Verdens Bedste Nyheder

Information om Verdens Bedste Morgen den 4. sept. 2020.

Alle koordinatorer har modtaget information om uddelingen, – da der stadig er mulighed for at Soroptimister kan tilmelde sig – gengives en del af informationsbrevet her til alle. SI DK Kirsten Torpe.

Verdens Bedste Morgen og COVID-19
På Verdens Bedste Nyheder følger vi COVID-19 situationen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger tæt for at sikre, at uddelingen af Verdens Bedste Nyheder kan foregå i trygge rammer for både uddeler og modtager af avisen. Derfor har vi på nuværende tidspunkt taget en række tiltag, der skal sikre at uddelingen af avisen foregår sundhedsmæssigt forsvarligt og ikke bidrager til en øget smittespredning.
På nuværende tidspunkt har vi taget følgende tiltag, i tråd med Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

– Er man som koordinator eller uddeler syg, har symptomer på – eller er testet positiv for – COVID-19, kan man ikke deltage i uddelingen.

– Alle koordinatorer og frivillige skal følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger herunder at sikre god håndhygiejne og holde en passende afstand.

– Som en del af årets kampagnemateriale vil der i år være papirsposer til uddeling af chokolade og aviser. Dette er med til at sikre, at der kan holdes en ordentlig afstand mellem modtager og uddeler.

– Sammen med årets kampagnemateriale udsendes der mundbind og handsker til alle uddelere. Det er derfor vigtigt, at I har opgivet det korrekte antal uddelere ved tilmelding.
Mundbind og handsker skal bæres i hele det tidsrum hvor uddelingen varer.

Vi er klar over, at tiltagende betyder at uddelingen kommer til at foregå på en lidt anden måde end de tidligere år, men håber på jeres forståelse og opbakning, så vi sammen kan sikre at Verdens Bedste Morgen afvikles på en god og sikker måde.
Vi følger som sagt situationen tæt og melder ud, hvis der kommer yderligere tiltag.

Udsendelse af årets materiale
I uge 34 udsender vi årets kampagnemateriale. Har I ændret adresse eller bliver I færre eller flere uddelere end opgivet ved tilmeldingen, må I meget gerne sende mig en mail med de opdaterede oplysninger hurtigst muligt.

Kender I nogen, der skal arrangere en udgave af Verdens Bedste Morgen?
Tilmeldingen til Verdens Bedste Morgen lukker den 12. august og det betyder, at det stadig er muligt at arrangere en lokal udgave af Verdens Bedste Morgen. Har I familie, venner eller kollegaer, der kunne være interesseret i at lave en uddeling, kan de læse mere og melde sig til her:

Verdens Bedste Morgen

Soroptimist International Danmark er partner med Verdens Bedste Nyheder.

Verdens Bedste Nyheder arbejder – ligesom os – med de 17 Verdensmål og med status på projekter.
Soroptimister i de danske klubber har nu i flere år bakket op om deltagelsen i en af VBN’s aktiviteter, nemlig den årligt tilbagevendende Verdens Bedste Morgen med uddeling af Verdens Bedste Nyheds avis. Denne event foregår altid den af de første fredage i september.
Man tilmelder sig via et specielt skema (information derom via DK fb side/nyhedsbreve/RPD nyt etc) og man fortæller, hvor mange personer man er, hvor mange aviser man ønsker og endelig, hvor man gerne vil være placeret (sted, adr etc). Derfor får man godkendelse/tilladelse tilsendt, de ønskede antal aviser, t-shirt, muleposer etc samt forslag/ideer til markedsføring/presseinformation etc. Det er VBN der udsteder tilladelser – det er således kun en organisation, der kan stå på hvert sted.
Sammen med aviserne uddeles der andre ting – fx har der været juice, verdensmålkort og i 2018 var det chokolade.

Den 7. sept. 2018 deltog 19 Soroptimist klubber i kampagnen og der var valgt 34 forskellige uddelingssteder. Kampagnens budskab i 2018 var: Når kvinder får vinger, vil verden flyve….
Det er en meget flot indsats af de danske klubber og på den måde er vi med til via VBN at gøre opmærksom på Soroptimisternes arbejde – det kaldes Advocacy på dansk fortalervirksomhed og er en vigtig del af SI Danmarks arbejde.

Kontaktperson om Verdens Bedste nyheder i SI Danmark er Kirsten Torpe, SI Nyborg og man er altid velkommen til at kontakte Kirsten med spørgsmål om VBN.

Læs mere om Verdens Bedste Nyheder her:https://verdensbedstenyheder.dk

Faktaboks Verdens Bedste Nyheder

Vil du være med til at give Danmark verdens bedste start på dagen
D. 4. september 2020? Nu kan du melde dig som frivillig til at dele vores nyheder ud.

Læs mere og tilmeld dig her: https://verdensbedstenyheder.dk/verdens-bedste-morgen/

Lad os som Soroptimister vise, at vi støtter op om Verdens Bedste Nyheder.

SI DK / Kirsten Torpe

 

Du kan altid læse masser af konstruktive nyheder her på vores hjemmeside. Men vi har også en række mediesamarbejder, så du kan få vores nyheder om fremskridt og løsninger på mange platforme:
• Hver mandag kan du læse tre nye korte historier på skærmene i Københavns S-toge. De korte nyheder kører hele ugen.
• Hver torsdag fortæller vi konstruktive nyheder i udlandsmagasinet Datolinjen, som du kan høre klokken 23.05 i Radio24syv eller finde som podcast.
• Hver fredag bringer gratisavisen B.T. Metro en artikel fra Verdens Bedste Nyheder. Du kan finde B.T. Metro i København, Odense, Aarhus og Aalborg.
• Hver måned bringer Jyllands-Posten en længere analyse om bæredygtig udvikling fra Verdens Bedste Nyheder.

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner.
Man tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål – som f.eks. ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.
Stærke partnerskaber får nyhederne ud og der er ca 100 organisationer, der er partnere med Verdens Bedste Nyheder – og her i blandt Soroptimist International Danmark .

Verdens Bedste Morgen. Én gang om året afholdes en stor, landsdækkende morgenevent, hvor flere tusinde frivillige deler et fysisk eksemplar af Verdens Bedste Nyheder ud til danskerne. Morgeneventen finder altid sted en af de første fredage i september.

Hvem står bag? Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Bag initiativet stod Globalt Fokus (det daværende NGO FORUM), Danida og FN. I 2016 blev Verdens Bedste Nyheder stiftet som en selvstændig forening af en række forskellige sektorer: FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. Det er en non-profit organisation, og midlerne kommer primært fra Danida, medlemskontingenter, EU-midler, fonde og private bidrag.
Læs selv mere om Verdens Bedste Nyheder: https://verdensbedstenyheder.dk/

Fattigdom kan blive fortid i 2030

700 millioner fattige er løftet ud af ekstrem fattigdom på bare 20 år. Og ifølge Verdensbanken kan fattigdom være reduceret til et ord i historiebøgerne i 2030.
Alligevel hersker der stadig mange myter om emnet blandt danskerne.

Af Karoline Rahbek
79 procent af danskerne tror ikke, at det en dag vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød. Det viser den seneste meningsundersøgelse (link), som Verdens Bedste Nyheder får lavet hvert år for at følge udviklingen i danskernes opfattelse af situationen i udviklingslande.
”Tallet er ikke overraskende, når man ser på mediedækningen i mainstream-medier, der primært dækker pludselige katastrofer, voldelige borgerkrige og terrorangreb i udviklingslande. Men faktisk har verden taget stormskridt i den rigtige retning, særligt i kampen mod fattigdom,” forklarer Thomas Ravn-Pedersen, der er sekretariatsleder i Verdens Bedste Nyheder.

700 millioner fik bedre muligheder
For 15 år siden blev alle verdens ledere enige om en ambitiøs plan: At halvere ekstrem fattigdom på kloden. Det var det første af de otte mål, der herhjemme går under 2015 Målene (internt link), der som navnet antyder, har deadline i år. Fattigdoms-målet skiller sig også ud ved at være det første, der ramte målstregen – endda fem år før deadline.
Tilbage i 1990 levede 1,9 milliarder mennesker i verdens udviklingslande i ekstrem fattigdom. Eller hvad der svarer til 43 procent. I 2010 var andelen halveret til 22 procent. Det betød, at 700 millioner mennesker var blevet løftet over FN’s fattigdomsgrænse på 1,25 dollars om dagen ifølge FN’s seneste statusrapport. (link)
Resultatet tager højde for befolkningstilvæksten i samme periode og kan lidt forsimplet forklares med en kombination af, at mange udviklingslande har oplevet en massiv vækst trods den globale finanskrise, flere investeringer udefra, og at de nye ressourcer er blevet mere ligeligt fordelt i befolkningerne end tidligere.

Den anden halvdel skal med
Selvom resultatet ofte bliver fremhævet verden over som et af de mest markante fremskridt i global udviklingshistorie, lever 1,2 milliarder mennesker stadig for under 1,25 dollars om dagen. Et beløb, som både skal dække udgifter til mad, husly, lægebesøg og skolegang.
Størstedelen af klodens fattigste er koncentreret i kun fem lande: I 2010 levede en tredjedel i Indien. Kina, der ellers løftede 680 millioner kinesere ud af ekstrem fattigdom fra 1981 til 2010, huser stadig ca. 13 procent af verdens fattige, og kommer dermed ind på en andenplads. Nigeria følger efter med ni procent, mens Bangladesh og Den Demokratiske Republik Congo begge står for 5 procent. Tilsammen er de fem lande hjem for ca. 760 millioner mennesker, der dagligt må klare sig for under 1,25 dollars.

Vækst gør det ikke alene
Verdens ledere tager til FN i New York til september for at lægge en ny plan for verdens udvikling de næste femten år. Det overordnede mål er allerede offentliggjort: Denne gang skal fattigdom afskaffes i 2030.
Det lyder måske utopisk, men målsætningen er mulig ifølge blandt andet Verdensbanken, der har meldt ud, at andelen af fattige mennesker på kloden kan komme helt ned på tre procent om 15 år. Men vækst alene kan ikke rykke 50 millioner mennesker over fattigdomsgrænsen hvert år frem til 2030. Der kræver en målrettet indsats over for de 1,2 milliarder ekstremt fattige i de enkelte lande, der ikke kom med i det første opsving. De skal først og fremmest have dækket helt basale behov som rent drikkevand og sanitet,
adgang til lægehjælp m.m. kombineret med adgang til arbejdspladser. Når de forhold er på plads, får den fattigste del af befolkningen i de enkelte lande nemlig i højere grad overskud til at tjene nok til løfte sig over den universelle grænse for ekstrem fattigdom. Vækstpolitikker skal med andre ord tænkes sammen med programmer og strategier, der også tager de allerfattigste med i den økonomiske udvikling.

Faktaboks: En verden uden fattigdom
Lyder det urealistisk?
Ifølge Verdensbanken kan lade sig gøre at udrydde fattigdom i 2030. Se hvordan i rapporten Prosperity for all: Ending Extreme Poverty her.
(link: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/10/ending-poverty-requires-more-than-growth-says-wbg)

Faktaboks: #Mandagsmyter
Verdens Bedste Nyheder er på mission. Vi vil punktere nogle af de sejlivede myter om udviklingslande, som mange os bærer rundt på.
For eksempel ved kun 11 procent af danskerne, at 9 ud af ti børn og udviklingslande kommer i skole, og 67 procent tror ikke eller kun i mindre grad, at der sker fremskridt ift. at halvere ekstrem fattigdom – selv om andelen af fattige i verden faktisk er halveret.
Vi risikerer, at myter som disse spænder ben for verdens udvikling, derfor er det vigtigt, at vi kommer dem til livs.