Repræsentantskabsmøde 2021 (digitalt møde)

PROGRAM

Lands- og Repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2021

Kl. 09.30 – 10.00 Deltagerne logger sig på mødet via link, som udsendes til deltagerne inden mødet med en lille guide.
Kl. 10.00 Velkomst og lysceremoni
Kl. 10.10 Repræsentantskabsmøde i henhold til vedtægterne
Orientering om arbejdet med nye love og vedtægter i SIE
Uddeling af Best Practice Award
Tak for dag!

Tilmelding skal ske til unionssekretær Lone Hansen på mail: unionssekretaer@soroptimist-danmark.dk senest den 15. marts 2021.

Oplys navn, mailadresse, klub samt oplysning om, hvorvidt du er repræsentant (stemmeberettiget) for klubben eller ej.

Bemærk – der er plads til 250 deltagere (men man kan godt sidde flere omkring en skærm). Dog skal repræsentanterne sidde ved hver sin PC  af hensyn til afstemninger. Af hensyn til lyden må de ikke sidde i samme rum.

Det er gratis at deltage!!!!

Endelig dagsorden til mødet den 24. april 2021.docx

 

Indstilling af kandidat

 

Bilag til mødet

Soroptimist_International_Danmark_-_Årsregnskab_2019-20

Interne revisorers påtegning

SI Budget 2021-2022 samt Noter til Budget 2021-2022