Støtte til kvinder og piger i Grønland

Paraplyprojektet skal støtte projekter og fortalervirksomhed, der har til formål at skabe varige forbedringer for kvinder og piger i Grønland. Projektet omfatter tiltag inden for SIE’s fokusområder og vores vision, mission og principper.

Baggrund

Det grønlandske Hjemmestyre har i de senere år haft fokus på de sociale forhold i landet, men der er stadig meget, der skal gøres, for at kvinder og piger får muligheder for at de kan realisere deres personlige potentiale.

Kvinder og piger fra mindre byer og udsteder må rejse til større byer for ex. at gå på gymnasium, lærerseminarium og sygeplejeskole eller få en faguddannelse.

Der findes kollegieboliger i de store byer i Grønland, men der er mangel herpå, så det kan også være en barriere for de unge kvinder og piger. Særligt sårbare mangler en mentor/støtte. De har ingen familie, der kan støtte dem, og desuden kun et lille netværk.

Der er trods års indsats fra det offentlige i Grønland fortsat stort alkohol- og stofmisbrug (hash). Ligeledes er vold og incest langt hyppigere i Grønland end i resten af Norden og Europa. Der er et stort behov for behandling inden for det traumatiserede område.

Pigerne i Grønland bliver ofte tidligt mor, hvilket kan påvirke deres uddannelse eller arbejde. De fleste steder er der lang ventetid på at få en vuggestueplads.

Der er få krisecentre i Grønland (ca. 8), og generelt i Grønland er der mangel på faguddannede medarbejdere inden for det sociale område.

Personalet på det sociale område mangler supervision og efteruddannelse.

Store afstande, utilstrækkelig infrastruktur, høje priser for boligbyggeri og indenrigsflyvning er også begrundelser for, at Soroptimist International Danmark igangsætter udviklingsprojekter og også inviterer danske klubber til at støtte kvinder og piger i Grønland.

Formål

Projektet er et paraplyprojekt, der skal inspirere og støtte SI Danmark, regioner og klubber til at initiere projekter, der har til formål at sætte fokus på tiltag, der kan give kvinder og piger i Grønland mulighed for at udnytte deres individuelle og kollektive muligheder for et godt liv.

Projektet er åbent for, at andre organisationer – gerne i samarbejde med klubber/regioner/union – kan bevilges midler fra projektet i henhold til nærværende projektbeskrivelse.

Projekter, der modtager støtte fra dette paraplyprojekt, antages at have en varighed på max. to år, medmindre andet er aftalt med FU forud for projektstart.

Læs den fulde Projektbeskrivelse for Støtte til Kvinder og Piger i Grønland

Donationer til projekter

Paraplyprojektet yder støtte til projekter, der efter ansøgning godkendes i FU. Regioner, klubber og andre aktører kan løbende donere midler til projektet ved at indsætte donationer på unionens konto: reg. nr. 2600 konto nummer 6878 372 474 eller på Mobile Pay 17623 (skriv i meddelelsesfeltet “Kvinder og Piger i Grønland + evt. dit CPR nr.)

Ansøgningsskema

Afrapporteringsskema

 

Projektgruppen består af PD Anne Birgitte Helbo, APD Aase Krag-Petersen, RPD Kirsten Torpe og Linda Sommer, SI Lolland 

Det har vi støttet i 2021 - 2022

Støtte på 50.000 kr. til udgivelse af en fagbog om ”Starten af livet sætter spor ind i fremtiden”. Bogen skrives af den danske psykolog Conni Gregersen, som har arbejdet i Grønland i mange år – og stadig er der.

Støtte på ialt 39.400  kr. til 2 piger fra Børnehjemmet i Uummannaq. Begge piger går på gymnasiet i Aasiaat, som ligger næsten en dagsrejse fra børnehjemmet. Derfor er det nødvendigt, at de opholder sig i Aasiaat det meste af året. Pengene skal gå til køkkenredskaber, pc og musikredskaber. Børnehjemmet arbejder med musik på højt niveau, og musik betyder meget for pigerne, som gerne vil have deres egne instrumenter.

 

Støtte på 17.500 kr. til Sara Johansen. Beløbet skal bruges til supervisionsuddannelse/certificering. Supervisionen skal gives til socialrådgivere og andre fagpersoner, som arbejder med grønlandske piger og kvinder – i Grønland og Danmark.