Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Morgen 2021  –  Uddeles fredag, den 10. sept. kl 06.30-09.30

Er I klar til Verdens Bedste Morgen fredag, den 10. sept., hvor Soroptimisterne – sammen med mange andre NGOér – har mulighed for at være med til at uddele budskabet om vor NGO Samarbejdspartner Verdens Bedste Nyheder.

Der er primo maj tilmeldt 14 Soroptimist klubber med i alt 108 Soroptimister – hvis DU også har lyst til at være med – så værsgo:

Dette LINK er til alle, der ønsker et nyt uddelingssted eller vil være med for første gang (husk i teksten at skrive Soroptimist klub xxx udover jeres navn).

Tidligere er udsendt et link til alle, der ønskede det samme uddelingssted som før).

https://da.surveymonkey.com/r/VBM2021.

Soroptimist International Danmark – partner med Verdens Bedste Nyheder

Tovholder Kirsten Torpe

 

Soroptimist International Danmark  (SI DK) er partnere med Verdens Bedste Nyheder (VBN).

VBN’s arbejde tager udgangspunkt i  FN’s Verdensmål – de mål, som soroptimister også arbejder med og som handler om at løse nogle af klodens største udfordringer som ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.
VBN er et uafhænigigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. VBN’s ca 200 partner organisationer –  heriblandt SI DK – er alle med til at udbrede kendskabet til VBN.

Der er således ikke penge/donationer involveret i vort samarbejde – men ved at udbrede kendskabet til VBN er vi også med til at promovere Soroptimisterne – altså et SI DK Advocacy projekt.

Læs mere i  FAKTA-boksene herunder

Verdens Bedste Morgen er en af VBN’s mange aktiviteter.
Soroptimister i de danske klubber har nu i mange år bakket op om deltagelsen i den årligt tilbagevendende Verdens Bedste Morgen med uddeling af VBN’s avis. Denne event foregår altid en af de første fredage i september.
Alle klubber kan deltage – man bliver tovholder (for sin klub etc) ved at tilmelde sig via et specielt skema (information derom via SI DK fb side/nyhedsbreve/RPD nyt etc), man fortæller, hvor mange personer man er, hvor mange aviser man ønsker og endelig, hvor man gerne vil være placeret (sted, adr etc). Derefter får man godkendelse/tilladelse tilsendt, de ønskede antal aviser, t-shirt, muleposer, evt chokolade etc samt forslag/ideer til markedsføring/ presseinformation etc.
Det er VBN, der udsteder tilladelser – det er således kun én organisation, der kan stå på hvert sted.
Sammen med aviserne uddeles der andre ting – fx har der været juice, verdensmåls kort og i flere år chokolade – meget af dette sponsoreret af Realdania.
Når man først er tovholder, får man automatisk tilsendt materiale og samme stå-sted de følgende år.

VBN er oprigtigt glade for Soroptimisternes indsats – i 2020 uddelte ca 115 Soroptimister aviser på 27 forskellige adresser i Danmark – iført mundbind og handsker.

SI DK’s kontaktperson til VBN er Kirsten Torpe, SI Nyborg, som man altid er velkommen til at kontakte ved spørgsmål om VBN.

 

Fakta om Verdens Bedste Nyheder

FAKTA om Verdens Bedste Nyheder som organisation

FAKTA om Verdens bedste morgen

FAKTA fra Verdens Bedste Nyheder - 50 års kamp for fri abort kan ændre verden

FAKTA fra Verdens Bedste Nyheder - om SLUT MED SYREREGN

FAKTA fra Verdens Bedste Nyheder - Den grønne mur