Stop Vold mod Kvinder og Piger

Stop Vold mod Kvinder og Piger er et nyt projekt, som SI Danmark har vedtaget. Projektet er en udvidelse af det tidligere projekt Stop  Trafficking.

Projektet skal støtte udviklings- og advocacy-tiltag, der har til formål at stoppe vold mod kvinder og piger.  Projektet omfatter således vold i bred betydning.

Fremtrædelsesformerne er mange: slag, spark, trusler, ydmygelser, udstødelse fra sociale sammenhænge (f.eks. fistelkvinder og heksepigebørn), omskæring af piger og unge kvinder, trafficking, for blot at nævne nogle.

Formål

Projektet er et paraplyprojekt, der skal inspirere og støtte unionen, regioner og klubber til at initiere projekter, der har til formål at sætte fokus på vold mod kvinder og piger, herunder trafficking, for derigennem at stoppe voldelig adfærd, samt at støtte kvinder og piger, der allerede har været udsat for vold, i at kunne genskabe et godt liv.

Projektet er åbent for, at andre organisationer – gerne i samarbejde med klubber/regioner/union – kan bevilges midler fra projektet i henhold til nærværende projektbeskrivelse.

 

Målgruppe

Projektets målgruppe er kvinder og piger, der har været udsat forvold i bred forstand. Projekterne skal enten skabe varigt fravær af vold eller skal sætte fokus i offentligheden på vold og konsekvensen af vold.

Da det iflg. statistikkerne oftest er mænd, der øver vold mod kvinder, kan projekter følgelig have fokus på mænds adfærd, men med det formål, at hindre dem i at udøve vold mod kvinder og piger.

Ansøgning

Ansøgninger skal rumme oplysninger om samme punkter som projektbeskrivelsen og skal derudover rumme oplysning om:

 • hvilke aktiviteter, der iværksættes for at opfylde projektets mål.
 • hvem der deltager i projektet og hvordan (beskrivelse af projektorganisationen), samt
 • tidsplan for de enkelte aktiviteter i projektet
 • hvordan man vil forankre projektet hos de involverede
 • budget og finansiering,
 • hvordan og hvornår projektet evalueres
 • hvordan projektet er kommunikeret ud i samfundet
 • hvordan nye medlemmer er involveret i projektet

Her er den samlede projektbeskrivelse for  Stop Vold mod Kvinder og Piger

Vi modtager med glæde donationer til projektet på reg nr. 2600 konto nr. 6875974643 eller på Mobile Pay 17623 (skriv i meddelelsesfeltet “Stop Vold” + dit CPR nr.)

Det er rigtigt, at der kun er 5 cifre og når du betaler kan du se, at det er til Soroptimist International Danmark
Angiv ved bankoverførslen eller i en SMS dit navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen – så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen.

Ved betaling som Kernegiver og oplysning af CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.

Der sælges også stadig lilla sløjfer (så længe lager haves) samt gavemærker fra Unionsbutikken. Begge dele til fordel for projektet.

Projektansoegnings skema

Afrapporteringsskema

Stop violence against women and girls – project description in English

Application in English Stop Vold

Report and Evaluation form in English dec. 2022 Stop Violence

 

Projektgruppen for Unionsprojektet ”Stop Vold mod Kvinder og Piger” består af :

PD Ina Dorfman – pd@soroptimist-danmark.dk

RPD Gunvor Bruus – gunvorbruus@gmail.com

RPD Hanne Duffy – hanneduffy@hotmail.com

APD Aase Krag-Petersen – aakp111@gmail.com

Det har vi støttet i 2020-2022!

I 2021 har vi støttet Danner med 46.285 kr. til projektet “Markering af 2 års dagen for indførelse af lov om kriminalisering af psykisk vold – hvor står vi dag”. Danner udarbejdede en rapport.

I 2021 har vi givet tilsagn om støtte på 15.000 kr. til journalist Line Vaaben, som vil skrive en bog om “Kvindedrab gennem de sidst 25 år”. Bogen udkommer i oktober 2022. Soroptimist International Danmark er nævnt i bogen.

I 2021 har vi støttet organisationen Exist med 22.000 kr. til Night Light Cafe og oplysningsvirksomhed.  EXIST arbejder for at kunne tilbyde en tilværelse fri af prostitution for nigerianske kvinder.

I 2022 er bevilget yderligere 22.000 kr. til brug for Exists arbejde i 2023.

I 2022 har vi støttet flygtninge fra Ukraine med følgende beløb:

 • 87.300 kr. SI Stefa Voda i Moldova
 • 140.000 kr. til SI Rumænien
 • 60.000 kr. til SI Lviv via SI Warsawa
 • 50.000 kr. til SI Polen
 • 40.000 kr. til SI Rumænien