SI Nyborg soroptimistlogoet som mærkat

Soroptimistlogoet som bagrudemærkat eller klistermærke til påklæbning på gæstebøger el. lign. Begge er 8½ cm i diameter

Pris 25 kr. pr. stk. + porto

Bestilles hos Nyborgklubben
v/Tove Jæger
2v@post.tele.dk
Tlf. 6531 4930