Uddannelse af traditionelle jordemødre og sundhedsagenter i Ganda og Benguela

Klubberne i Region 1, RandersHjørringAalborgSkagenMariager Fjord og Skive har siden 2008 arbejdet med udviklingsprojekter i Angola.  Projektet overgik i 2021 til et Unionsprojekt, men det er fortsat et  udvalg bestående af medlemmer fra de 6 klubber, der er tovholdere på projektet.

Forløbet

To klasser, med 25 elever i hver, undervises og uddannes til Traditionelle jordemødre og Sundhedsagenter. Uddannelsen sker normalt på Sundhedsskolen i provinsen Benguela’s største by, men som følge af tidligere vellykket samarbejde, rejser 14 lærere (to hold á syv) ud i lokalsamfundet, hvor de underviser i hvert sit fag, det ene hold i Ganda kommune og det andet i Benguela kommune.

Sammen med hvert lærerhold følger en kvindelig vejleder, der giver støtte og tryghed for de unge/yngre kvindelige elever.

Udfordringer

  • Undervisning i lokalsamfundet kræver, at lærerstaben ofte må overnatte på stedet.
  • En del af eleverne kommer ligeledes langvejs fra uden mulighed for at komme hjem efter dagens undervisning. Der skal findes passende overnatningsmulighed til dem.
  • Der skal findes egnede lokaler til undervisning, lærerværelse mm.
  • Der skal skaffes midler til alle lærerlønninger og til undervisningsmidler til både teori og praktisk undervisning.
  • Det er en mindre udfordring, at budgetter og regnskaber modtages på portugisisk, men det mangeårige samarbejde gør, at denne udfordring løses.
  • Ved kursets afslutning skal der skaffes midler til Mini-kits til alle elever (nyt projekt). Disse Kits gør den enkelte i stand til at udføre sit arbejde, selv om vedkommende befinder sig i de små lokalsamfund uden nær kontakt til sygehus, klinik eller by med mulighed for materiel.

Løsning

Der er tidligere gennemført to lignende projekter, ’Uddannelse af traditionelle jordemødre I’ og ’Uddannelse af traditionelle jordemødre og sundhedsagenter II’. Dette har givet SI Danmark (tidligere Region 1) stor goodwill hos sundhedsmyndighederne. I forbindelse med disse to undervisningsforløb vil de lokale myndigheder dække udgiften til lokaleleje, inklusive udgifter til el, rengøring og sikkerhed. Derudover er de ansvarlige for at finde praktikpladser til alle kursister.  De vil også dække udgiften til overnatning og forplejning af lærerne.

Mamãs Optimistas de Angola samt nogle familiemedlemmer og frivillige vil dække udgiften til overnatning og forplejning af kursisterne.

Konto for Angolaprojekter hos Danmarksunionen dækker undervisningsforløbet, der er beregnet til 6 måneder. Der skal efterfølgende skaffes midler til Mini-kits.

Historisk

Det er en nyskabelse i Angola, at denne form for undervisning kan foregå i lokalområdet. De to tidligere undervisningsforløb foregik i Ganda kommune, men med dette projekt vil der tillige være et undervisningsforløb i Benguela kommune. Det kan kun ske, fordi De lokale Sundhedsmyndigheder, Sundhedsskolen, Mamãs Optimistas de Angola og danske Soroptimister har en samarbejdsform, hvor troværdighed og ærlighed er i højsædet.

Fordelene for kursisterne er indlysende, da de alle er kvinder, der sideløbende med undervisningen kan passe deres hjem og eventuelle familier. I dette forløb vil nogle af eleverne dog være ’kostskoleelever’.

Fakta

De 2 x 25 elever er mellem 19 og 37 år og har minimumskvalifikationer fra 8. klasse. De er blevet udvalgt med største omhu for dels at tilgodese den enkeltes ønske, men også således, at det enkelte geografiske områdes særlige behov kan dækkes efter endt uddannelse.

De vil alle være sikret arbejde og indtjening efter endt uddannelse. Den enkelte kvindes status vil højnes i kraft af dette, og hendes uddannelse vil være til gavn for hele det område, hun kommer til at arbejde i.

Projektet understøtter Soroptimist International’s formål ved at forbedre liv og status for kvinder og piger.

Der foreligger et budget for hele forløbet, og der udfærdiges et halvvejs regnskab.

Mål og resultater

Det kan allerede betragtes som en succes, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig faglig vis med et hold af kvalificerede lærere.

Det er ligeledes en succes, at myndighederne bidrager positivt til en del af omkostningerne.

Det bedste resultat vil være, at alle 50 elever består eksamen, hvorefter de kan tiltræde deres job. Med erfaring fra de første lignende kurser vil dette være opnåeligt. Alle de 55 tidligere uddannede arbejder i dag som traditionelle jordmødre med ansvar for hvert sit område. Af de 55 arbejder de 35 tillige som sundhedsagenter.

Tidsplan

Dette projekt forventes at have en varighed på 6 måneder. Det igangsættes i juli 2022.

Organisation og samarbejde 

Projektet, som er et Unionsprojekt, gennemføres af en projektgruppe på 2 medlemmer fra hver af klubberne i Region 1 i Danmarksunionen. Klubberne er: SI Randers, SI Hjørring, SI Aalborg, SI Skagen, SI Mariager Fjord og SI Skive. Projektgruppen varetager den praktiske gennemførelse af projekterne og styrer økonomien. Alle seks klubber, Danmarksunionen og andre interesserede deltager i tilvejebringelse af økonomiske midler.

Mamãs Optimistas de Angola (MOA) under ledelse af Ester Fernanda Brás Chilala er lokal praktisk arrangør, udvælger kursisterne og sørger for samarbejdet med Sundhedsskolen. MOA gennemfører begge kurser i tæt samarbejde med ASODER under ledelse af Sr. Mauricio Nelson Cambundo.

Diretoria Municipal e Regional da Saúde (Kommunalt og regionalt sundhedsdirektorat) stiller klasselokale til rådighed samt sørger for indkvartering og forplejning for lærerstab og de elever som får brug for det.

Escola de Formação de Técnicos de Saúde de Benguela (Sundhedsskolen) under ledelse af Dr. Calei, Direktør Albano Weia og Dra Algemira José stiller lærere til rådighed.

Direktør Weia, Dr. Chapo og Sr. Ary , 1 medlem fra ASODER og 3 medlemmer fra MOA godkender kursisterne i Ganda. Dr. Calei, Dra Algemira José, ASODER og MOA godkender kursisterne i Benguela.

De endelige lister over samtlige lærere og kursister vil være tilgængelige efter kursusstart.

For pkt. 1 og 2’s vedkommende arbejder alle frivilligt og ulønnet.

Budgettet rummer ingen udgift til personerne nævnt i pkt. 3, 4 og 5.

Projektet betaler løn til lærergruppen, der er nævnt i pkt. 4, samt udgifter til undervisningsmateriale til kursisterne.

 

Konto til indbetaling til projekterne

Reg. nr. 2600 – konto nr. 6445891434

Kontakt

Formand for Angola udvalget Inger Hansen, SI Skagen – icbh@skagennet.dk

Webmaster for Angola udvalget Birthe Sonne – birthe.sonne@sonport.dk

Det har vi støttet i Angola i 2020-2022

27. februar 2020 blev første del af de budgetterede beløb overført til  undervisning af 33 traditionelle jordmødre på hold 2.

28. april 2021 fik de det resterende beløb overført til minikits – en jordmodertaske med det basale. I alt  er der overført 83.090 kr.

Juli 2022 er der overført 65000 kr. til det nye projekt for uddannelse af jordemødre og sundhedsagenter.