Kvinder og økonomi

Klubmøde på Bechs Hotel, Skjern

Mette Bukholt vil komme med et oplæg om “Kvinder og Økonomi”.

3 personlige min. v/Mie Obbekær Thomsen/Johanne Holk

3 faglige min. v/Ellen Hommelhoff/Marianne Larsen

Gæster er velkomne.  Tilmelding senest mandagen før til klubmesteren.