Om os

Sorores ad Optimum – latin for Søstre, der vil det bedste

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

er en verdensomspændende organisation af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status.

Medlemmerne

opfordres til at være opmærksomme på – og involvere sig i samfundsproblemer.
Soroptimist International arbejder på alle niveauer i civilsamfundet, såvel lokalt som internationalt, og er derfor involveret i et bredt spektrum af kvinders anliggender.
Soroptimister arbejder sammen i en venskabelig ånd for at forbedre forholdene i verden.

Vision

Soroptimist International er en levende, dynamisk organisation af erhvervskvinder. Vi er forpligtet til at arbejde hen imod en verden, hvor kvinder og piger kan udnytte deres muligheder og realisere deres fremtidsplaner. Hvor kvinder på lige fod med mænd kan være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden.

Mission

Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk kan soroptimister være inspiratorer og igangsættere af aktiviteter, der ændrer og forbedrer livet for kvinder og piger.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL arbejder for at:

Educate, Empower or Enable (de tre E’er)
(uddanne, styrke eller muliggøre)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL arbejder gennem:

Awareness, Advocacy and Action (de tre A’er)
(Bevidstgørelse, fortalervirksomhed og handling)

SOROPTIMIST INTERNATIONAL’s MOTTO:

A GLOBAL VOICE FOR WOMEN