Mål og strategier

Mål nr. 1

Soroptimist International vil forbedre liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse, ved at fremme og udvikle selvstændighed og gøre det muligt for kvinder og piger at bruge deres fulde potentiale.

Strategimål:

1. Øge adgangen til formelle og ikke-formelle uddannelsesmuligheder (Uddannelse)
2. Forbedre adgangen til økonomisk selvstændighed og forbedre kvinders jobmuligheder (Økonomi)
3. Udrydde vold mod kvinder og piger og sikre kvinders deltagelse i konfliktløsninger (Menneskerettigheder)
4. Forbedre fødevaresikkerheden for kvinder og piger samt sikre deres adgang til de bedste sundhedssystemer (Sundhed)
5. Varetage kvinders og pigers særlige behov ved at forbedre den miljømæssige bæredygtighed og imødegå virkningerne af klimaændringer og katastrofer (Miljø)

Mål nr. 2

Soroptimist International vil være en global stemme, der øger kvinders og pigers adgang til uddannelse og ledelse

Strategimål:

1. Styrke og øge Soroptimist Internationals rolle som fortaler på alle niveauer
2. Intensivere de aktiviteter og partnerskaber, der øger organisationens internationale
profil og synlighed
3. Sørge for, at Soroptimist Internationals fortalervirksomhed bygger på projektaktivitet både lokalt og globalt

Klubberne vil primært arbejde efter de fem strategimål under mål nr. 1.

SIE Strategi 2019-2025 (mid-term) strategiske elementer, baseret på såvel Soroptimist Internationals vision & mission som FN’ Bæredygtige Verdensmål

Vision for SI og SIE

Kvinder og piger vil udnytte deres individuelle og kollektive muligheder, realisere deres fremtidsplaner og på lige vilkår være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden.

Mission for SI og SIE

Soroptimister ændrer og forbedrer liv og status for kvinder og piger gennem uddannelse, styrket gennemslagskraft og realisering af personlige potentialer.

Principper for SIE (New Constitution) – Soroptimister stræber efter:

 • Forbedret status for kvinder
 • Høje etiske standarder
 • Menneskerettigheder til alle
 • Lighed, udvikling og fred gennem fremme af international forståelse og goodwill

 

SIE Fokusområder

Vi har fokus på følgende områder:

 • Uddannelse
 • Styrkelse af kvinders gennemslagskraft
 • Vold mod kvinder
 • Sundhed & Fødevaresikkerhed
 • Bæredygtighed

SIE mid-term Strategi

Advocacy er det overordnede og ledende princip. SI er officielt repræsenteret i overordnede FN organisationer på basis af den forenede styrke, der ligger i medlemmernes, dvs. Føderationernes program- og advocacyarbejde.

Motto

Vi står på kvinders side ved at fremme uddannelse og udrydde kønsbaseret vold (som nævnt i FN’s Bæredygtige Verdensmål 4 og 5).

Hvordan?

 • Gennem projektarbejde på såvel Unions- som Klubniveau at virkeliggøre FN’s Bæredygtige Verdensmål 4 og 5
 • Ved at tilbyde legater til uddannelse og træning af kvinder og piger
 • Ved at være mentorer for kvinder og piger
 • Ved at støtte og tilbyde lederuddannelse for kvinder

Implementering ved hjælp af Advocacy

 • FN med SIE’s konsultative status i ECOSOC
 • European Women’s Lobby
 • OSCE
 • Council of Europe
 • Aktiv deltagelse i nationale og internationale debatter og diskussioner
 • Unionens Advocacy Koordinatorer

Fremme SIE ved hjælp af Kommunikation

 • Kommunikere med én stærk stemme, med ét budskab for let at blive genkendt ud over hele SIE regionen
 • Ensartethed i måden, vi præsenterer os på.
 • Mere standardisering i Unionernes / Single Clubs mht. brug af samme Corporate Identity (genkendelighed i logo / layout)
 • Moderne og opdaterede hjemmesider samt brug af de sociale medier

Styrke SIE’s arbejde gennem Samarbejde med andre organisationer

 • Forbedre virkning og rækkevidde af projekter og initiativer, SIE samarbejder med andre organisationer når det er ønskeligt.
 • Stræbe efter at blive en Attraktiv organisation
 • Advokere i frontrækken for kvindesager
 • For personlig vækst og udvikling
 • For partnerskab og global forståelse

Have aktive, dedikerede og entusiastiske medlemmer

 • Ved at identificere “eksperter” indenfor vore fokusområder
 • Ved at tilbyde kurser til valgte medlemmer på betroede poster (Unions Præsidenter, Programme Directors, Unions Advocacy Koordinatorer)
 • Ved at dele viden og færdigheder
 • Ved at rekruttere nye, yngre medlemmer

 

SIE Præsident Carolien Demey 5 udviklingsmål for 2022-2024

SDG 1 |  Program og fortalervirksomhed

Fokuserer på det grundlæggende”: uddannelse, styrkelse af kvinders empowerment, vold mod kvinder, sundhed og fødevaresikkerhed, miljø.

SDG 2 |  Kommunikation

Fremhæver soroptimismen og forstærker kommunikationen for mere synlighed.

SDG 3 |  Forøgelse af medlemstallet

Foreslår modige tilgange til at øge vores medlemstal og investere i en følelse af fællesskab.

SDG 4 |  Smart re-design

Forbedrer vores organisation, dens struktur, vores fordeling af vores tid, penge og energi

SDG 5 |  Uddannelse

Fremmer uddannelse på mange måder: mentorskab, stipendier, Leadership Akademier og inspirerer kvinder og piger til modigt at kræve ligestilling mellem kønnene.