SI Addis Ababa Skoleprojekt

Derfor skal vi fortsat støtte skoleprojektet i Addis Ababa

Der er fortsat et stort behov for at hjælpe 60 ubemidlede piger i Addis Ababa, Etiopien, som vi har valgt at hjælpe. Vores hjælp giver pigerne mulighed for at gå i skole, få en uddannelse og senere få et job med indtægter, der kan forbedre deres livssituation. Alternativet til et rigtigt job er risikoen for at blive lokket til prostitution eller blive offer for trafficking.

Vores hjælp betyder, at pigerne får den basale skolegang med skolepenge, skoleuniformer, skolebøger, skoletasker og andre undervisningsmaterialer. Vores støtte betyder også, at pigerne får muligheder for at videreuddanne sig på Highschool, College og anden videregående uddannelse.

Soroptimist International Danmark har støttet skoleprojektet i Addis Ababa siden 2013 og vil fortsætte støtten med et beløb, der kan dække det årlige behov på cirka 23.000 kroner. Vi vil gerne fortsætte støtten til pigerne, fordi vi ved det nytter. Skolepigerne og deres familier i Addis Ababa udtrykker deres dybe taknemmelighed til den Danske Union.

Også i skoleåret 2019 –2020 har alle 60 piger, som er fordelt på flere skoler i distriktet, klaret sig godt og er nu rykket et klassetrin op. Pigerne er i alderen fra 6-17 år. Skoleåret 2020 – 2021 er startet i september og Unionen har sendt 3.000 Euro til dette skoleår, hvor fordelingen af midlerne sker i samråd med skolemyndighederne i de enkelte skoledistrikter i Addis Ababa, som SI samarbejder med. Takket være alle klubbernes donationer, har det været muligt at sende yderligere hjælp i en presset situation med Corona virus og arbejdsløshed. Pigernes forældre, der er arbejdsløse eller løsarbejdere har ingen indtjening haft i lang tid og har dermed gjort situationen katastrofal. SI Addis Ababa og klubbens ansvarlige for projektet, Lemlem Turkey, fik organiseret uddeling af fødevarepakker, menstruationsbind, værnemidler, medicin og andre fornødenheder til pigernes familier for i alt 13.440 Euro.

Soroptimist International får detaljerede rapporter og regnskaber fra SI Addis Ababa, ligesom vi har underskrevne kontrakter fra pigernes forældre, at de vil påse at pigerne følger skolegangen, ligesom vores projektpartner er garant for projektet og at støtten når frem til de aftalte formål.

Skoleprojektet i Addis Ababa skal fortsat støttes. Derfor appelleres endnu engang til at give donationer eller ved at købe Gavebreve på et selvvalgt beløb.

 • Gavebrev-beløb indsættes her: Reg. 2600 kontonummer 6445890993
 • Donation-beløb indsættes her: Reg. 2600 kontonummer 8895872149
 • eller på Mobile Pay 17623 (skriv i meddelelsesfeltet “Addis Ababa” + dit CPR nr.)

Det er rigtigt, at der kun er 5 cifre og når du betaler kan du se, at det er til Soroptimist International Danmark
Angiv ved bankoverførslen eller i en SMS dit navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen – så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen.

Ved betaling som Kernegiver og oplysning af CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.

Det er håbet, at alle danske klubber vil støtte og give pigerne i Addis Ababa mulighed for en videre uddannelse ved håndværk eller yderligere studier, så de i fremtiden kan vise lederskab til fordel for medsøstre og deres land. Med dette projekt lever vi op til et af SI´s formål om at fremme ligestilling i form af education.

En repræsentant fra projektgruppen kommer gerne i klubberne og fortæller om projektet, hvor der vises et billedshow om skolerne og Soroptimisternes arbejde. Der kan også besvares spørgsmål via e-mail: joan@bruun-iversen.dk  eller på telefon nr. 24820089

Fakta om Etiopien

Etiopien er et af de fattigste lande i verden. Fattigdom og tørke i Etiopien har gennem flere årtier tvunget mange millioner familier til at flygte fra landområderne ind til byerne. I Addis Ababa bor udsatte familier i hastigt voksende slumområder. Her er livet ofte præget af fattigdom, vold og sygdom, såsom HIV/AIDS samt dårlig adgang til skoler, sundhedsklinikker, rent vand, strøm og lign. basale nødvendigheder.

Pigers situation i Etiopien

Skolegang i Etiopien er ikke en selvfølge og især ikke for piger. I landområderne især har fattige mødre brug for pigernes hjælp til at passe de yngre søskende, hente vand, brændsel og til andre gøremål i hjemmet. Derfor kommer pigerne ofte ikke i skole eller går uregelmæssigt i skole.

Selv i dag, og trods forbud, finder arrangerede ægteskaber fortsat sted, især i fattige familier, hvor forældrene ofte er analfabeter.

Det gør skoleprojektet (2013)

 • Sikrer at i alt ca. 60 ubemidlede piger fra Addis Ababas slumområder årligt får sponsoreret skolepenge, skoleuniformer, skoletasker, bøger og andre skolematerialer som hjælp til at de kommer i skole og at de færdiggør grundskolen fra 1. til 8. klasse.
 • Samarbejder med en lokal NGO ”Love for Children Organization” som sammen med de officielle børne/ungdoms myndigheder udtager pigerne som støttes af projektet fra op til 12 forskellige skoler i Addis Ababa.
 • Fungerer som mentorer for pigernes mødre, hvor soroptimisterne i Addis Ababa vejleder mødrene i vigtigheden i at pigerne færdiggør grundskolen så pigernes muligheder for videre uddannelse bliver mere opnåelig. Klubbens medlemmer påser at pigerne passer deres skolegang.
 • Øger pigernes viden om egne rettigheder og en bevidstgørelse om, at de ved bedre læsefærdigheder og andre skolekundskaber forstår fordelende ved at gifte sig senere, bliver bedre til at sige fra overfor voldelige og seksuelle overgreb, ved mere om prævention, får børn senere, bliver mere oplyste om HIV/AIDS/andre sygdomme. Bedre uddannelse gør, at disse piger lettere kommer ud af fattigdommen og blive mere samfundsbevidste og kan medvirke aktivt til en demokratisk udvikling af deres land.
 • Advarer pigerne om farerne ved at blive fristet til at søge “au pair” jobs i f.eks. de nærliggende arabiske lande, idet disse jobs ofte viser sig at være noget helt andet nemlig et liv som husslave eller prostitueret. Der findes mange ulykkelige eksempler herpå.

Sådan udføres projektet

 • Projektet løber i perioden 2013.
 • Midlerne kommer fra soroptimist medlemmerne i Danmark via donationer, salg af gavebreve.
 • SI Danmark er mentorer for SI Addis Ababa og påser at projektet udføres efter aftale med rapportering til den danske styregruppe som evaluerer projektet løbende.

Projektansoegnings skema

Projektgruppen består af:

Projektansvarlig Joan Bruun Iversen, SI Varde – joan@bruun-iversen.dk

Hjørdis Hansen, SI Ribe – hjoerdis.hansen@gramnet.dk

Tak fra Addis Ababa

Tak fra Addis Ababa

Dearest Lisbeth,

Happy to tell you we distributed the support to the 60 girls. As you have
mentioned it was not easy. Since I have promised that we will do the job,
we all tried all our best to realize the implementation.

The amount received is 9660 euro that is in Eth,Birr 354,929. First we
discussed how we should distribute. The first idea was to buy food items
and distribute every month. But we found it time taking and expensive.
Therefore we decided for the first distribution to buy food oil and
sanitary material and some cash for the purchase of other food items. Each
month Eth.Birr 900 will be channeled to each girl, so this will cover for
six months as of July. Since we do not have enough budget for
telephone/internet and transport cost we also allocated 460 euro for the
mentioned expenses.

Based on this we invited the 60 girls through telephone to come with one
adult family member and explained to them that Danish Union has sent them
the support for this difficult time and told them your great concern. They
were all happy and expressed their gratitude to you.

Even though it was hard and risky but we are happy we fulfilled your wish
and gave us great satisfaction when we see their happiness.

With Love,

Lemlem

Brev fra januar 2021

Report on Income Generating Activities of 60 Girls Project

It is to be recalled that we shared you the discussion we conducted in regard to Income Generating activities of the families of the sixty girls that assignment was given to them to come with Business Plan.

Based on that, their families came with Business plan on the kind of activities they would like to be engaged. By assessing its feasibility an amount of Birr 6000.00(six thousand) has been allocated for each of the family. Then before we release the mone

y we found it important to give them business skill training on how to manage it. After that we requested them to open individual Bank Account and was deposited in their individual accounts.

Fortunately on that day a group of Addis Ababa Council members have visited our Organization and it was a good opportunity to introduce the 60 girl’s project to them.  The family members were attending the business skill training and the council members talked to them and made short speech that they are lucky for getting this support and have to work hard to manage t

On that day we gave them their Book Account and we asked the Council members to give to some of them and say encouraging words to themheir businesses and take care of their children. Besides they told them they have to be self-supportive not always looking for handouts.

They were happy about the program and appreciated Danish Union for the support it has made.

For your information the financial report is as follows:

Total amount received                            Birr 643,680.75

Expenses

Food and Sanitary materials                            167,461.83

Cash support for Income Generating             360,000.00

 

Educational material support                          42,000.00

Other related expenses                                       6,539.99

Total expense                                                      575945.82

Remaining Balance                            67,734.93

 

Det har vi støttet i Addis Ababa 2020-2022

I november 2022 er sendt 100.000 kr. til skolemad, tøj, undervisningsmaterialer og menstruationsbind til de 70 piger vi støtter i 2021-2022.

I april 2021 er der sendt 100.000 kr. og der sendes 100.000 kr. igen i oktober måned. I april 2022 er der sendt 20.000 kr. – ialt 220.000 kr.  Der er tale om en udvidet hjælp i 2021-2022 til yderligere 70 piger og deres forældre. Pengene går til skolematerialer, menstruationsbind, mundbind, medicin og personaleløn, telefonudgifter m.v. Dermed vil det lette byrden for familierne med det formål at opstarte små indkomstgenerende virksomheder.

 

Støtte til 6 etiopiske kvinder, så de kan få uddannelse og sikres arbejde når de hjemsendes fra Dubai, hvor de er strandede som migranter. Støtten er på max. 5000 kr., idet det er region 6, der står for projektet som sådan i samarbejde med hjælpeorganisationen CAWEE.