Moving the World to end Hunger

Moving the World er et Stop Sult projekt, som soroptimisterne afvikler i samarbejde med FN – Verdens Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT FOND.

Vi har sammen med WFP besluttet, at vi i 2022 fortsat støtter skolemadsprogrammet i Burkina Faso. Der er stadig et stort behov for vores hjælp til skolemad i Burkina Faso, både fordi Sahel regionen igen er ramt af tørke og også er den region, der er hårdest ramt af forværringer i sikkerhedssituationen i landet. Derudover er Burkina Faso fortsat udfordret af Corona virussen. Det er derfor endnu mere vigtigt med samarbejdet med WFP og soroptimisterne lokalt for at koordinere og intensivere indsatsen omkring skolemad for at sikre at børn kommer i skole.

 Moving the World to End Hunger består nu både af mange spændende aktiviteter og arrangementer rundt i SI klubberne samt MtW på hjul, “Verdens mindste cykelløb med verdens største ambition”, hvor Ida Gormsen og Bente Lorenzen, SI Vejle sammen med andre soroptimister cykler Danmark rundt i uge 33 til fordel for projektet. Dette sker i samarbejde med 5 Sinatur hoteller – Skarrildhus, Haraldskær, Sixtus, Storebælt og Frederiksdal.

I 2021 deltog i alt 35 SI klubber i Moving the World to End Hunger aktiviteter. Nogle af de 21 klubber som deltog i MtW på hjul, havde også andre MtW-aktiviteter. Der blev i 2021 i alt indsamlet 337,704, hvoraf MtW på hjul udgjorde de 213.355 kr. Dette imponerende resultat er opnået gennem afholdelse af et stort antal spændende arrangementer og events rundt i klubberne i Danmark.

Soroptimisternes indsats i 2021 betyder, at vi kan sikre, at 1.040 skolebørn i Burkina Faso får et nærende måltid mad hver dag i et helt skoleår.

Klubbernes aktiviteter og donationer kan foregå hele året. Det er helt op til hver enkelt klub hvornår og hvordan, man ønsker at deltage, blot skal donationen være indsat på Stop Sult Fondens konto inden udgangen af oktober måned 2022 for at komme med i årets opgørelse. Når I indbetaler jeres donation bedes I sende en mailbesked til Annette og Henriette.

Stop Sult Fondens konto nummer Arbejdernes Landsbank 5301 – 0271059

MtW på Hjul 2022

Igen i 2022 cykler de to soroptimister fra SI Vejle, Bente Lorenzen og Ida Gormsen Danmark rundt. MtW på hjul turen er planlagt til uge 33, hvor de starter lørdag den 13. august i Skagen og slutter i FN-byen fredag den 19. august. Ruten er fastlagt i samarbejde med de i alt 24 klubber, der har tilmeldt sig projektet og er en tur på ca. 1200 km med mange muligheder for deltagelse.

Formålet er:

  1. At støtte Moving the World – WFP’s skolemadsprogram i Burkina Faso og give klubberne i Danmark mulighed for at være med på en enkel måde.
  2. At øge synligheden af SI Danmark.
  3. At sætte fokus på en aktivitet, der kan samle klubberne i Danmark på en bæredygtig og meningsfuld måde.
  4. At udbygge den nu landsdækkende tradition.

Startskuddet på årets MtW på hjul har lydt og der har været de første online informations møder og flere følger. Så vi glæder os til at se jer rundt i landet, når vi cykler i uge 33. Se endvidere på hjemmesiden  https://www.mtwpaahjul.dk/  eller facebook mtwpaahjul.

Hvis I er interesserede i at høre mere om turen og ruten, så kontakt Ida eller Bente på mail; mtwpaahjul@soroptimistvejle.dk

Bente og Ida i cykeltøjet

Ønsker I være del af MTW øvrige events, så kontakt

Henriette Beck Møller, SI Herning hbeckmoeller@gmail.com

eller Annette Huss, SI Vejle huss.annette@gmail.com

Inspirationsdagen i FN-byen den 5. november 2021

Det blev en helt fantastisk dag, hvor i alt 100 soroptimister deltog. Mange har givet udtryk for, at det var den hidtil bedste inspirationsdag, som bød på et meget alsidigt program.

Direktør for FN`s World Food Programmes Nordiske kontor Anne Poulsen præsenterede et oplæg om sult og WFP`s arbejde, herunder skolemads-programmet.  Endvidere gav Burkina Faso`s ambassadør Maria-Goretti udtryk for soroptimisternes betydningsfulde indsats med skolemadsprogrammet, som i disse år er særlig vigtigt grundet uroligheder, familier tvunget på flugt og voldsom tørke i de berørte områder. Der var ligeledes et oplæg via Teams fra WFP`s landedirektør i Burkina Faso, Antoine Renard, der rettede en stor tak til soroptimisterne for at have valgt at støtte skolemadsprogrammet i netop Burkina Faso, hvor midlerne er meget kærkomne

Et Skolemåltid fra World Food Programme er en investering i et barns fremtid

Tusind tak til de over 100 repræsentanter fra Soroptimist International Danmark og til Burkina Fasos ambassadør i Danmark for at tage turen i dag til FN Byen i København til det årlige inspirationsmøde – Moving the World to End Hunger. I 2021 slog Soroptimist International Danmark rekorden – med 330.000 indsamlede kroner til WFP’s skolemadsprogram i Burkina Faso! Vi er utroligt glade for denne vigtig støtte som gør det muligt for os at sikre daglige ernæringsrige måltider til 190.000 skolebørn i Burkina Faso.

Takkekort