Orange sko viser vej …

Den 25. november er FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, hvorfor der i en 14 dages periode er en verdensomspændende kampagne, der sætter fokus på dette emne.

Den orange farve symboliserer en lysere fremtid for verdens voldsudsatte kvinder og er således den internationale farve for FN-kampagnen: Stop vold mod kvinder.

Soroptimist International Grenaa deltager sammen med landets ca. 50 soroptimistklubber i denne kampagne og har en orange bod opstillet i Museumsgården lørdag, den 3. december kl. 10.00 – 13.00, hvor klubbens medlemmer vil informere om soroptimisternes arbejde på national og international basis og bl.a. sælge lykkeposer á 20, 30 og 40 kr.

Aktionens formål er at støtte op om projekter og gøre hele samfundet opmærksom på dette voldsproblem, der også i Danmark rammer rigtig mange kvinder i alle samfundslag. Indtægterne ved kampagnen her i Grenaa går til at forebygge og hjælpe voldsudsatte og voldsramte kvinder.