Moving the World to end Hunger

Moving the World (MtW) to end Hunger 2023

Moving the World er et Stop Sult projekt, som Soroptimist International Danmark afvikler i samarbejde med FN – Verdens Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT FOND.

Tidspunkt

Klubbernes aktiviteter og donationer kan foregå hele året. Det er helt op til hver enkelt klub hvornår og hvordan, man ønsker at deltage. Blot skal donationen være indsat på Stop Sult Fondens konto inden udgangen af oktober måned 2023 for at komme med i årets opgørelse.

Modtager land

Vi har sammen med WFP besluttet, at vi i 2023 fortsat støtter skolemadsprogrammet i Burkina Faso. Der er stadig et stort behov for vores hjælp til skolemad i Burkina Faso, både fordi Sahel regionen igen er ramt af tørke og også er den region, der er hårdest ramt af forværringer i sikkerhedssituationen i landet. Derudover er Burkina Faso fortsat hårdt udfordret af Corona virussen. Det er derfor endnu mere vigtigt med samarbejdet med WFP og soroptimisterne lokalt for at koordinere og intensivere indsatsen omkring skolemad for at sikre at børn kommer i skole.

Moving the World to End Hunger resultatet 2022

I 2022 deltog i alt 39 SI klubber i MTW aktiviteter fordelt på MtW på hjul og MtW øvrige aktiviteter. Nogle af de 27 klubber som deltog i MtW på hjul havde valgt også at være del af andre MTW-aktiviteter.

I 2022 deltog i alt 1700 personer i Moving the World to End Hunger og der blev i alt indsamlet 343.262 kr., hvoraf Moving the World på Hjul udgjorde de 224.000 kr.

I 2021 blev der indsamlet 337.704 kr., hvoraf Moving the World på Hjul udgjorde de 213.355 kr.

I 2020 blev der indsamlet 175.394 kr., hvoraf Moving the World på Hjul udgjorde 87.315 kr.

Moving the World to End Hunger har været i en fantastisk udvikling i 2021 og 2022. Projektet er kendetegnet ved stor idekreativitet i form af mange forskellige events, et stort engagement og fornyet energi efter 2 år med en Corona pandemi, der har været begrænsende på mange måder.

MtW på hjul har udviklet sig videre siden starten i 2020 med Ida Gormsen og Bente Lorentzen fra SI Vejle som initiativtagere for cykelturen Danmark rundt. Flere og flere klubber er nu del af turen, der i 2022 blev gennemført for 3. gang med mange højdepunkter. Overalt blev de mødt af glade Soroptimister med herlige events for at byde velkommen, når cyklisterne nåede frem og i år var der flere Soroptimister end tidligere, der cyklede med på både korte og længere strækninger på ruten. Samarbejdet med skolerne rundt i landet er også blevet udbygget, så elever i alle aldre cykler med og Ida har holdt indlæg flere steder med udgangspunkt i temaet “At gøre en forskel”. Målet var at gøre eleverne klogere på MTW projektet, og den forskel det gør for skolebørn i Burkina Faso gennem vores samarbejde med FN.

Sinatur hotellerne har også i 2022 været del af MTW på hjul, som kørte forbi 5 af hotellerne, Skarrildhus, Haraldskær, Sixtus, Storebælt og sluttede med en finale på Frederiksdal i Kongens Lyngby. Igen har de bidraget med overnatning og forplejning og er samtidig væsentlige bidragsydere til det flotte resultat med deres sponsorater for hver cyklende deltager til eller fra hotellerne.

Soroptimisternes indsats i 2022 betyder, at vi kan sikre, at 950 skolebørn i Burkina Faso får et nærende måltid mad hver dag i et helt skoleår. (Antallet af skolebørn, der får et nærende måltid hver dag er i år mindre end i 2021, hvor vi kunne sikre 1040 et måltid. Årsagen til dette skyldes en højere dollarkurs end sidste år, hvilket påvirker tallet).

Året 2022 blev på mange måder et år, hvor SI klubberne og deres medlemmer igen har kunnet gennemføre planlagte events og arrangementer, så det har været tydeligt at engagementet og energien er vendt tilbage. Der er udvist store kreativitet og mange nye tiltag og ideer er blevet gennemført med succes, også på tværs af klubberne, så Soroptimisternes indsamlede beløb til Moving the World to End Hunger i 2022 blev en ny indsamlingsrekord. Det er helt fantastisk.

Det gør en meget stor forskel for specielt pigerne, at de med denne støtte, som uddeles via WFP (World Food Programme), bliver længere i skolen og dermed får bedre mulighed for at påvirke deres liv i en retning efter eget ønske. Statistikken viser, at de bl.a. bliver gift og får børn senere jo længere skolegang de har.

Vi ved, at vores hjælp til skolebørn i Sahelområdet gør en forskel. Vi har fortsat et tæt samarbejde med vores to partnere, nemlig WFP`s landekontor i Burkina Faso og Soroptimist International i Burkina Faso, hvorfra vi jævnlig får rapporter fra SI Princesse Yennega klubberne i Quagadougou.

Til jeres orientering har vi, ligesom tidligere år, indsendt en samlet PFR for Moving the World to End Hunger projektet 2022. Rapporten beskriver det samlede resultat og aktiviteter udført af alle 39 deltagende klubber. I kan finde rapporten PFR No. 22390 i PFR databasen på SIE hjemmesiden.

Inspirationsdag i FN byen den 11. november 2022

For at give Soroptimisterne et bedre indblik i FN`s fødevareprogram og forståelse for vigtigheden af at støtte op omkring skolemadsprogrammerne, havde vi i samarbejde med WFP den 11. november 2022 endnu engang inviteret alle interesserede medlemmer i klubberne til en Inspirationsdag i FN Byen i København.

Der deltog 76 soroptimister fordelt på 22 SI klubber, som blev præsenteret for et meget alsidigt program gennem hele dagen.

I kan læse mere om dagen med de forskellige indlæg og præsentationer i FN-byen herunder.

Dato for Inspirationsmøde i FN Byen er planlagt til fredag den 17. november 2023

Vi forestiller os, at klubberne vil betale rejseudgifterne, mens deltagerne selv betaler forplejning, hvilket vi, baseret på tidligere år, forventer beløber sig til 225 kr. for frokost buffet / vand – kage / kaffe i FN Byen. Detaljer og invitation om Inspirationsdagen følger.

NB! Alle henvendelser vedr. MtW på hjul sendes til: info@mtwpaahjul.dk

Deltagelse i Moving the World to End Hunger 2023

Tilmelding til Moving the World 2023 skal ske inden den 24.  marts 2023. Efterfølgende vil der til de deltagende klubber blive udsendt både Fakta ark 2023 og Medieguide 2023.

Deadline: (deadline for MTW på Hjul er overskredet)

Senest den 24. marts 2023 tilmelding til Moving the World 2023

  • Navn og e-mail på klubkontaktperson.
  • Kort beskrivelse (max. 5 linjer) af den valgte aktivitet
  • Dato for aktiviteten

Ovennævnte tilmelding skal ske til MTW-udvalget

Mail; mtwsoroptimist@gmail.com

Birthe Kjeldsen, SI Gentofte, Annette Huss, SI Vejle og Henriette Beck Møller, SI Herning

Senest d. 31. oktober 2023 mailer kontaktpersonerne resultatet til MTW-udvalget

  • Antal voksne og børn som deltog i aktiviteten. Er vigtigt information til brug for vores indberetninger og fokusrapport m.m.
  • Antal kr. indsamlet og indsat på Stop Sult Fondens konto.

       Stop Sult Fondens konto nummer Arbejdernes Landsbank  5301 – 0271059

      Vi håber, at I baseret på ovenstående oplysninger kan drøfte i klubberne, om I ønsker at deltage i WFP events Moving the World to End Hunger 2023.

Vi glæder os til at høre fra jer senest den 24. marts 2023

 Bedste Soroptimist hilsner, MTW-udvalget

Birthe Kjeldsen, SI Gentofte, Annette Huss, SI Vejle og Henriette Beck Møller, SI Herning mail;mtwsoroptimist@gmail.com

Et Skolemåltid fra World Food Programme er en investering i et barns fremtid

Takkehilsen fra Andreas Hansen, Direktør WFP’s nordiske kontor: Soroptimist Thank-you-4