau Handwerk – næstformand og ansvarlig for fundraising
Anne Bendixen – daglig ansvarlig (barsel 1. halvår 2022)
Vibeke Næser – læge og specialist
Dorte Thing – koordinator

Deltagende soroptimist klubber og kontaktpersoner:

SI Vejle Ines Kristensen: ines@dadlnet.dk
SI Fredericia Pia Povlsen: povlspia@gmail.com
SI Bogense-Nordfyn Anette Andersen: ananpost@live.dk
SI Nyborg Lene Piekut:sinyborg.praesident@gmail.com

Status på projektet, når det første mål er nået

Her vil hele tiden blive ajourført status over, hvor langt vi er nået med projektet – og når startbeløbet er doneret vil der blive status over forbrug.