Kontakt / contact us

Unionspræsident  -  ansvarlig og redaktør for kommunikation genereltPresident for the Danish Union
Else Lücking
Tlf.: 2482 6949 Mail

Webmaster
Kirsten Holm Iversen
Tlf.: 4089 5848
Mail

Facebooksidens Redaktion: 
Helma Slierendrecht,
Lissi Thorsted Petersen,
Else Lücking,
Lone Roslev,
Kirsten Torpe
Anne Marie Boile

Redaktør af Medlemsnyt:
Else Lücking

Fællesmail til alle unionens medier:
medier@soroptimist-danmark.dk