Du er her

SI Danmark

Soroptimist International er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv med 1600 medlemmer i Danmark.

SI Danmark arbejder for kvinder og børns liv og rettigheder, både i Danmark og internationalt.

Er du interesseret i medlemsskab?

Du er altid velkommen til at kontakte en lokal klub og deltage som gæst til et af møderne.

Kontakt en lokal klub

Præsidentskifte 1. oktober 2014 præsident Anne Marie Boile Nielsen for perioden 2014 - 2016

Hjørdis Hansen præsident 2010 - 2012, Ellen Hansen præsident 2012 - 2014 og ny præsident Anne Marie Boile Nielsen 2014 - 2016

2014 Nordisk Forum i Malmø

”We make our Voice heard – and we take action”  
Soroptimisterne var meget synlige på Nordisk Forum i Malmø!

Læs mere

2014 Best Practice Awards SI Silkeborg

Projektet Brillehappening - Sundhed i Nepal
Link til SI Silkeborg
Folder om projektet

Global Impact Report 2012-2013

Soroptimister gør en forskel for kvinder og piger
Hvert år udsender Soroptimist International en rapport over resultatet af det arbejde, der udføres i soroptimistklubber over hele verden, Global Impact Report. Resultaterne fra 2012-13 kan nu læses på SI’s hjemmeside
link her

Soroptimist Project Matching

Kvinder klima og Kenya anden fase - finansieret af danske soroptimister

Samtidig med afviklingen af det officielle Kenyaprojekt finansieret af Udenrigsministeriet/Danida har danske soroptimistklubber og enkeltpersoner doneret penge til ekstra klubprojekter i Kenya.
Der blev i alt indsamlet 125.000 kr. på den særlige konto til formålet, og pengene er blevet brugt i to omgange

Læs mere

Tour de Aarhus 2015

In 2015 SI Aarhus invites 30 - 35 soroptimist from other European countries to participate in a biking tour
link her

SI Addis Ababa Skoleprojekt

Formålet med projektet er at sikre 65 ubemidlede piger i Addis Ababa skolegang.
Pigerne får sponsoreret skolepenge, skoleuniformer, skolebøger og andre undervisningsmaterialer af SI Danmark.
Si Danmark sælger Gavebreve og Jubilæumssmykket (50% af prisen) til fordel for projektet.

Læs mere

Støttemedlem for Kvinderådet

Alle, der har lyst til at støtte Kvinderådets arbejde økonomisk og holdningsmæssigt, kan melde sig ind i Kvinderådets støttekreds.

Læs mere

SIE 2014 Best Practice Awards

Salg af sløjfer - brochurer - mærkater - mm

Støt vores projekt Stop Kvindehandel/Trafficking køb sløjfer, mærkater etc.
Køb sløjfen og vis, at du tager afstand fra handel med kvinder og børn.
Pris pr. sløjfe kr 20 - Køb minimum 50 sløjfer.

Læs mere