Værd at vide fra guvernørmødet 2019 Zagreb

14/06 - 2019
Kategorier: Nyheder

HIGHLIGHTS FRA GUVERNØRMØDET 2019, ved Joan Bruun Iversen og Anne Marie Boile

SIE- lovene gennemskrives i juni

Arbejdet med udkast til de nye SIE-love fyldte meget på guvernørmødet 24.-26.maj i Zagreb.

Guvernørerne afgav en lang række tilkendegivelser på de forskellige områder og i den kommende måned vil SIE’s lovkomite gennemskrive lovene ud fra det grundlag.

Overordnet er der flyttet en del emner fra lovene til vedtægterne, andre emner er overladt til unionerne at bestemme i deres kommende vedtægter. Selve “SIE Constitution” kan nu rummes på 4 sider, unionslovene på 5 sider. Et af hovedærinderne er at sikre demokratiske rettigheder for “Single Clubs” (dvs. enlige klubber i lande, hvor der ikke er dannet en union).

Der blev tillige afgivet tilkendegivelser på en række forslag:
Titlen “guvernør” foreslås ændres til “delegeret”, Soroptimiståret følger kalenderåret, Minimumstørrelsen for en union kunne være 100 medlemmer og 5 klubber, ændring af reglerne for: antal af vicepræsidenter fra 4 til 3, PD som medlem af Boardet, 8 års total funktionsperioder i SIE, en assistent for kassereren samt hvorvidt past præsident / præsident elect bør træde ind, hvis SIE-præsidenten får forfald i henholdsvis 1. og 2. år af valgperioden.

Præsidentskifte i føderationen
Afgående SIE præsident Renata Trottmann-Probst takkede af efter sin 2-årige periode på posten og rundede sin periode af under overskriften: Change in continuity. Den kommende SIE præsident bliver fra 2019-21 polske Anna Wszelaczynski og endelig valgtes til ny SIE Præsident Elect belgiske Carolien Demey.

Programtema over flere Biennium’s
Overskriften “We stand up for Women” har nu i 2 år været SIE’s overordnede programtema og for at skabe stabilitet og større genkendelighed og gennemslagskraft har Anna Wszelaczynski og SIE boardet besluttet at bibeholde dette programtema tillige for de kommende to biennium-perioder. Temaet har vist sig at være stærkt og brugbart for udvikling af såvel mangfoldige nye projekter som til initiativer i forbindelse med såvel områderne
Advocacy, Mentoring, Education og Leadership som for initiativer vedrørende Stop for kønsrelateret Vold. Vi kan under dette programtema i hele føderationen formidle samme budskab og tale med een stærk stemme til gavn for vores fælles brand.

Mange nyttige materialer på SIE hjemmesiden
Føderationen har i det forløbne år opfordret alle unioner til at udpege koordinatorer for såvel Mentoring som Advocacy, og der er i Føderationen blevet afholdt såvel træninger som webinars for de to områder, ligesom alt materialet til inspiration er lagt på “Members Area” af hjemmesiden under “Downloads”. Samme sted ligger tillige spændende kvalitetsstof i form af en ”Social Media Branding Kit” samt en gennemarbejdet ”Virtual
Development” beskrivelse af, hvordan medlemsskab hos soroptimisterne kan udvides gennem Virtual Membership. Endelig kan man hente rigtig mange ideer og tiltag på området klubbernes trivsel under “Downloads, Webinars” og titlerne: ”Communication” samt “Conflict Handling”. Dette materiale er brugt i forbindelse med et Task-Force arbejde, der yder støtte til klubber i Østeuropa, men det er nyttig viden også for øvrige klubber.
SOROPTIMIST ENTREPRENEURS blev introduceret Det er en ny platform for ejere / medejere eller ledere i egen virksomhed og samtidig medlemmer af en klub i Soroptimist International – verdens største service organisation af kvinder i erhverv – dvs. professionelle kvinder, karakteriseret ved et højt niveau af forretningsetisk og social ansvarlighed.

En SOROPTIMIST ENTREPRENEUR kan fx. være en ejendomsmægler, en arkitekts tegnestue, et advokatfirma eller et hotel. De har fælles værdier og villighed til at investere noget af deres værdifulde tid til i meningsfuldt arbejde med aktiviteter for Soroptimist International.

Alle får de her en ny platform, som kan

  • Synliggøre og styrke Soroptimister samt forbedre Soroptimisters image
  • Forbinde Soroptimist erhvervskvinder og booste erhvervssamarbejde
  • Opmuntre iværksætteri og tiltrække nye medlemmer.

Platformen identificerer otte professionelle kategorier og grupperer dem efter land.

Som Soroptimister deler de samme værdier og mål.

Hvert firma får gennem SIE sin egen portfolio side, som linkes til firmaets officielle hjemmeside.

Herefter linker man sin egen webside til den nye platform og opmuntrer andre “Soroptimist Entreprenører” i sit bekendskab til at kontakte SIE HQ og gøre ligeså.

Man informerer tillige Unionen og sine klubmedlemmer om denne unike mulighed, og holder derefter øje med platformen månedligt:
https://www.soroptimist-entrepreneurs.org  Se Power Point Præsentation om “Soroptimist Entrepreneurs” her:
SIE hjemmeside, Members area, Downloads, GM2019, Item 34: “Soroptimist Entrepreneurs“
En 5. Føderation bliver til virkelighed i Afrika
I de senere år er der blevet arbejdet hårdt og vedvarende på at oprette en selvstændig SI føderation, SIAF,
bestående af afrikanske soroptimistunioner og Single Clubs. Nyheden er nu, at denne 5. soroptimist føderation
forventes at blive en realitet ved det kommende første SIAF-guvernørmøde den 11.april 2020.
2.præmie i Fotokonkurrencen gik til SI Ribe
Som en glædelig overraskelse viste det sig, at Birthe Søgaard fra SI Ribe vandt 2. Præmien i SIE’s
fotokonkurrence 2019: “Set med soroptimisters øjne” med sit fotografi af skulpturen af Dronning Dagmar,
indhyllet i orange lys i anledning af Orange Dage i SI Ribe. Alle vindere af Best Practice Awards 2019 kan ses på
SIE hjemmesiden.
Næste års SIE guvernørmøde afholdes i Paris, Frankrig fra den 26.-28. juni 2020.
Der planlægges SIE Kongres i Krakow, Polen fra den 2.-4. juli 2021 og i den forbindelse festligholdes tillige
100-års jubilæet for SI.