Verdensmål 3 – Sundhed og Trivsel

Indlæg af Majbritt Emborg om FBHF.
FBHF arbejder frivilligt for Børn & Unge med Handicap og deres Familie