Extension

Extensionkomiteen og -medlemmer er ansvarlig for udvikling af klubberne

Der er i dag ca. 1.350 medlemmer fordelt på 53 klubber i Danmark.
Hver klub har sit extensionudvalg, der er ansvarlig for det praktiske i forbindelse med optagelse af nye medlemmer. Udvalget hjælper også med at styrke det sociale samvær i klubben.

Landet er delt i 8 regioner, og for hver region er der valgt et extensionmedlem, der varetager de enkelte klubbers interesser.
De 8 extension medlemmer danner på landsplan en komite, hvor formanden er 1. vicepræsident i forretningsudvalget.
Endvidere står extension komiteen som ansvarlig for oprettelse af nye klubber samt for at besvare spørgsmål af rådgivende karakter fra klubberne.

Lone Dalstrup

Billede af person mangler

Lise-Lotte Lemvig

Anne Marie Folmann

Billede af person mangler

Kirsten Goos

Hanne Tvedegaard Larsen

Birgit Stage Vicepræsident

Birgit Stage

Pia Elgetti

Birthe Sonne-Schmidt

Birthe Sonne-Schmidt

Billede af person mangler

Mette Tobiasen