Region 7 Projekt Uganda

Videreuddannelse for unge kvinder fra fattige familier

Regionsprojektet startede 01.01.2012 med 2 piger.
Projektet er senere blevet udvidet med flere piger.
Pigernes alder og baggrund er forskellige, men alle piger har gennemført grundskolen på pigeskolen Madera School, som har ca. 800 elever.

Skolen ligger i Soroti distriktet nordøst for hovedstaden Kampala.
Skoleleder Sr.Elizabeth har udpeget pigerne til videreuddannelse – bl.a. fordi de er dygtige.

Projektet har 2 gange været nomineret til Best Practice Award uden at nå til tops.

Lidt om pigerne:

Adikiny Gloria – født 09.10.1996
– har mistet sin Far for nogle år siden. Hun måtte tage hjem fra skolen for at hjælpe familien, som består af en HIV-smittet sygelig Mor, 1 søster og 3 brødre.
Uddannelse: Secundary School, som forventes efterfulgt af kortvarig, praktisk uddannelse. Med få midler har vi hjulpet pigens mor med penge til opstart af en genbrugsbutik med tøj. Hun tjener til nødvendig medicin og familiens basisbehov.
Vi betalte for Adikiny Gloria i 4 år, hvorefter hun selv har skaffet skolepengene.

Akol Christine – født 02.12.1985 – hendes Mor døde for nogle år siden, og hun har en gammel syg Far, 6 søstre og 3 brødre. Faderen har behov for medicin, og hun måtte afbryde skolen for at hjælpe familien.
Uddannelse: Master i Educational Management and Planning.
Akol Christine har vi hjulpet med penge til indkøb af korn, som hun solgte med fortjeneste.
Hun købte nødvendig medicin og daglige fornødenheder til sin gamle syge Far, og tjente også til køb af en jordlod, hvor hun dyrker majs. Afkastet herfra har givet hende penge til at bygge et hus til familien, der tidligere boede i en ussel hytte.

Acom Genavieve – født 26.04.1995 – har mistet sin Far og Moderen tog hende ud af skolen, fordi hun ikke kunne betale for skolegangen.
Uddannelse: Social Mobilizations and Development (Lagerforvaltning).

Ilakut Maureen Joan – født 19.12.1986 – blev forældreløs som lille. Hun er støttet af en værge og dennes store familie.
Uddannelse: Sygeplejerske. Vi ved, at uddannelsen er afsluttet og IMJ har fået arbejde, og forventer snart at høre nærmere fra hende.

Malinga Godliver Amording – født 10.05.1989 – hendes Mor er død og faderen er bonde. Hun er velopdragen, livlig og hjælpsom. Hun er desuden en sund kvinde, som har 7 søstre og 3 brødre.
Uddannelse: Sygeplejeskole med henblik på at blive jordmoder.
Vil hjælpe kvinder med fødsler, behandling, vejledning og rådgivning.
Begrundelsen herfor er, at hun har set mange kvinder dø under fødsler p.g.a. ingen eller ukvalificeret fødselshjælp.

Kontakt med pigerne:
Vi modtager breve fra og billeder af pigerne mindst 1 gang årligt.
De er dybt taknemmelige for støtten, der giver dem en enestående chance for at uddanne sig og dermed få et langt bedre liv end de ellers kunne se frem til.

Udpluk fra breve fra pigerne:
”Jeg og mine familiemedlemmer er lykkelige, for vi er flyttet fra en græshytte til en fast bopæl. Og dette er fra den kærlige sponsor. Uden jeres venlige støtte var jeg ikke nået mit niveau i livet. Det har efterladt landsbyen undrende over min fremgang.”
”Jeres store sponsorgave har gjort mig i stand til at håbe på et bedre liv.”
”Når jeg får min uddannelse, vil jeg hjælpe syge på hospitaler og uddanne befolkningen i sundhedsproblemer.”
”Nok engang takker jeg ydmygt for den støtte, som I giver til min skoleundervisning.”
”I virkeligheden er ordet TAK ikke nok for os som familie til at udtrykke vores glæde for den hjælp, som I har givet os.”
“Mange tak for jeres generøse støtte til mine studier og må den almægtige Gud velsigne jer.”
”Lad mig slutte med at Gud velsigne jeres arbejde.”

Økonomi:
Pigernes uddannelser koster årligt mellem 4800 kr. og 8400 kr.
Klubberne har ”valgt” en styregruppe – bestående af 1 medlem fra hver klub.
Styregruppen tager sig af det praktiske og holder kontakt med pigerne.
Vi har nedsat en money-maker gruppe, som laver givtige events, såsom havevandring/-rundvisning, damefrokost med blomsterdemonstration, bankospil og foredrag med udvalgte emner.
Overskud fra events, lotterier, regionalmøder, loppesalg med mere supplerer klubbernes årlige indbetaling, som er 100 kr. pr. klubmedlem.
Deltagelse i fællesarrangementer giver inspiration og indblik i andre klubbers aktiviteter, og nok så vigtigt er det, at ALLE søstre i regionens 4 klubber får ejerskab af projektet.
Når vi inviterer gæster giver det PR, og hvem ved måske fører det til nye medlemmer.

25.04.2017
På vegne af klubberne i Slagelse – Sorø – Holbæk – Kalundborg
Gunver Jensen