SNLA deltagerne 2023
SNLA deltagerne 2023

Soroptimist Nordic Leadership Academy

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)

Soroptimist Nordic Leadership Academy tilbyder unge kvinder med nordisk eller anden etnisk baggrund i alderen 20-30 år en uddannelse i ledelse og personlig udvikling.

Instruktører rekrutteres fortrinsvis blandt nordiske soroptimister, der stiller sig til rådighed uden honorar. Akademiet, der foregår på engelsk, bliver gentaget med 25 – 30 deltagere hvert år i et af de fem nordiske lande. I 2023 er Unionerne blevet enige om i en femårige periode, at samarbejde med de baltiske sortoptimister. Således at der – udover fem deltagere fra hvert af de nordiske lande – inkluderes fem unge baltiske kvinder på akademiet. Det betyder at rammerne udvides, så der i år og fremover bliver i alt 30 deltagere på akademierne.

SNLA 2024:

Akademiet finder i 2024 sted i landsbyen Tjøtta, Norge ( i Nordnorge, tæt ved UNESCO Verdensarv området: Vega, 25 km syd for Sandnessjøen lufthavn).

Uge 26: fra søndag 23.juni aften – lørdag 29.juni formiddag

Ansøgningsfristen er 18. marts til SNLA 2024
Ansøgningsskemaet hentes HER

Find flyer her:  SNLA Soroptimist nordic leadership academy 2024

Såvel rejse, ophold og undervisning betales af Soroptimist International.
 Tilbuddet gælder unge kvinder, der er mellem 20 og 30 år
 har nordisk eller anden etnisk baggrund,
 er bosiddende i et nordisk land
 er interesseret i ledelse
 ønsker at bidrage til ligestillingen i samfundet
 kan følge undervisningen på engelsk

Temaer: At sætte sig mål, Karriereudvikling, Emotionel Intelligens, Interkulturel kommunikation, Præsentationsteknik, Feedback culture, Debat, Økonomi, Mental Træning, Kvinders Rettigheder, Mentoring, Coaching Sessions samt information om Soroptimist International.
Undervisere er velkvalificerede og fagligt kompetente kvinder, der arbejder professionelt med ledelse, coaching og kommunikation.

 

SNLA 2023:

Der blev samlet et stærkt hold på fem deltagere fra Danmark – med aktive unge kvinder, der er indstillet af / har kontakt til klubberne: SI Grenaa, SI Vejle og SI Aarhus.

Med SNLA 2023 indledes en ny runde i de nordiske unioners samarbejde om SNLA. Unionerne er blevet enige om i denne femårige periode, at samarbejde med de baltiske sortoptimister. Således at der – udover fem deltagere fra hvert af de nordiske lande – inkluderes fem unge baltiske kvinder på akademiet. Det betyder at rammerne udvides, så der i år og fremover bliver i alt 30 deltagere på akademierne.

 

Akademiet har tidligere været afholdt:
på Öland, Sverige 2017, i Røros, Norge 2018, i Rauma, Finland 2019,
virtuelt / i Kalundborg, Danmark 2020-21, på Bifröst, Island 2022 samt i Skåne, Sverige 2023.

SNLA 2017 på Öland – YouTube

Følg gerne med på facebooksiden: SNLA-Soroptimist Nordic Leadership Academy.
https://www.facebook.com/SNLA-Soroptimist-Nordic-Leadership-Academy-1699709210341613/

 

“Nordisk Kulturkontakt” / under Nordisk Ministerråd har fra Støtteprogrammet “Norden 0-30” støttet akademiet mange gange.

Kontakt arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen kommer gerne på besøg i klubberne og orienterer om SNLA.

Anne Marie Boile Nielsen: annemarieboile@gmail.com Tlf. 6077 3278

Ulla Madsen: mail@ullamadsen.com Tlf. 2070 6310

Unionen modtager gerne donationer til SNLA for at SI Danmarks del af projektet kan hvile i sig selv.

Overførsel kan ske til reg nr. 2600 konto nr. 6894891562 eller via Mobile Pay til 17623. Skriv i meddelelsesfeltet “SNLA” + dit CPR nr.)

Det er rigtigt, at der kun er 5 cifre og når du betaler, kan du se, at det er til Soroptimist International Danmark.
Angiv ved bankoverførslen eller i en SMS dit navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen – så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen.

Ved betaling som Kernegiver og oplysning af CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.

Nye kandidater

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) er et gratis kursus i ledelse og personlig udvikling.

Såvel rejse, ophold og undervisning betales af Soroptimist International.

 • Tilbuddet gælder unge kvinder, der er mellem 20 og 30 år
 • har nordisk eller anden etnisk baggrund,
 • er bosiddende i et nordisk land
 • er interesseret i ledelse
 • ønsker at bidrage til ligestillingen i samfundet
 • kan følge undervisningen på engelsk

 

Nanna Høgsholt, en af deltagerne på akademiet  i Island 2022 udtaler:

SNLA har været en kæmpe oplevelse, der har givet mig indsigt, viden og troen på, at jeg kan meget mere, end før jeg tog afsted.”

Nanna Høgsholt

Alberte Maimburg, en anden af deltagerne på akademiet  i Island udtaler:

I løbet af ugen på Island opstod der en helt vild følelse af tillid, opbakning, sammenhold, sårbarhed, nysgerrighed og styrke mellem alle de tilstedeværende kvinder.

Det var enormt inspirerende, og en følelse, jeg vil holde fast i, når jeg møder modgang og udfordringer fremover!”

Alberte Maimburg

 

SNLA 2020-21 blev pga. Covid 19 afholdt dels med webinarer og dels med en afsluttende fællesweekend i hver af de nordiske lande Her er en video fra  evalueringen v/ Ellen Emilie, Helena, Simone, Elin (fra Island) og Amanda

Evalueringsvideo (fra Kalundborg)

Betina Mansa Jensen, deltager på SNLA 2019, sponseret af SI Odense:

Min oplevelse af at deltage i SNLA 2019 var udover al forventning: Jeg havde en forventning om at det ville blive en interessant og lærerig oplevelse rent fagligt – hvilket det også var, men hvad jeg ikke havde forventet var et rum fyldt med enormt motiverende kvinder, der alle var 100 % på hele ugen, og alle var villige til at dele ud af dem selv og deres oplevelser. Mest af alt har jeg lært hvad det kan give mig at stå sammen med andre kvinder.”

Betina Mansa Jensen

Se video med Betina Mansa Jensen

Danske deltagere i Kalundborg 2020-2021

 

SNLA Island 2022

Frivillige Mentorer

Frivillige Mentorer:

– Har du erfaring med ledelse?

– Og ønsker du at give din erfaring videre til en ung kvinde ved at blive mentor for en deltager på SNLA?

Så meld dig til Soroptimist Nordic Leadership Academy’s mentorprogram.

Vi har brug for din hjælp til at styrke den fortsatte udvikling af deltagerne i SNLA!

Som mentor bidrager du til din mentees udvikling, samtidig med at du udvikler dig selv. Det unikke ved en mentorkontakt er, at du som mentor tilbyder din mentee netop den faglighed og de kontakter, som hun har brug for – uden at kræve noget til gengæld. Din største drivkraft er, at du har lyst til at dele ud af dine viden og se din mentee vokse.

SNLAs mentorprogram starter på og efter hvert års akademi ved at kursusdeltagerne udvælger og kontakter potentielle mentorer via Skype eller lign.. Matchingen sker alene ud fra mentees særlige behov, baseret på personlighed og erfaringer, målsætninger mm. Efter matchingen og aftalen starter processen. Mentee og mentor bestemmer selv, hvordan og hvornår de mødes,- dvs. evt. virtuelt – for at diskutere mentees udviklingsproces, eventuelle problemer og behov. Et mentorforløb varer typisk 6-8 måneder og kan afsluttes såvel af mentor som mentee..

Dine opgaver som mentor:

 • Rådgive mentee ud fra hendes kvalificerede spørgsmål
 • I fælleskab udforske aspekter af ledelse, balancen mellem arbejdsliv og fritid og andre relevante arbejdsrelaterede emner – med fokus på mentees behov og målsætning
 • Give mentee feedback og opbakning i hendes professionelle og personlige udvikling
 • Formidle kontakter og præsentere mentee for officielle, uofficielle og SI-netværk, samt opfordre mentee på sigt til medlemskab af Soroptimist International.

Du kan få støtte fra den danske SIE koordinator Ulla Madsen og håndbogen ”SIE Guide for Mentorship”, som både mentor og mentee kan arbejde med. Arbejdet som mentor er frivilligt og ulønnet.

Fordele ved at være mentor:

 • Den personlige tilfredsstillelse ved at dine faglige færdigheder og erfaringer hjælper en ung kvinde med at vokse og udvikle sig
 • Mulighed for egen læring og personlig udvikling
 • Udvidet netværk via kontakten til din mentee
 • Meriterende for dit eget CV

Synes du, det lyder interessant? Så meld dig som mentor ved at henvende dig til een af SNLA arbejdsgruppens medlemmer.

SIE Mentorhåndbogen

Danske Soroptimistklubber

Om indkaldelse af kandidater:

 

 Find frem til lokale kandidater og støt SNLA

– Frem til 15. marts 2024 indkaldes igen nye kandidater

Vi opfordrer klubber eller distrikter til i deres eget lokalområde/på uddannelsessteder at identificere egnede unge kvindelige kandidater – med nordisk eller anden etnisk baggrund – til SNLA 2024 i Norge. Først og fremmest fordi soroptimister prioriterer at uddanne kvinder generelt – men særligt opfordrer kvinder til at kvalificere sig til og at gå efter lederpositioner. Desuden giver det positiv lokal omtale at formidle en ung kvindes deltagelse i SNLA. Endelig danner kandidaternes lokale forankring basis for at klubberne på forskellig vis fremover kan holde kontakten til kandidaterne og udfordre dem med opgaver – og på længere sigt kan se frem til at få nye medlemmer.

 

Alle klubber kan indstille kandidater

Ansøgningsprocessen frem mod udvælgelsen: Deadline for indstillinger til SNLA 2024 i Norge er 15. marts 2024.

Når klubben har identificeret sin kandidat, skriver vedkommende den elektroniske ansøgning på engelsk med bilag. Herefter interviewer arbejdsgruppen alle indstillede danske kandidater, tjekker deres engelskkundskaber og udvælger de fem deltagere, der kommer med på SNLA i Sverige. Vi vil gerne sikre et generelt fagligt højt niveau på SNLA; det er derfor vigtigt at understrege overfor jeres kandidater, at der er den nævnte proces frem mod udvælgelsen af de årlige 5 danske deltagere.

Alle klubber kan støtte SNLA med større eller mindre beløb

Vores erfaring fra de foregående års akademier er, at det lykkes at få en del fondsmidler til gennemførelse af akademiet, således har de resterende udgifter pr. deltager ligget på mellem kr. 2.000,- og kr. 5.000,-

Klubbernes støtte til projektet er vigtig for at vi hvert år sikrer rejse, ophold og undervisning for fem unge kvinder på SNLA samt udgifter til observatører, arbejdsmøder med mere.