L & R møde 2023

21/09 - 2022

Lands- og Repræsentantskabsmøde på Milling Park Hotel i Middelfart   Der kommer yderligere info senere

Besøg i FN Byen

21/09 - 2022

BESØG I FN BYEN Inspirationsdag i FN Byen i København fredag den 11. november 2022 kl. 10:30 – 15:30 Bindende tilmelding skal ske til Gitte S. Mikkelsen senest den 25. september på sms 30252770 eller mail gsmikkelsen@live.dk Deadline for en samlet klubtilmelding til Inspirationsdagen er den 14. oktober 2022. Tilmeldinger skal sendes med oplysning om […]

Julemesse

15/09 - 2022

Hallen hos Varde biler Jeppe Skovgaards Vej 11, 6800 Varde vil blive fyldt med lokale butikker, der vil være gevinster på entrebilletterne , som er gratis, underholding og mulighed for at købe et glas gløgg og æbleskiver. Det endelige program kommer senere

Orange dag i Skanderborg

13/09 - 2022

Formålet med denne aktion er at støtte op om FN-kampagnen ‘Stop vold mod kvinder’. De voldsramte kvinder skal vide, at vi står sammen for at hjælpe dem ud af de svære vilkår. Hele samfundet skal gøres bekendt med problemet. Det er vigtigt, at kvinderne kan få hjælp og kan føle sig sikre på, at hjælpen […]

Soroptimister i FN-byen

13/09 - 2022

Formålet med inspirationsdagen er at give soroptimisterne et bedre indblik i FN’s Fødevareprogram samt vores samarbejde med WFP samt synliggøre, hvor stor en forskel dette skolemadsprojekt gør for børn og især piger i Burkina Faso. Vi har endnu ikke fået programmet for arrangementet, men mange af os vil gerne deltage, så Dorte er gået i […]

SI Skanderborg deltager i regionsmøde i Grenå

13/09 - 2022

Blandt programpunkterne er: Indlæg fra Unionspræsident elect Ida Gormsen samt kædeoverrækkelse v. Karen Teglgaard. Indlæg fra Helle Neergaard. Hun er professor på Institut for Virksomhedsledelse på Århus universitet. Hendes speciale er iværksætteri, men især forsker hun i, hvordan mænd og kvinder arbejder forskelligt som iværksættere, og undersøger, hvorfor kvinder har størst succes som iværksættere. Indlæg […]

Webinar om projektkultur

13/09 - 2022

Unionen står bag et webinar, som handler om, hvordan vi kan udvikle og forbedre projektkulturen i vores klub! På webinaret vil Ulla Koch, RPD, og Aase Krag-Petersen, APD, fortælle om og præsentere forskellige metoder til, at vi selv kan udvikle en projektkultur i klubben. Der lægges også op til debat om ideerne med de tilstedeværende […]