Præsentation af forretningsudvalg 2018 til 2020

06/10 - 2018
Kategorier: Nyheder

Else LückingElse Lücking, Næstvedklubben. Unionspræsident

Om mig selv:
Jeg er født og opvokset i Vordingborg, men har boet i Næstved siden 1984. Jeg er gift og mor til to voksne børn.

Hvorfor har jeg valgt at sige ja til at sidde i FU?
Jeg har været Soroptimist siden 2008. Jeg har været RPD i 4 år og jeg har deltaget i arbejdet med kommunikation i ad hoc gruppen, hvilket har givet mig en indsigt i Unionens arbejde. Jeg blev opfordret til at stille op som Unionspræsident og da jeg igennem mange år har været spejderleder i Det Danske Spejderkorps, hvor jeg også har været Divisionschef, så tænkte jeg, at opgaven som Unionspræsident nok kunne være lige så spændende.

Min uddannelse er:
Jeg er uddannet kontorassistent og har læst videre til uddannelsesvejleder og senest har jeg læst en master i professionel kommunikation. Alt sammen noget jeg kan bruge i mit nuværende arbejde, hvor jeg er vejleder i eVejledning i Styrelsen for IT og læring.

Fritidsinteresser:
Soroptimistarbejdet, jeg er også hytteudlejer af Dehnshytten en spejderhytte ved Vordingborg, motion,
familie, hus og have.

Personlige karakteristika:
Jeg er energisk, har høj arbejdsmoral og er god til at organisere og så er jeg generelt positiv.

Vision for arbejdet i SI Danmark:
Jeg vil meget gerne arbejde med SI’s kerneopgave, som er at vi støtter kvinder og piger og så vil jeg gerne, at vi også har fokus på, at vi er et netværk for kvinder i erhverv. Det at vi er et netværk for kvinder, hvor det er sjovt og indholdsrigt at være medlem vil efter min opfattelse understøtte, at vi kan løse kerneopgaven bedst muligt og at kvinder i Danmark ser vores organisation, som et godt netværk de gerne vil være medlem af.

 

Tove Else JægerTove Jæger, Næstvedklubben. Unionssekretær

Om mig selv:
Jeg er fra Næstved. Soroptimist på 21. år. 64 år. Mor, hustru, bedste mm.

Hvorfor har jeg valgt at sige ja til at sidde i FU?
Det er region 8, der skal stille et FU i de næste 2 år. Jeg er på efterløn, og har derfor overskud til det store arbejde det vil give. Vi har en meget kompetent og energisk præsident for FU, som jeg gerne vil støtte op om. Synes det er et superhold, vi har fået fra hele regionen, glæder mig til samarbejdet.

Vores klub SI Næstved, vil bakke op om det praktiske ved vores møder.

Min uddannelse er:
HF 1973, 4 år på kontor i autobranchen. Uddannet kosmetolog i 1978-79.

Mit arbejdsliv er:
Efter praktik startede jeg egen klinik i 1980. Gik på efterløn efter 34 år som selvstændig.
Har haft et dejligt arbejdsliv, fyldt med søde kunder.

Fritidsinteresser:
Familien, soroptimismen, bogklub, venner, “strikkeklub”, yoga, gåture, rejser, film og meget andet.

Personlige karakteristika:
Positiv, glad, ansvarsfuld, hader uretfærdighed og “varm luft.

Vision for arbejdet i SI Danmark:
At være med til at holde en fantastisk organisation i gang. Håber inderligt vi når 2020-målene, så vi bliver
2.000 medlemmer år 2020.

 

Jeannie NielsenJeannie Nielsen, Næstvedklubben. Unionskasserer

Om mig selv:
Jeg er 64 år, født i København men opvokset i Næstved hvor jeg har boet hele mit liv. Jeg er gift, mor til to voksne børn og er farmor til 3 og mormor til to.

Hvorfor har jeg sagt ja til at sidde i fu:
Det er min opfattelse at der er et stort behov for frivillig arbejdskraft i foreningslivet og jeg synes det er spændende at få muligheden for at få indflydelse og bruge af den erfaring jeg har opnået gennem et langt liv på arbejdsmarkedet og i andre bestyrelser.

Min uddannelse
Jeg er uddannet registreret revisor.

Mit arbejdsliv
Efter 40 år som revisor har jeg i dette efterår skiftet revisor jobbet ud med en mere stille tilværelse som controller i en mindre byggevirksomhed. Jeg har nu fået mere tid til mig selv og min familie i hverdagen.

Mine fritidsinteresser
Jeg bruger min fritid på min familie og mine børnebørn. Herudover har jeg en bror som er epileptiker, og bor på en selvejende institution, som vi har hjemme på weekend når det kan passe ind.

 

Birgit Stage VicepræsidentBirgit Stage, Ringstedklubben. 1. Vicepræsident og extension

Om mig selv:
Siden min pure ungdom har jeg deltaget i forskellige foreninger og foraer, hvor kvinders ligestilling og vilkår
var et hovedtema, derfor var jeg meget glad da jeg i sin tid blev inviteret til at deltage i Soroptimist
International, klubben i Ringsted. Jeg har i klubben bl.a. været med til at stifte vores kvindepris, der gives til
en kvinde i lokalsamfundet, der har gjort en særlig indsats for kvinders vilkår og at sikre en fast donation til
vort lokale kvindekrisecenter, da jeg var præsident. Det er vigtigt for mig at SI fastholder sit hovedmål, at
arbejde for bedre vilkår for kvinder og piger over hele verden.

Hvorfor har jeg valgt at sige ja til at sidde i FU?
Gennem mit arbejde i Extensionkomiteen oplevede jeg vigtigheden af, at vi på tværs af alle klubberne i Danmark havde fælles opfattelser af SI’s hovedmål og hvilke aktiviteter, der kunne føre til opfyldelse af målene og at der var behov for guidelines, som blev formuleret af repræsentanter fra alle regioner i Danmark, hvor Extensionkomitéen var et godt udgangspunkt for fælles fodslag. Jeg oplevede at et godt samspil mellem Extension og FU førte til mange fælles initiativer og vil gerne bidrage til at det fortsat finder
sted.

Min uddannelse er:
Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver og har senere udbygget min uddannelse med er overbygning svarende til en master samt diverse certificeringer, kurser mv. i forbindelse med mine forskellige jobs.

Mit arbejdsliv er:
Oprindelig ansat i Ringsted kommune som børne- og familierådgiver samt chef for daværende bistandsafdeling. Chefkonsulent i KL (Kommunernes Landsforening) med lederudvikling og rekruttering som speciale. Generalsekretær i (øverste administrative chef) DDSG&I (De Danske Skytte- Gymnastik og Idrætsforeninger) med 800.000 medlemmer (senere DGI) og senest socialdirektør i Næstved Kommune.

Fritidsinteresser:
Dyrker fitness 3 x ugentligt med gode venner. Deltager i partipolitisk arbejde. Holder mine relationer til mine børn og børnebørn ved lige ved ugentlige afhentningsaftaler. Når der er tid passer jeg hus og have på et nedlagt husmandssted med 7½ tdr. land.

Personlige karakteristika:
Jeg er et positivt og åbent menneske, der godt kan lide at der sker noget i forhold til de ting jeg deltager i.
Er god til at strukturere og holde fast og sørge for, at vi holder de aftaler vi har indgået.

Vision for arbejdet i SI Danmark:
At vi, uanset størrelse, vil være i stand til fortsat at bidrage stort med at indgå i eller skabe projekter, der
forbedrer kvinder og pigers vilkår både lokalt, nationalt og internationalt

 

Maj-Britt Nielsen, Vordingborgklubben. PD og 2. vicepræsident.

Om mig selv:
Jeg er 57 år og bor i Lundby (ved Vordingborg), er gift på 35. år med Steen. Vi har 2 piger på 28 og 30 år.

Hvorfor har jeg valgt at sige ja til at sidde i FU?
Jeg vil gerne være med til at understøtte arbejdet i klubberne.

Min uddannelse er:
Ergoterapeut.

Mit arbejdsliv er:
Jeg er ansat i Pleje og Omsorg i Vordingborg Kommune i Hjælpemiddelteamet.

Fritidsinteresser:
Jeg strikker, er meget glad for haven og planter. Løbe- og gåture med vores hund. Samvær med venner og familie.

Personlige karakteristika:
Det vil jeg lade andre om at bedømme.

Vision for arbejdet i SI Danmark:
Jeg vil arbejde for, at det gode arbejde i SI Danmark fortsættes, og at vi får kendskab til hinandens
aktiviteter og projekter på tværs af regionerne.

 

Mariann Jørn Hansen, Nykøbingklubben. Suppleant

Om mig selv:
Jeg har været soroptimist siden 1984 altså mere end 34 år. Jeg har haft adskillige poster på klubplan, unionsplan og i den europæiske union og haft fornøjelsen af at være 1. vicepræsidet sidst region 8 have præsidiet. Desuden har jeg været dirigent ved vores L & R i over 20 år.

Jeg er “kun” 60 år, gift med Flemming, der er tidligere guvernør i Rotary og har en søn på 30 år, der er medlem af Rotaract, der ud over har jeg giftet mig til to døtre og 6 børnebørn i alderen 8 – 19.

Hvorfor har jeg valgt at sige ja til at sidde i FU.
Alle klubber i region 8 skulle gerne være repræsenteret i FU og jeg synes at jeg i kraft af mit engagement
har noget erfaring at byde ind med. Som suppleant har jeg mulighed for at påtage mig flere ikke faste opgaver.

Min uddannelse:
Cand jur.

Mit arbejde er:
Privat praktiserende advokat med møderet for Højesteret. Jeg er partner i advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal og mine specialer er dødsbobehandling, konkurs, gældssanering og ansættelsesret herudover er jeg retsmægler og fast værge ved Statsforvaltningen.

Fritidsinteresser:
Soroptimist, yoga, stå på ski, deltagelse i frivilligt arbejde herunder cafe exit, kulturoplevelser og rejser i øvrigt.

Personlige karakteristika:
Arbejdsom, hjælpsom, nysgerrig og ansvarsbevidst.

Vision for arbejdet i SI Danmark:
Videreudvikling af organisationen, så det også er attraktivt at være medlem i 2018.
Det skal være sjovt at være soroptimist og vi skal gøre en forskel.