Soroptimist Nordic Leadership Academy

SNLA 2020 er udsat til 2021 i Kalundborg, Danmark

Som så mange andre, der organiserer begivenheder her i sommer, har projektgruppen for Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) fulgt med i COVID-19 situationen, særligt i de nordiske lande. Da det stadig er usikkert, hvornår vore grænser åbnes og da sikkerhed og sundhed for deltagere og instruktører prioriteres højt, har vi besluttet at udsætte SNLA 2020 til 2021. SNLA afholdes i uge 25 2021 på Kalundborg Vandrerhjem.

Den igangværende interview- og udvælgelsesproces af samtlige indstillede kandidater fra 2020 føres til ende og vi forventer i begyngelsen af maj at kunne sende besked om, hvem af de ni kandidater, der bliver blandt de fem danske deltagere i SNLA.

For at opretholde kontakt og motivation indtil næste sommer planlægger projektgruppen at tilbyde deltagerne nogle videokonferencer og -samtaler i løbet af perioden frem til næste år.

Soroptimist Nordic Leadership Academy tilbyder for 4. år i træk unge kvinder med nordisk eller anden etnisk baggrund i alderen 20-30 år en uddannelse i ledelse og personlig udvikling.

Instruktører rekrutteres fortrinsvis blandt nordiske soroptimister, der stiller sig til rådighed uden honorar. Akademiet, der foregår på engelsk, bliver gentaget med 25 deltagere hvert år i et af de fem nordiske lande.

I sommeren 2021 er det SI Danmarks tur til at være værter i uge 25. Kalundborg – nær ved UNESCO Geopark Odsherred.

Det er en af forudsætningerne for akademiet, at det skal finde sted ved et UNESCO-fredet område for at befordre bedre forståelse af kulturen i de nordiske lande for såvel unge med nordisk baggrund som deltagere, der kommer hertil fra andre kulturer. Efter afsøgning af mulighederne er valget af kursussted faldet på Kalundborg – nær ved den unikke UNESCO Geopark Odsherred.

En stor gevinst er det, at SI Kalundborg har udtrykt fuld opbakning om støtte til gennemførelsen af akademiet.

Find frem til lokale kandidater

Vi opfordrer hermed klubber eller regioner til i deres eget lokalområde/på uddannelsessteder at identificere egnede unge kvindelige kandidater til SNLA 2020/21.

Først og fremmest fordi soroptimister prioriterer at uddanne kvinder generelt – men særligt opfordrer kvinder til at kvalificere sig til og at gå efter lederpositioner.

Desuden giver det positiv lokal omtale at formidle en ung kvindes deltagelse i SNLA. Endelig danner en kandidats lokale forankring basis for at klubberne på forskellig vis fremover kan holde kontakten til “sine” unge kandidater og udfordre dem med opgaver – og på længere sigt kan se frem til at få nye medlemmer.

Vi opfordrer klubberne til at støtte projektet med et selvvalgt beløb og budgettet for en deltager er ca.10.000 kr. + rejseudgifter for en deltager på SNLA. Udover det har vi udgifter til projektets arbejdsgruppe.

Den danske del af SNLA har brug for midler hvert år til at gennemføre akademiet. Der er enkelte udlæg forud for akademiet og erfaringen viser, at der på forskellig vis dukker uforudsete udgifter op.

Derfor er der god brug for støttebeløb, således at projektet kan komme til at hvile i sig selv.

Midlerne skal årligt sikre rejse, ophold for alle fem danske deltagere, samt evt. medvirken af observatører, eksterne rollemodeller og instruktører. Der søges iøvrigt flittigt fondsmidler til programmidler og dokumentation.

Ansøgningsprocessen frem mod udvælgelsen

Deadline for indstillinger er overstået.

Når klubben har identificeret sin kandidat, skriver vedkommende den elektroniske ansøgning på engelsk med bilag

Herefter interviewer arbejdsgruppen alle indstillede danske kandidater, tjekker deres engelskkundskaber og udvælger de fem deltagere, der kommer med på SNLA i Kalundborg, Danmark.

Vi vil gerne sikre et generelt fagligt højt niveau på SNLA; det er derfor vigtigt at understrege overfor jeres kandidater, at der er den nævnte proces frem mod udvælgelsen af de årlige 5 danske deltagere.

Du kan kontakte arbejdsgruppen.

Vi kommer gerne på besøg i klubberne og orienterer om SNLA.

Vi modtager med glæde såvel større som mindre donationer til SNLA for at SI Danmarks del af projektet kan hvile i sig selv. Bankoplysninger: reg nr. 2600 konto nr. 6894891562

Link til at læse mere på Facbooksiden
https://www.facebook.com/SNLA-Soroptimist-Nordic-Leadership-Academy-1699709210341613/

Brochure om SNLA 2020/21 i Danmark

Link til ansøgningsblanket
Link til Kalundborg vandrehjem

2020-21 SNLA i Kalundborg

Soroptimist Nordic Leadership Academy tilbyder for 4. år i træk unge kvinder med nordisk eller anden etnisk baggrund i alderen 20-30 år en uddannelse i ledelse og personlig udvikling.

Instruktører rekrutteres fortrinsvis blandt nordiske soroptimister, der stiller sig til rådighed uden honorar. Akademiet, der foregår på engelsk, bliver gentaget med 25 deltagere hvert år i et af de fem nordiske lande.

I sommeren 2020 er det SI Danmarks tur til at være værter i uge 26 (fra sø. 21. – lø. 27. juni). Kalundborg – nær ved UNESCO Geopark Odsherred.

Det er en af forudsætningerne for akademiet, at det skal finde sted ved et UNESCO-fredet område for at befordre bedre forståelse af kulturen i de nordiske lande for såvel unge med nordisk baggrund som deltagere, der kommer hertil fra andre kulturer. Efter afsøgning af mulighederne er valget af kursussted faldet på Kalundborg – nær ved den unikke UNESCO Geopark Odsherred.

En stor gevinst er det, at SI Kalundborg har udtrykt fuld opbakning om støtte til gennemførelsen af akademiet.

Find frem til lokale kandidater

Vi opfordrer hermed klubber eller regioner til i deres eget lokalområde/på uddannelsessteder at identificere egnede unge kvindelige kandidater til SNLA 2020.

Først og fremmest fordi soroptimister prioriterer at uddanne kvinder generelt – men særligt opfordrer kvinder til at kvalificere sig til og at gå efter lederpositioner.

Desuden giver det positiv lokal omtale at formidle en ung kvindes deltagelse i SNLA. Endelig danner en kandidats lokale forankring basis for at klubberne på forskellig vis fremover kan holde kontakten til “sine” unge kandidater og udfordre dem med opgaver – og på længere sigt kan se frem til at få nye medlemmer.

Vi opfordrer klubberne til at støtte projektet med et selvvalgt beløb og budgettet for en deltager er ca.10.000 kr. + rejseudgifter for en deltager på SNLA. Udover det har vi udgifter til projektets arbejdsgruppe.

Den danske del af SNLA har brug for midler hvert år til at gennemføre akademiet. Der er enkelte udlæg forud for akademiet og erfaringen viser, at der på forskellig vis dukker uforudsete udgifter op.

Derfor er der god brug for støttebeløb, således at projektet kan komme til at hvile i sig selv.

Midlerne skal årligt sikre rejse, ophold for alle fem danske deltagere, samt evt. medvirken af observatører, eksterne rollemodeller og instruktører. Der søges iøvrigt flittigt fondsmidler til programmidler og dokumentation.

Ansøgningsprocessen frem mod udvælgelsen

Deadline for indstillinger til nedenstående arbejdsgruppe er 15.3.2020.

Når klubben har identificeret sin kandidat, skriver vedkommende den elektroniske ansøgning på engelsk med bilag

Herefter interviewer arbejdsgruppen alle indstillede danske kandidater, tjekker deres engelskkundskaber og udvælger de fem deltagere, der kommer med på SNLA i Kalundborg, Danmark.

Vi vil gerne sikre et generelt fagligt højt niveau på SNLA; det er derfor vigtigt at understrege overfor jeres kandidater, at der er den nævnte proces frem mod udvælgelsen af de årlige 5 danske deltagere.

Du kan kontakte arbejdsgruppen.

Vi kommer gerne på besøg i klubberne og orienterer om SNLA:

Anne Marie Boile Nielsen : annemarieboile@gmail.com Tlf. 6077 3278

Ulla Madsen: ullamadsen@soroptimisteurope.org Tlf. 2070 6310

Kirsten Torpe: kirstentorpe@outlook.com Tlf. 2120 4971

Vi modtager med glæde såvel større som mindre donationer til SNLA for at SI Danmarks del af projektet kan hvile i sig selv. Bankoplysninger: reg nr. 2600 konto nr. 6894891562

Hvad er en mentor?

Mentorskab er en platform for mennesker, der har lyst og vilje til at dele ud af deres erfaringer. Det er et forhold, hvor begge parter giver og tager og hvor begge parter kan lære af hinanden.

Mentor var i den græske mytologi Odysseus´ ven og rådgiver. Da Odysseus drog afsted i krig mod Troja, efterlod han sin søn i Mentors varetægt. I Homers fortælling Odysseen tager gudinden Athene Mentors skikkelse, og hjælper sønnen i Odysseus fravær. Ud fra denne fortælling er ordet mentor blevet anvendt som en troværdig ven, rådgiver eller lærer, oftest en ældre og erfaren person, der hjælper en yngre.

Mentorskab handler om dialog og et møde, hvor mentoren, der oftest er den mest erfarne, deler ud af sine erfaringer og giver gode råd til sin mentee. Mentoren er ikke ekspert eller problemløser, men hjælper mentee med at finde egne løsninger. Forholdet bygger på et åbent og gensidigt forhold. Mentorskab er pr. tradition gratis, men der findes flere virksomheder, som mod betaling organiserer mentorprogrammer, ofte med et element af coaching.

Hav styr på forventningerne!

Det er mentee og mentees behov, der styrer indholdet i mentorskabet. Hvilke forventninger har mentee til sin mentor? Og hvad forventer du dig som mentor?
Husk at begge parter skal give og tage!
Mentorskab starter med, at parterne underskriver en kontrakt, hvor man fastlægger reglerne for forholdet.

Kontrakten skal indeholder:

Mål og formål

Tavshedspligt

Hvor ofte man mødes

Hvor/hvordan man mødes

Hvor længe møderne varer

Hvordan man opsiger kontrakten

Forskellen mellem mentorskab og coaching

Mentorskab og coaching har mange lighedspunkter, men også en del forskelligheder. Kort sagt er en mentor ekspert i det, som mentee gerne vil blive bedre til, mens en coach er ekspert i at stille spørgsmål.

At være mentor er en hædersbevisning, at være coach er et erhverv. Begge bruger spørgsmål som værktøj og begge arbejder med at hjælpe mentee til at udvikle sig.

Anna Rosenqvist

SI Sverige

Mentor på SNLA -vil du være det?

Har du erfaring med ledelse og er du oprigtigt interesset i andre mennesker? Vi har brug for din hjælp til at styrke den fortsatte udvikling af deltagerne i SNLA!

Meld dig til Soroptimist Nordic Leadership Academy’s mentorprogram 2020!

Som mentor bidrager du til din mentees udvikling, samtidig med at du udvikler dig selv. Det unikke ved en mentorkontakt er, at du som mentor tilbyder din mentee netop den faglighed og de kontakter, som hun har brug for – uden at kræve noget til gengæld. Din største drivkraft er, at du har lyst til at dele ud af dine viden og se din mentee vokse.

SNLAs mentorprogram starter i uge 27, 2020. Matchningen starter i Norge, hvor kursusdeltagerne udvælger og kontakter potentielle mentorer via Skype. Matchningen sker alene ud fra mentees særlige behov, baseret på personlighed og erfaringer, målsætninger mm. Efter matchningen og aftalen starter processen. Mentee og mentor bestemmer selv, hvordan og hvornår de mødes for at diskutere mentees udviklingsproces, eventuelle problemer og behov.

Dine opgaver som mentor:

Rådgive mentee ud fra hendes kvalificerede spørgsmål

I fælleskab udforske aspekter af ledelse, balancen mellem arbejdsliv og fritid og andre relevante arbejdsrelaterede emner – med fokus på mentees behov og målsætning

Give mentee feedback og opbakning i hendes professionelle og personlige udvikling

Formidle kontakter og præsentere mentee for officielle, uofficielle og SI-netværk, samt opfordre mentee til medlemskab af Soroptimisterne

Du kan få støtte fra en SIE koordinator og håndbogen ”SIE Guide for Mentorship”, som både mentor og mentee skal arbejde med. Arbejdet som mentor er ulønnet, og du får ingen erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Fordele ved at være mentor:

Den personlige tilfredsstillelse ved at dine faglige færdigheder og erfaringer hjælper et andet menneske med at vokse og udvikle sig:

  • Mulighed for egen læring og personlig udvikling
  • Udvidet netværk via kontakten til din mentee
  • Meriterende for dit eget CV

Synes du, det lyder interessant?
Så meld dig som mentor ved at udfylde og sende tilmeldingsskemaet Anna Rosenqvist annarosenqvist@bredband.net.