Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder med Verdens Bedste Morgen – fredag, den 9. sept. 2022.

Mange klubber deltager hvert år med samme uddelingssted – og de modtager automatisk et tilmeldingsskema fra VBN. Dette er allerede afklaret for den kommende event og hermed tak til de 25 klubber, der allerede er tilmeldte.

Det er et flot antal klubber og VBN er meget stolte og glade for Soroptimisternes indsats.
For Soroptimisterne er det en god måde at vise den lokale omverden, hvad vi også arbejder med og det er advocacy for vore klubber og vort øvrige arbejde.

Nu er der åbnet mulighed for tilmelding til eventen for klubber, der ikke tidligere har deltaget – og som måske har lyst til at være med!

Brug dette link – I vil her kunne læse om eventen og samtidig tilmelde jer. Husk under navn at skrive Soroptimist Int. xxxx og så navnet på det klubmedlem, der ønsker at være koordinator for eventen.

Det foregår på dette link: https://verdensbedstenyheder.dk/verdens-bedste-morgen/

Der er lang deadline – helt indtil 17. aug. – men hvor hurtigere I tilmelder jer med et ønsket uddelingssted – jo større chance for at få stedet – der kan kun stå en organisation pr sted – I kan via ovennævnte link også se, hvor der allerede er “optaget”.

Hvis der skulle være spørgsmål – så kontakt gerne undertegnede.
Projektet VBN er også at finde under SI DK webside “Projekter i samarbejde med andre organisationer”.

Kirsten Torpe

SI Danmark kampagneleder 2015-2022
Udpeget af FU

 

10. sept var Verdens Bedste Morgen 2021, hvor Soroptimist International Nyborg og byens borgmester (inviteret af VBN) også var med til at sprede den positive Morgenavis fra Verdens Bedste Nyheder – totalt uddelt ca 800 Aviser på Nyborg Banegård samt til byens 6. kl. En dejlig tidlig morgen med et Godmorgen og et smil.

 

Soroptimist International Danmark  (SI DK) er partnere med Verdens Bedste Nyheder (VBN).

VBN’s arbejde tager udgangspunkt i  FN’s Verdensmål – de mål, som soroptimister også arbejder med og som handler om at løse nogle af klodens største udfordringer som ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.
VBN er et uafhænigigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. VBN’s ca 200 partner organisationer –  heriblandt SI DK – er alle med til at udbrede kendskabet til VBN.

Der er således ikke penge/donationer involveret i vort samarbejde – men ved at udbrede kendskabet til VBN er vi også med til at promovere Soroptimisterne – altså et SI DK Advocacy projekt.

Læs mere i  FAKTA-boksene herunder

Verdens Bedste Morgen er en af VBN’s mange aktiviteter.
Soroptimister i de danske klubber har nu i mange år bakket op om deltagelsen i den årligt tilbagevendende Verdens Bedste Morgen med uddeling af VBN’s avis. Denne event foregår altid en af de første fredage i september.
Alle klubber kan deltage – man bliver tovholder (for sin klub etc) ved at tilmelde sig via et specielt skema (information derom via SI DK fb side/nyhedsbreve/RPD nyt etc), man fortæller, hvor mange personer man er, hvor mange aviser man ønsker og endelig, hvor man gerne vil være placeret (sted, adr etc). Derefter får man godkendelse/tilladelse tilsendt, de ønskede antal aviser, t-shirt, muleposer, evt chokolade etc samt forslag/ideer til markedsføring/ presseinformation etc.
Det er VBN, der udsteder tilladelser – det er således kun én organisation, der kan stå på hvert sted.
Sammen med aviserne uddeles der andre ting – fx har der været juice, verdensmåls kort og i flere år chokolade – meget af dette sponsoreret af Realdania.
Når man først er tovholder, får man automatisk tilsendt materiale og samme stå-sted de følgende år.

VBN er oprigtigt glade for Soroptimisternes indsats – i 2020 uddelte ca 115 Soroptimister aviser på 27 forskellige adresser i Danmark – iført mundbind og handsker.

SI DK’s kontaktperson til VBN er Kirsten Torpe, SI Nyborg, som man altid er velkommen til at kontakte ved spørgsmål om VBN.

 

Fakta om Verdens Bedste Nyheder

FAKTA om Verdens Bedste Nyheder som organisation

FAKTA om Verdens bedste morgen

FAKTA fra Verdens Bedste Nyheder - 50 års kamp for fri abort kan ændre verden

FAKTA fra Verdens Bedste Nyheder - om SLUT MED SYREREGN

FAKTA fra Verdens Bedste Nyheder - Den grønne mur