ANGOLA

To klasser, med 25 elever i hver, undervises og uddannes til Traditionelle jordemødre og Sundhedsagenter. Uddannelsen sker normalt på Sundhedsskolen i provinsen Benguela’s største by, men som følge af tidligere vellykket samarbejde, rejser 14 lærere (to hold á syv) ud i lokalsamfundet, hvor de underviser i hvert sit fag, det ene hold i Ganda kommune og det andet i Benguela kommune.

Projektet, som er et Unionsprojekt, gennemføres af en projektgruppe på 2 medlemmer fra hver af klubberne: SI Randers, SI Hjørring, SI Skagen, SI Mariager Fjord og SI Skive. Projektgruppen varetager den praktiske gennemførelse af projekterne og styrer økonomien. Alle fem klubber, Danmarksunionen og andre interesserede deltager i tilvejebringelse af økonomiske midler.

Mamãs Optimistas de Angola (MOA) under ledelse af Ester Fernanda Brás Chilala er lokal praktisk arrangør, udvælger kursisterne og sørger for samarbejdet med Sundhedsskolen. MOA gennemfører begge kurser i tæt samarbejde med ASODER under ledelse af Sr. Mauricio Nelson Cambundo.

Læs alt om projektet HER