Vi besøger Efterskolen “Play”

Vi besøger Efterskolen “Play”, Gtinghusgade, Grindsted og får fortalt om den af forstander JP NIelsen.

Spisning på Magion.
Gæster er velkomne.

Fra skolens hjemmeside: “Efterskolen PLAY er en ny, eksamensfri efterskole, hvor du kan bruge 10. klasse til at fokusere på det, du brænder for. Vi åbner i august 2023, hvor vi tilbyder linjefagene dans, musik, håndbold, badminton og design & konstruktion med dygtige og inspirerende lærerkræfter.”