Webinar om projektkultur

Unionen står bag et webinar, som handler om, hvordan vi kan udvikle og forbedre projektkulturen i vores klub!

På webinaret vil Ulla Koch, RPD, og Aase Krag-Petersen, APD, fortælle om og præsentere forskellige metoder til, at vi selv kan udvikle en projektkultur i klubben. Der lægges også op til debat om ideerne med de tilstedeværende medlemmer.

Flere fra SI Skanderborg vil deltage: Berit, Jytte, Hanne A, Margit, Sussi og Marianne, og vi mødes hos Berit for sammen at følge webinaret og debattere mulighederne i det.