Regionalmøde i Grenaa

Temaet er: Kvindelige iværksættere

Under mødet vil der også være kædeoverrækkelse til den kommende unionspræsident Ida Gormsen

Se hele programmet her:

Regionalmoede 2022