Orange dag i Skanderborg

Formålet med denne aktion er at støtte op om FN-kampagnen ‘Stop vold mod kvinder’. De voldsramte kvinder skal vide, at vi står sammen for at hjælpe dem ud af de svære vilkår. Hele samfundet skal gøres bekendt med problemet. Det er vigtigt, at kvinderne kan få hjælp og kan føle sig sikre på, at hjælpen er der når behovet opstår.

Soroptimister i Danmark og verden over ønsker på denne måde at gøre opmærksom på, at mænd og kvinder i alle forhold må stå sammen om at konfrontere og bekæmpe vold. Vi må og skal respektere hinanden og vi skal sikre, at piger og kvinder kan opnå fuld retssikkerhed og kan føle sig trygge i familien og i samfundet.

Den orange farve symboliserer en lysere fremtid for verdens voldsudsatte kvinder og er den internationale farve for FN-kampagnen ‘Stop vold mod kvinder’.

Der kommer senere flere oplysninger om den praktiske afvikling af vores arrangemente.