Medlemsmøde og generalforsamling

Maybritt vil kortlægge landsstatistikken for voldsudsatte kvinder og komme ind på lokalstatistikken for Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.

Maybritt vil fortælle om ”Hvad er vold” her fortæller hun om de forskellige voldstyper og hvilke problematikker, der typisk får kvinderne til at opsøge et kriscenter.

Hun vil give små eksempler på, når en kvinde flytter ind på et krisecenter, hvilken hjælp kan krisecenteret tilbyde kvinden og hendes medfølgende børn. Dette også med fokus på, at skabe trivsel for beboerne på krisecenteret.

Nogle henvender sig til Krisecenteret, uden at have behov for et botilbud, Maybritt vil fortælle hvilken hjælp krisecenteret kan tilbyde disse kvinder.

Da Sønderborg Kvinde- & Krisecenter drives af mange frivillige kræfter og donationer, vil Maybritt også komme ind på hvordan dette er organiseret og hvordan beboerne mærker dette i deres hverdag på Krisecenteret.

Og slutteligt vil det være muligt at stille Maybritt spørgsmål.

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter
Sønderborg Kvinde- og Krisecenter