Afslutning på SNLA 2021

I næste uge løber de afsluttende webinarer i Soroptimist Nordic Leadership Academy 2020-2021 af stabelen og de 25 unge kvindelige deltagere fra de 5 nordiske lande får overrakt deres certifikater af unionspræsident Karen Teglgaard.

Akademiet gennemføres i et samarbejde mellem de nordiske SI unioner og støttes af sponsorater fra nordiske klubber. Desuden har Fonden Norden 0-30 under Nordisk Kulturråd bidraget med € 25.000,-

Soroptimist Nordic Leadership Academy 2020-2021, SNLA, har netop udsendt det trykte program for SNLA 2020-2021 til deltagere og instruktører.

Interesserede kan nu se det samlede program for årets webinarer på unionens hjemmeside:

https://www.soroptimist-danmark.dk/blog/projekt/soroptimist-nordic-leadership-academy-snla-2020-er-udsat-til-2021-i-kalundborg-danmark/