SI Addis Ababa Skoleprojekt

Formålet med projektet er at sikre 60 ubemidlede piger i Addis Ababa skolegang. Ved at give disse piger mulighed for at gå i skole og derved forbedre deres livssituation, således at pigerne kan få uddannelse og senere job og derved bedre kan klare sig og ikke blive lokket til mindre heldige alternative muligheder for indtjening.

Pigerne får sponseret skolepenge, skoleuniformer, skolebøger og andre undervisningsmaterialer af SI Danmark,
som også sælger Gavebreve til fordel for projektet.

Projektperiode 2013 – 2023. Årligt finansieringsbehov ca. 23.000 kroner

Samarbejdet mellem Danmarksunionens Mentor/Twinning partner SI Addis Ababa er primært skoleprojektet der støtter unge, mindrebemidlede piger, som ellers ville være i fare for at droppe ud af skolen, eller slet ikke have chance for skolegang.

Vil du købe Gavebrev til fordel for skoleprojektet betal på: reg. 2600 kontonummer 6445890993
Vil du donere til fordel for skoleprojektet reg. 2600 kontonummer 8895872149

2018 – 2019

Det er positivt at kunne bringe en opdatering om vort skoleprojekt under Danmarksunionen.
Projektet som støtter 60 mindrebemidlede piger i Addis Ababa’s basal skolegang og til at kunne gå videre til Highschool og anden videreuddannelse, én er på vej til Universitet.

Der støttes med uniformer, skoletasker, skolebøger m.m. og om nødvendigt med skolepenge, de fleste skoler har gratis skolegang, men ikke nødvendige materialer.

Det er glædeligt, at så mange har støttet og støtter projektet.
Også i skoleåret 2017 – 2018 har alle de 60 piger som er fordelt på flere skole i distriktet klaret sig godt og er nu rykket et klassetrin op. Pigerne er i alderen 6-17 år. Fordelingen foregår i samråd med skolemyndighederne i det pågældende skoledistrikt i Addis Ababa som SI Addis Ababa samarbejder med. Byen har ca. en million indbyggere og er delt op i distrikter.

Semesteret 2018-2019 er startet midt september og Unionen har sendt 2.800 Euro til dette skoleår.

Vi får detaljeret rapport og regnskab fra SI Addis Ababa, som er ansvarlige for projektet, ligeledes får vi jævnligt herlige billeder af pigerne, nogle af dem ses her.

Pigernes forældre underskriver en kontrakt på, at de vil påse at pigerne følger skolegangen. Forældrene informeres også om, at støtten kommer fra SI Danmark.Etiopien har over 100 millioner indbyggere og har som mange andre afrikanske lande en sammensat befolkning med en veluddannet elite, mange rige og så umådelig mange uden uddannelse og i stor fattigdom. Der kan være korruption og svære vilkår*, derfor er det godt – og betryggende for os danske Soroptimister, at vores Projektpartner står som garanter for projektet.

* Der blæser heldigvis mildere vinde, landets nye Ministerpræsident (landets øverste leder) arbejder på at forbedre landets situation. Ligeledes er det glædeligt, at i eftersommeren 2018 er landets første kvindelige minister blevet valgt.

Dette skoleprojekt kan ikke fungere uden hjælp fra de danske Soroptimister – derfor appelleres endnu engang om støtte til projektet, ved donationer og ved køb af Gavebreve. Gavebrevene kan fås på lige det beløb der ønskes.

*NB ved tiltaget om at sætte mere fokus på videuddannelse efterkommes samtidig flere punkter fra den afsluttende erklæring på SIE kongressen i Firenze, hvor Soroptimister opfordres til at støtte uddannelser der kan styrke og gøre det muligt for kvinder og piger at nå deres fulde potentiale.

Det er håbet, at alle danske klubber vil støtte initiativet og derved give piger i Addis Ababa mulighed for en videre uddannelse ved håndværk eller yderligere studier, så de i fremtiden kan vise lederskab til fordel for medsøstre og deres land.

Projekt gruppen er Guvernør Joan Bruun Iversen, SI Varde, Past- præsident Hjørdis Hansen, SI Ribe og projektansvarlig Lisbeth Hass, SI Esbjerg, med reference til Unionspræsidenten.

En repræsentant fra projektgruppen kommer gerne i klubberne og fortæller om projektet, hvor der vises et billedshow om skolerne og Soroptimisternes arbejde. Der kan også besvares spørgsmål via e-mail: lisbeth.hass@privat.dk på telefon.75138725 eller 40580020

Fakta om skoleprojekt mellem SI Danmark og SI Addis Ababa

Fakta om Etiopien
Hovedstad Addis Ababa
Indbyggertal 95 mio. (2015)
FN’s HDI 173 ud af 186 lande på FN’s HDI (2015)
Levealder 63 år (2013)
Skolegang Ca. 52 % piger og ca. 60 % drenge færdiggør grundskolen (2013)

*FN’s Human Development Index måles på et lands national indkomst, gennemsnitlig levealder og læse/skrive færdigheder

Etiopien er et af de fattigste lande i verden. Fattigdom og tørke i Etiopien har gennem flere årtier tvunget mange millioner familier til at flygte fra landområderne ind til byerne. I Addis Ababa bor udsatte familier i hastigt voksende slumområder. Her er livet ofte præget af fattigdom, vold og sygdom, såsom HIV/AIDS samt dårlig adgang til skoler, sundhedsklinikker, rent vand, strøm og lign. basale nødvendigheder.

Pigers situation i Etiopien

• Skolegang i Etiopien er ikke en selvfølge og især ikke for piger. I landområderne især har fattige mødre brug for pigernes hjælp til at passe de yngre søskende, hente vand, brændsel og til andre gøremål i hjemmet. Derfor kommer pigerne ofte ikke i skole eller går uregelmæssigt i skole.
• Kun 52 % af piger indskrevet i skole færdiggør grundskolen
• Selv i dag, og trods forbud, finder arrangerede ægteskaber fortsat sted, især i fattige familier, hvor forældrene ofte er analfabeter.

Hvad gør skoleprojektet (2013-2023) mellem SI Danmark og SI Addis Ababa?

Uddannelse er vejen ud af fattigdom og til forbedret status for piger og kvinder

• Sikrer at i alt ca. 60 ubemidlede piger fra Addis Ababas slumområder årligt får sponsoreret skolepenge, skoleuniformer, bøger og andre skolematerialer som hjælp til at de kommer i skole og at de færdiggør grundskolen fra 1. til 8. klasse.
• Samarbejder med en lokal NGO ”Love for Children Organization” som sammen med de officielle børne/ungdoms myndigheder udtager pigerne som støttes af projektet fra op til 12 forskellige skoler i Addis Ababa
• Fungerer som mentorer for pigernes mødre, hvor soroptimisterne i Addis Ababa vejleder mødrene i vigtigheden i at pigerne færdiggør grundskolen så pigernes muligheder for videre uddannelse bliver mere opnåelig. Klubbens medlemmer
påser at pigerne passer deres skolegang.

• Øger pigernes viden om egne rettigheder og en bevidstgørelse om, at de ved bedre læsefærdigheder og andre skolekundskaber forstår fordelende ved at gifte sig senere, bliver bedre til at sige fra overfor voldelige og seksuelle overgreb, ved mere om prævention, får børn senere, bliver mere oplyste om HIV/AIDS/andre sygdomme. Bedre uddannelse gør, at disse piger lettere kommer ud af fattigdommen og blive mere samfundsbevidste og kan medvirke aktivt til en demokratisk udvikling af deres land.
• Advarer pigerne om farerne ved at blive fristet til at søge “au pair” jobs i f.eks. de nærliggende arabiske lande, idet disse jobs ofte viser sig at være noget helt andet nemlig et liv som husslave eller prostitueret. Der findes mange ulykkelige eksempler herpå.

Hvordan udføres projektet?

• Projektet løber i perioden 2013-2023 med et budget på 275.000 DDK
• Midlerne kommer fra soroptimist medlemmerne i Danmark via donationer, salg af gavebreve og salg at SI Danmarks Jubilæumssmykke.
• SI Danmark er mentorer for SI Addis Ababa og påser at projektet udføres efter aftale med rapportering til en dansk styregruppe som evaluerer projektet løbende.

Tak fra Addis Ababa

Dearest Lisbeth,

Happy to tell you we distributed the support to the 60 girls. As you have
mentioned it was not easy. Since I have promised that we will do the job,
we all tried all our best to realize the implementation.

The amount received is 9660 euro that is in Eth,Birr 354,929. First we
discussed how we should distribute. The first idea was to buy food items
and distribute every month. But we found it time taking and expensive.
Therefore we decided for the first distribution to buy food oil and
sanitary material and some cash for the purchase of other food items. Each
month Eth.Birr 900 will be channeled to each girl, so this will cover for
six months as of July. Since we do not have enough budget for
telephone/internet and transport cost we also allocated 460 euro for the
mentioned expenses.

Based on this we invited the 60 girls through telephone to come with one
adult family member and explained to them that Danish Union has sent them
the support for this difficult time and told them your great concern. They
were all happy and expressed their gratitude to you.

Even though it was hard and risky but we are happy we fulfilled your wish
and gave us great satisfaction when we see their happiness.

With Love,

Lemlem