årets første møde

Ligestilling set med de unges øjne

Ligestilling set med de unges øjne.

Rektor Anne Amby Frebæk fra Tønder gymnasium kommer og fortæller

Mere herom senere