Misbrugscenterets arbejde

Vores værdier

På Rådgivningscenter Tønder – Misbrug arbejdes der ud fra en anerkendende og “hjælp til selvhjælp” tankegang. Fokus er på, at reducere skader og give en bedre social og personlig funktion. Dette giver en højere livskvalitet og en bedre evne til at fungere både fysisk og psykisk.

Målet er, at få opbygget et meningsfyldt og tilfredsstillende liv ud fra borgerens egne ønsker.