Orange Dage 2022

Soroptimist Danmarks Unionen vil igen i 2022 sætte ekstra fokus på de 16 Orange Dage, og vi håber, at alle klubber deltager under én eller anden form, så det virkelig bliver tydeligt i hele landet – både formålet: Stop Vold mod Kvinder og Piger og Soroptimist International Danmark.

Orange dage aktiviteter starter den 25. november. Det er et ønske fra SI Danmarks Unionen, at alle klubber, så vidt muligt, støtter op om emnet og laver aktiviteter lørdag den 3. december.

Det er klubbernes eget valg om de vil markere de Orange Dage i flere dage eller alle dage fra den 25. november (FN’s Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder) til 10. december (International Menneskerettighedsdag).

Der vil løbende komme ideer her på hjemmesiden til inspiration for afvikling af og til aktiviteter i forbindelse med 16 Orange Dage.

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål, så kontakt en fra arbejdsgruppen.

Kirsten Torpe kirstentorpe@outlook.com

Hanne Duffy hanneduffy@hotmail.com

Gunvor Bruus gunvorbruus@gmail.com

Ulla Koch ullawintherkoch@gmail.com

Hanne S Meyer hanne-meyer@stofanet.dk