2018 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Soroptimist International, Danmarksunionen
Lørdag den 16. juni 2018 kl. 16.00 – 18.00, Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Dagsorden:
 
1.    Velkomst ved unionspræsident Karen-Lisbet Jacobsen
2.    Præsentation af dirigent, Mariann Jørn-Hansen
3.    Godkendelse af regnskab, 2016 – 2017 >Download regnskab her
4.    Godkendelse af budget, 2018 – 2019 nyt revideret (10: juni 2018) Download budget her

Tilmelding senest 31. maj 2018 til unionssekretær Margit Olsen, unionssekretaer@soroptimist-danmark.dk

For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt kræves at 2/3 af repræsentanterne er til stede, jf. unionslove og -vedtægter § 5, 3. e. Derfor opfordrer FU til, at klubberne vælger nye repræsentanter eller suppleanter, såfremt repræsentanterne og suppleanterne ikke har mulighed for at deltage, idet der ikke kan stemmes vha. fuldmagt.

Alle medlemmer af Danmarksunionen kan deltage i dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Pris for deltagelse er 75,00 kr., der skal indbetales til unionens konto i Nordea, Reg 2600 konto 5905599978.
Unionen betaler denne udgift for deltagelse af repræsentanter og særligt inviterede. Husk derfor i tilmeldingen at skrive hvis du er repræsentant, og for hvilken klub, og hvis du er særligt inviteret.

Materiale til dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde lægges på hjemmesiden.
Da unionen også honorerer transportudgifter, opfordres til samkørsel i størst muligt omfang.
Der serveres kaffe/te og kage ved mødets start
og en sandwich ved afslutningen.

På forretningsudvalgets vegne,
Karen-Lisbet Jacobsen
Unionspræsident