Soroptimister i FN-byen

Formålet med inspirationsdagen er at give soroptimisterne et bedre indblik i FN’s Fødevareprogram samt vores samarbejde med WFP samt synliggøre, hvor stor en forskel dette skolemadsprojekt gør for børn og især piger i Burkina Faso.

Vi har endnu ikke fået programmet for arrangementet, men mange af os vil gerne deltage, så Dorte er gået i gang med at tilrettelægge en togtur frem og tilbage for os alle. Forventet afgang fra Skanderborg kl. ca. 7.00. Flere oplysninger senere.