Projektkultur i klubberne

Vi lægger op til, at der deltager to til tre fra hver klub i samme rum, idet vi gerne vil involvere deltagerne med spørgsmål undervejs og lægge op til en efterfølgende debat mellem klubbens deltagere over emnet: hvordan kan vi udvikle og forbedre projektkulturen i vores klub?

På webinaret vil Ulla Koch, RPD, og Aase Krag-Petersen, APD, fortælle om og præsentere forskellige metoder til, at I selv kan udvikle en projektkultur i klubben. Metoderne kan også anvendes til udvikling af ex. visioner for fremtidssikring, trivsel, kommunikation, advocacy, moneymaking etc.

Tilmelding efter først til mølle-princippet på medier@soroptimist-danmark.dk senest den 18. september 2022.