Du er her

SI Danmark

Find os på Facebook

Soroptimist International er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv med 1.400 medlemmer i Danmark. SI Danmark arbejder for kvinders og pigers liv og rettigheder, både i Danmark og internationalt.

Du er altid velkommen til at kontakte en lokal klub og deltage som gæst til et af møderne, men man skal inviteres til medlemsskab.

Bliv medlem

Kontakt en lokal klub

PR video fra SIE

Om kernen i vores arbejde

2019 SIE Best Practice Awards

Udtalelse fra FN-forbundet i 70 året for FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne

Ved FN-forbundets landsmøde den 28. oktober 2018 skete bl.a. to væsentlige ting: For det første formulerede FN-forbundet en udtalelse i anledning af 70 året for FN's Menneskerettigheder. 

Læs mere

Et stærkt netværk af aktive kvinder, der fremmer kvinders vilkår over hele verden

Bliv Kernegiver

Hjælp os med at hjælpe andre gennem vores netværk af soroptimister!
Din, din nabos, familiemedlems, bekendtes, eller et firmas indbetaling, sætter os i stand til at hjælpe kvinder og piger verden over med at udleve deres fulde potentiale.

Læs mere

2019 CSW 63 rapport af Ina Dorfman SI Silkeborg

Rapport om deltagelse i FNs Kvindekommissionssamling CSW63

SI medlemsnyt oktober 2019

 The Link er bladet, der udgives af Soroptimist International Europe