Soroptimist Nordic Leadership Academy

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) 

Soroptimist Nordic Leadership Academy tilbyder unge kvinder med nordisk eller anden etnisk baggrund i alderen 20-30 år en uddannelse i ledelse og personlig udvikling.

Instruktører rekrutteres fortrinsvis blandt nordiske soroptimister, der stiller sig til rådighed uden honorar. Akademiet, der foregår på engelsk, bliver gentaget med 25 deltagere hvert år i et af de fem nordiske lande.

Akademiet har tidligere været afholdt på Öland, Sverige 2017, i Røros, Norge 2018 og i Rauma, Finland 2019

SNLA 2017 på Öland – YouTube

 

SNLA 2020/21 i Kalundborg, Danmark 

I  uge 26 i sommeren 2020 var det SI Danmarks tur til at være værter, men på grund af Covid 19 er akademiet flyttet til 2021. I det forløbne år er interessen hos deltagerne holdt ved lige gennem en række webinarer, dels på tre dage i uge 26, 2020 og fortsat månedligt året igennem frem til maj 2021.

Men desværre ser det stadig ud til, at der vil være massive restriktioner for internationale møder i forhold til såvel rejser som forsamlingsstørrelser. Derfor har planlægningsgruppen for SNLA besluttet, at Akademiet også må afsluttes virtuelt. En del emner er allerede berørt under de forløbne webinarer – derfor afsluttes akademiet med 4 dage i uge 25, juni 2021.

SNLA program 2021

Følg gerne med på facebooksiden: SNLA-Soroptimist Nordic Leadership Academy. Der er søgt fondsmidler til akademiet og vi er overordentlig glade og taknemmelige for at “Nordisk Kulturkontakt” /under Nordisk Ministerråd beredvilligt har bevilget € 25.000 fra “Støtteprogrammet 0-30 år” til gennemførelsen af akademiet i Kalundborg.

 

Kontakt arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen kommer gerne på besøg i klubberne og orienterer om SNLA.

Anne Marie Boile Nielsen: annemarieboile@gmail.com  Tlf. 6077 3278

Ulla Madsen: ullamadsen@soroptimisteurope.org  Tlf. 2070 6310

Kirsten Torpe: kirstentorpe@outlook.com  Tlf. 2120 4971

Unionen modtager gerne  donationer til SNLA for at SI Danmarks del af projektet kan hvile i sig selv.

Overførsel kan ske til reg nr. 2600 konto nr. 6894891562 eller via Mobile Pay til 17623. Skriv i meddelelsesfeltet “SNLA” + dit CPR nr.)

Det er rigtigt, at der kun er 5 cifre og når du betaler kan du se, at det er til Soroptimist International Danmark
Angiv ved bankoverførslen eller i en SMS dit navn og CPR/CVR-nr. ved indbetalingen – så du kan trække beløbet fra på selvangivelsen.

Ved betaling som Kernegiver og oplysning af CPR/CVR-nummer accepterer man, at oplysningerne videregives til SKAT og at oplysningerne opbevares af hensyn til regnskabet.

Læs mere på Facebooksiden:
https://www.facebook.com/SNLA-Soroptimist-Nordic-Leadership-Academy-1699709210341613/

 

Læse mere under de gule bjælker nedenfor:

 

Nye kandidater

Nye Kandidater

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) er et gratis kursus i ledelse og personlig udvikling.

Såvel rejse, ophold og undervisning betales af Soroptimist International.

 • Tilbuddet gælder unge kvinder, der er mellem 20 og 30 år
 • har nordisk eller anden etnisk baggrund,
 • er bosiddende i et nordisk land
 • er interesseret i ledelse
 • ønsker at bidrage til ligestillingen i samfundet
 • kan følge undervisningen på engelsk

Der indkaldes næste gang kandidater i vinteren 2021-22 til akademiet på Island i sommeren 2022.

Er du interesseret i at deltage, kan du enten kontakte en klub eller et medlem af SNLA-arbejdsgruppen

Et elektronisk ansøgningsskema bliver offentliggjort med deadline for indsendelse 15. marts 2022

Undervisningens indhold

At sætte sig mål, Karriereudvikling, Emotionel Intelligens, Interkulturel kommunikation, Præsentationsteknik, Feedback culture, Debat, Økonomi, Mental Træning, Kvinders Rettigheder, Mentoring, Coaching Sessions samt information om Soroptimist International.

Undervisere er velkvalificerede og fagligt kompetente kvinder, der arbejder professionelt med ledelse, coaching og kommunikation.

Bilag

Fotos fra folderen

Det har været en meget enestående oplevelse for mig at deltage i dette års SNLA i Finland. Med hjælp fra projektgruppen og dette års deltagere fik vi skabt et rum med plads til at udtrykke både glæder, bekymringer, ros og kritik. Vi blev undervist i lederskab med et holistisk perspektiv, der inkluderede viden og læring, der både var kritisk og følelsesbetonet, og hvor kroppen også fik et særligt fokus gennem mindfulness og yoga. SNLA har givet mig nogle brugbare redskaber og et nordisk netværk af kompetente og handlekraftige kvinder. Igen tusind tak for et fantastisk SNLA! Jeg har taget rigtigt meget med mig derfra.”

Astrid Østergaard, deltager i SNLA 2019 i Rauma, Finland

”Turen til Finland var en kæmpe oplevelse! Selvfølgelig var det meget storslået at få lov at opholde sig en hel uge i smukke finske naturomgivelser, men dét der gjorde størst indtryk var mødet med så mange jævnaldrende og ligesindede ambitiøse unge kvinder. Vi blev undervist af en lang række inspirerende finske power ladies, og denne undervisning udgjorde en perfekt ramme for det fællesskab som blomstrede imellem os. Det kan også være udfordrende at bo så tæt sammen med en masse ‘fremmede’ i en hel uge, men det er godt at komme lidt ud af sin comfort zone og det skulle også vise sig at skabe grobund for nogle helt særlige venskaber. Her en måned senere, har vi stadig kontakt næsten dagligt på diverse sociale medier, og de andre deltagere vil altid have en særlig plads i mit hjerte.”

Signe Tobiassen, deltager i SNLA 2019 Rauma, Finland.

“Min oplevelse af at deltage i SNLA 2019 var udover al forventning: Jeg havde en forventning om at det ville blive en interessant og lærerig oplevelse rent fagligt – hvilket det også var, men hvad jeg ikke havde forventet var et rum fyldt med enormt motiverende kvinder, der alle var 100 % på hele ugen, og alle var villige til at dele ud af dem selv og deres oplevelser. Mest af alt har jeg lært hvad det kan give mig at stå sammen med andre kvinder.”

Betina Mansa Jensen, deltager på SNLA 2019, sponseret af SI Odense

Se video med Betina Mansa Jensen

Frivillige Mentorer

Frivillige Mentorer:

– Har du erfaring med ledelse?

– Og ønsker du at give din erfaring videre til en ung kvinde ved at blive mentor for en deltager på SNLA?

Så meld dig til Soroptimist Nordic Leadership Academy’s mentorprogram.

Vi har brug for din hjælp til at styrke den fortsatte udvikling af deltagerne i SNLA!

Som mentor bidrager du til din mentees udvikling, samtidig med at du udvikler dig selv. Det unikke ved en mentorkontakt er, at du som mentor tilbyder din mentee netop den faglighed og de kontakter, som hun har brug for – uden at kræve noget til gengæld. Din største drivkraft er, at du har lyst til at dele ud af dine viden og se din mentee vokse.

SNLAs mentorprogram starter på og efter hvert års akademi ved at kursusdeltagerne udvælger og kontakter potentielle mentorer via Skype eller lign.. Matchingen sker alene ud fra mentees særlige behov, baseret på personlighed og erfaringer, målsætninger mm. Efter matchingen og aftalen starter processen. Mentee og mentor bestemmer selv, hvordan og hvornår de mødes,- dvs. evt. virtuelt – for at diskutere mentees udviklingsproces, eventuelle problemer og behov. Et mentorforløb varer typisk 6-8 måneder og kan afsluttes såvel af mentor som mentee..

Dine opgaver som mentor:

 • Rådgive mentee ud fra hendes kvalificerede spørgsmål
 • I fælleskab udforske aspekter af ledelse, balancen mellem arbejdsliv og fritid og andre relevante arbejdsrelaterede emner – med fokus på mentees behov og målsætning
 • Give mentee feedback og opbakning i hendes professionelle og personlige udvikling
 • Formidle kontakter og præsentere mentee for officielle, uofficielle og SI-netværk, samt opfordre mentee på sigt til medlemskab af Soroptimist International.

Du kan få støtte fra den danske SIE koordinator Ulla Madsen og håndbogen ”SIE Guide for Mentorship”, som både mentor og mentee kan arbejde med. Arbejdet som mentor er frivilligt og ulønnet.

Fordele ved at være mentor:

 • Den personlige tilfredsstillelse ved at dine faglige færdigheder og erfaringer hjælper en ung kvinde med at vokse og udvikle sig
 • Mulighed for egen læring og personlig udvikling
 • Udvidet netværk via kontakten til din mentee
 • Meriterende for dit eget CV

Synes du, det lyder interessant? Så meld dig som mentor ved at henvende dig til een af SNLA arbejdsgruppens medlemmer.

Link til SIEs Mentoring Handbook

Danske Soroptimistklubber

Om indkaldelse af kandidater:

Da SNLA 2020 på grund af Covid 19 er blevet udsat til 2021 bliver der ikke indkaldt kandidater i denne sæson.

De 5 udvalgte deltagere, har sammen med de øvrige nordiske unge kvinder deltaget i 3 dages webinarer i juni 2020 med emner som bl.a. Mentoring, Mindfulness & Selfcoaching, Soroptimist International’s historie og repræsentation i United Nations.

9 yderligere webinarer med emner i relation til ledelse – tilbydes de 25 nordiske deltagere i månedlige intervaller frem mod sommeren 2021, hvor Akademiet forhåbentlig kan gennemføres i Kalundborg i en eller anden form.

 Find frem til lokale kandidater og støt SNLA

– Fra november 2021 og frem til 15. marts 2022 indkaldes igen nye kandidater

Vi opfordrer l den tid klubber eller regioner til i deres eget lokalområde/på uddannelsessteder at identificere egnede unge kvindelige kandidater – med nordisk eller anden etnisk baggrund – til SNLA 2022 i Island. Først og fremmest fordi soroptimister prioriterer at uddanne kvinder generelt – men særligt opfordrer kvinder til at kvalificere sig til og at gå efter lederpositioner. Desuden giver det positiv lokal omtale at formidle en ung kvindes deltagelse i SNLA. Endelig danner kandidaternes lokale forankring basis for at klubberne på forskellig vis fremover kan holde kontakten til kandidaterne og udfordre dem med opgaver – og på længere sigt kan se frem til at få nye medlemmer.

 

Alle klubber kan indstille kandidater

Ansøgningsprocessen frem mod udvælgelsen: Deadline for indstillinger til SNLA 2022 i Island er 15. marts 2022.

Når klubben har identificeret sin kandidat, skriver vedkommende den elektroniske ansøgning på engelsk med bilag. (Ansøgningsskema vil være tilgængeligt i nov/dec. 2021). Herefter interviewer arbejdsgruppen alle indstillede danske kandidater, tjekker deres engelskkundskaber og udvælger de fem deltagere, der kommer med på SNLA i Island. Vi vil gerne sikre et generelt fagligt højt niveau på SNLA; det er derfor vigtigt at understrege overfor jeres kandidater, at der er den nævnte proces frem mod udvælgelsen af de årlige 5 danske deltagere.

Alle klubber kan støtte SNLA med større eller mindre beløb

Vores erfaring fra de foregående års akademier er, at det lykkes at få en del fondsmidler til gennemførelse af akademiet, således har de resterende udgifter pr. deltager ligget på mellem kr. 2.000,- og kr. 5.000,-

Klubbernes støtte til projektet er vigtig for at vi hvert år sikrer rejse, ophold og undervisning for fem unge kvinder på SNLA samt udgifter til observatører, arbejdsmøder med mere.