Lands- og Repræsentantskabsmøde 2022

I weekenden 29. april – 1. maj afholder Soroptimist International Danmark L/R-møde i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Fra vores klub deltager Susanne Daugaard og Sonja Elgaard som de to klubrepræsentanter. Ina Dorfman deltager i sit hverv som Programme Director (PD) og er desuden på valg som guvernør suppleant. Desuden deltager Lone Dalstrup, der er på valg som suppleant til forretningsudvalget (FU) og Inge-Lise Popperud.

For de, der ankommer fredag eftermiddag, vil der være en udflugt i egne biler til Præstbjerg Naturcenter afsluttende med spisning og samvær.

Lørdagen byder på repræsentantskabsmøde indledende med lysceremoni, afstemning om nye unionslove og -vedtægter samt nye klublove, afstemning om vores klubs mulige overflytning fra region 3 til region 2. Desuden er der Best Practice Award, foredrag ved Gitte Hornshøj og aftenspisning.

Søndag fortsætter landsmødet med oplæg og debat omkring emnet ’Hvordan får vi stærke og engagerede distrikter?’ Landsmødet slutter kl. 12.00 og alle kører hver til sit, fyldt op af mange oplevelser.