Region 1 – Go for Water

Kort om projekterne: Befolkningen i Angola mangler rent vand. Derfor er otte klubber i Nord- og Midtjylland gået sammen om at skaffe midler til foreløbig to vandprojekter i den angolanske provins Benguela. Vi er nu færdige med projekt nr. 2 – et stort anlæg i Franca:

Kort om projekterne: Befolkningen i Angola mangler rent vand. Derfor er otte klubber i Nord- og Midtjylland gået sammen om at skaffe midler til foreløbig to vandprojekter i den angolanske provins Benguela. Vi er nu færdige med projekt nr. 2 – et stort anlæg i Franca:

Der var en gang en kilde, hvor alle hentede vand, til at drikke, til madlavning, til at bade i, til at vaske tøj i

Lige ved kildens udløb var vandet rent, men når vandet løb hen af jorden blev det forurenet og bakteriefyldt. Nu er kilden muret inde og en pumpe sørger for at pumpe vandet direkte fra udløbet op til overfladen, hvor det kan tappes til tøjvask og bad. Noget af vandet pumpes videre gennem nedgravede rørledninger til et UV-rensningsanlæg, hvorefter det rene drikkevandet lagres i den store blå tank. Herfra tappes det til daglig glæde for 3.500 mennesker.

Nu er der et vandrensningssystem, der mærkbart har højnet livskvaliteten og sundheden i det lille samfund.

Pengebarometer

Ultimo september 2014 er der i alt indsamlet: 575.011 kr. Pengebarometret bliver justeret løbende. Af det indsamlede beløb er der indtil d.d. anvendt 396.394 kr. i alt til projekterne.

Konto til indbetaling til projekterne

Reg. nr. 7750
Konto nr. 0001269938

Klubberne i Region 1

RandersViborgHjørringAalborgSkagenMariager Fjord ogSkive 

CVR nr. 34 77 53 11

Kontakt

Regionsrådet
Foredrag
Webmaster