Om os

Sorores ad Optimum – latin for Søstre, der vil det bedste

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Soroptimister er proaktive kvinder, som arbejder sammen på lokalt, nationalt og internationalt plan for at uddanne og styrke kvinder og piger med det formål at forbedre deres liv.

Vi har arbejdet med kvindespørgsmål både i og udenfor vores lokalsamfund siden Soroptimist International blev grundlagt i 1921. I dag er vi et stærkt internationalt netværk af omkring 70.000 kvinder, heraf 1250 i Danmark. Vi er magtfulde og effektive fortalere for kvinders og pigers rettigheder og. har bla. repræsentanter siddende i 7 FN kontorer, hvor de hver dag arbejder for vores formål.

Emblem

Download emblemet HER

Soroptimist emblemet stammer fra 1928, hvor den amerikanske føderation blev dannet og forenet med den netop dannede europæiske føderation, Emblemet er tegnet af Anita Houtz Thompson, som meget passende var medlem af verdens første soroptimistklub, Oakland i Californien.

“Centralfiguren er en kvindeskikkelse, som står urokkelig og uforfærdet med den gryende dags stråler som en glorie. Ukuelig løfter hun en gestus af frihed vort navn “Soroptimist”, dannet af de to latinske ord: Soror – søster og Optima – som vil det bedste. På sin højre side har hun egeløv som symbol på styrke, på sin venstre side laurbærblade som symbol på sejr. Med ordene International Association fortæller emblemet, at en verdensomspændende organisation samler kvinder, som altid stræber mod det bedste”.

Medlemmerne

opfordres til at være opmærksomme på – og involvere sig i samfundsproblemer.
Soroptimist International arbejder på alle niveauer i civilsamfundet, såvel lokalt som internationalt, og er derfor involveret i et bredt spektrum af kvinders anliggender.
Soroptimister arbejder sammen i en venskabelig ånd for at forbedre forholdene i verden.

Vision

Soroptimist International er en levende, dynamisk organisation af erhvervskvinder. Vi er forpligtet til at arbejde hen imod en verden, hvor kvinder og piger kan udnytte deres muligheder og realisere deres fremtidsplaner. Hvor kvinder på lige fod med mænd kan være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden.

Mission

Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk kan soroptimister være inspiratorer og igangsættere af aktiviteter, der ændrer og forbedrer livet for kvinder og piger.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL arbejder for at:

Educate, Empower or Enable (de tre E’er)
(uddanne, styrke eller muliggøre)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL arbejder gennem:

Awareness, Advocacy and Action (de tre A’er)
(Bevidstgørelse, fortalervirksomhed og handling)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL’s MOTTO:

A GLOBAL VOICE FOR WOMEN