Sommermøde

Vi mødes kl. 18.00 på parkeringspladsen v/Ulriksholm Slot
Helle Lundgaard vil fortælle om Ulriksholm
Pris: 150kr. indbetales til klubkonto 3596 – 9060444843 senest onsdag den 24 juni.
Evt. afbud til Anni Lehman senest onsdag 24 juni.
Gæster er velkomne.
Arr: Annette R, Kirsten SK og Ulla